Oprava železničního přejezdu odkloní autobusy v Čakovicích

Z důvodu opravy přejezdu vlečky v ulici Cukrovarské dochází od středy 28. října 2020 (od zahájení denního provozu) do úterý 3. listopadu 2020 (do ukončení nočního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 911 a 915.

Opatření pro linku číslo 136

Změna trasy

 • Linka je v obou směrech vedena přes Třeboradice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně – Třeboradice – Králova do zastávky Sídliště Čakovice.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Čakovický zámek a Krystalová.
 • Ve směru Sídliště Čakovice se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské o přibližně 120 metrů proti směru jízdy do ulice Kostelecké, před křižovatku s ulicí Za Avií, 10 metrů před dočasně zřízený přechod pro chodce.
 • Ve směru Jižní Město se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské do ulice Za Tratí, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Kosteleckou, naproti vjezdu ke garážím vedle budovy Policie.
 • Zřizují se zastávky:
  • K Teplárně (v obou směrech v zastávkách linky číslo 110),
  • Třeboradice (ve směru Sídliště Čakovice v původní nástupní zastávce linky číslo 158, ve směru Jižní Město v původní zastávce linky číslo 351),
  • Králova (ve směru Sídliště Čakovice u provizorního nástupniště v ulici U Hřbitovů, ve směru Jižní Město v původní zastávce linky číslo 351).

Opatření pro linku číslo 140

Změna trasy

 • Linka je v obou směrech vedena přes Třeboradice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně – Třeboradice – Králova – Krystalová – Čakovický zámek do zastávky Nádraží Čakovice, a dále po své trase.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Cukrovar Čakovice.
 • Ve směru Čakovice, respektive Miškovice se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské o přibližně 120 metrů proti směru jízdy do ulice Kostelecké, před křižovatku s ulicí Za Avií, 10 metrů před dočasně zřízený přechod pro chodce, společně s linkou číslo 136.
 • Ve směru Letňany se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské do ulice Za Tratí, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Kosteleckou, naproti vjezdu ke garážím vedle budovy Policie, společně s linkou číslo 136.
 • Zřizují se zastávky:
  • K Teplárně (v obou směrech v zastávkách linky číslo 110),
  • Třeboradice (ve směru Čakovice, resp. Miškovice v původní nástupní zastávce linky číslo 158, ve směru Letňany v původní zastávce linky číslo 351),
  • Králova (ve směru Čakovice, resp. Miškovice u provizorního nástupniště společně s linkou číslo 136, ve směru Letňany v původní zastávce linky číslo 351),
  • Krystalová (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 136),
  •  Čakovický zámek (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 136).

Opatření pro linku číslo 158

Změna trasy

Spoje vedené do/z Čakovic, respektive Třeboradic jsou zkráceny do zastávky Za Avií.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Za Avií, Cukrovar ČakoviceNádraží ČakoviceKe StadionuNáměstí Jiřího BeranaČakoviceU Bílého MlýnkuKrálova a Třeboradice.
 • Zřizuje se výstupní zastávka Za Avií, a to v ulici K Avii, přibližně 25 metrů před křižovatkou s ulicí Cukrovarskou, 8 metrů před přechodem pro pěší přes železniční trať.
 • Zastávka Za Avií ve směru Letňany se mění na nástupní zastávku.

Opatření pro linku číslo 166

Změna trasy

 • Linka je v obou směrech vedena přes Třeboradice do/z zastávky Čakovice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně – Třeboradice – Králova – U Bílého Mlýnku do zastávky Čakovice.

Opatření pro linku číslo 202

Změna trasy

 • Linka je v obou směrech vedena přes Třeboradice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně – Prebslova – Třeboradice – Králova – Krystalová – Čakovický zámek do zastávky Nádraží Čakovice, a dále po své trase.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Cukrovar Čakovice.
 • Ve směru Čakovice, respektive Kbelský pivovar se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské o přibližně 120 metrů proti směru jízdy do ulice Kostelecké, před křižovatku s ulicí Za Avií, 10 metrů před dočasně zřízený přechod pro chodce, společně s linkou číslo 136.
 • Ve směru Poliklinika Mazurská se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské do ulice Za Tratí, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Kosteleckou, naproti vjezdu ke garážím vedle budovy Policie, společně s linkou číslo 136.
 • Ve směru Kbelský pivovar se přemisťuje zastávka Čakovice, a to v ulici Polabské o přibližně 100 metrů po směru jízdy, před křižovatku s ulicí Vojáčkovou, do bývalého zastávkového zálivu.
 • Zřizují se zastávky:
  • K Teplárně (v obou směrech v zastávkách linky číslo 110),
  • Prebslova (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 351),
  • Třeboradice (ve směru Čakovice, resp. Kbelský pivovar v původní nástupní zastávce linky číslo 158, ve směru Poliklinika Mazurská v původní zastávce linky číslo 351),
  • Králova (ve směru Čakovice, resp. Kbelský pivovar u provizorního nástupniště společně s linkou číslo 136, ve směru Poliklinika Mazurská v původní zastávce linky číslo 351),
  • Krystalová (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 136),
  • Čakovický zámek (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 136).

Opatření pro linku číslo 351

Změna trasy

 • Linka nezajíždí do oblasti Čakovic a Třeboradic.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně do zastávky Hovorčovice, U Kostela, a dále po své trase.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Čakovický zámekKrystalováKrálovaTřeboradice a Prebslova.
 • Ve směru Neratovice, Žel. st. se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské o přibližně 120 metrů proti směru jízdy do ulice Kostelecké, před křižovatku s ulicí Za Avií, 10 metrů před dočasně zřízený přechod pro chodce, společně s linkou číslo 136.
 • Ve směru Letňany se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské do ulice Za Tratí, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Kosteleckou, naproti vjezdu ke garážím vedle budovy Policie, společně s linkou číslo 136.
 • V obou směrech se zřizuje zastávka K Teplárně, a to v ulici Za Tratí, v zastávkách linky číslo 110.

Opatření pro linku číslo 377

Změna trasy

 • Linka je v obou směrech vedena přes Třeboradice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – K Teplárně – Prebslova – Třeboradice do zastávky Čakovice, a dále po své trase.

Opatření pro linku číslo 911

Změna trasy

 • Linka je vedena v trase Nádraží Hostivař – Miškovice.
 • Do zastávky Obchodní centrum Čakovice je linka vedena beze změny a následně přes zastávky Za Avií – Třeboradice – Králova – Sídliště Čakovice – Krystalová – Čakovický zámek – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice – Radonická do zastávky Miškovice.

Změna zastávek

 • V obou směrech se ruší zastávky Cukrovar Čakovice.
 • Ve směru Miškovice se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské o přibližně 120 metrů proti směru jízdy do ulice Kostelecké, před křižovatku s ulicí Za Avií, 10 metrů před dočasně zřízený přechod pro chodce, společně s linkou číslo 136.
 • Ve směru Nádraží Hostivař se přemisťuje zastávka Za Avií, a to z ulice Cukrovarské do ulice Za Tratí, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Kosteleckou, naproti vjezdu ke garážím vedle budovy Policie, společně s linkou číslo 136.
 • Zřizují se zastávky:
  • Třeboradice (ve směru Miškovice  v původní nástupní zastávce linky číslo 158, ve směru Nádraží Hostivař  v původní zastávce linky číslo 351),
  • Králova (ve směru Miškovice  u provizorního nástupniště společně s linkou číslo 136, ve směru PNádraží Hostivař  v původní zastávce linky číslo 351).
 • Od zastávky Čakovický zámek se zřizují zastávky:
  • Nádraží Čakovice (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 915),
  • Ke Stadionu (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 915),
  • Náměstí Jiřího Berana (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 915),
  • Čakovice (ve směru Miškovice v bývalém zastávkovém zálivu, společně s linkou číslo 202, ve směru Nádraží Hostivař v původní zastávce linky číslo 915),
  • Radonická (v obou směrech v původních zastávkách linky číslo 915),
  • Miškovice (výstupní i nástupní v původních zastávkách linky číslo 915).

Opatření pro linku číslo 915

Provoz linky je dočasně přerušen (nahrazen prodloužením linky číslo 911).

Zdroj: DPP