DPP dokončil rekonstrukci tramvajové tratě v Nádražní ulici

Po 7,5 měsících stavebních prací Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil rekonstrukci 1 443 metrů dlouhé tramvajové tratě v Nádražní ulici v Praze 5. Pravidelný provoz byl zahájen v noci z 30. na 31. října.

Soubor investičních akcí a oprav v Nádražní ulici probíhal v úseku od výjezdu z podzemního parkoviště pod autobusovým terminálem Smíchovské nádraží (tzv. u Koberců) po napojení Nádražní ulice na ulici Na Zlíchově. Na zhruba 900metrovém úseku DPP přesunul dosavadní tramvajovou trať západním směrem k železniční trati Praha – Plzeň, čímž od sebe nově oddělil tramvajový provoz od silničního. V rámci stavebních prací DPP odstranil původní velkoplošné panely a nahradil je novou konstrukcí, kterou z větší části tvoří otevřený svršek s kolejnicí typu 49E1 a místech se zákrytem kolejnicí NT1.

V koordinaci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) proběhla také rekonstrukce mostu přes železniční trať Praha – Plzeň, vozovek, chodníků, nástupišť autobusových zastávek Lihovar a tramvajové zastávky Lihovar, která má nově bezbariérový přístup. Důležitou součástí rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní byla příprava na stavbu nového Dvoreckého mostu. DPP zde vybudoval nemalou část kolejového trojúhelníku umožňující budoucí napojení nového mostu bez nutnosti rozsáhlých bouracích a stavebních prací dotýkajících se nově zrekonstruované tramvajové tratě. Během rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici DPP použil celkem 132 tun nových kolejnic, 2 160 metrů trolejového drátu, 259 dřevěných a 2 042 kusů betonových pražců, 1 293 metrů obrub a 2 571 m3 stěrku do kolejového lože.

Napravujeme nastřádaný dluh na pražské infrastruktuře v Praze. Tramvajová trať v Nádražní ulici byla dlouhá léta v žalostném stavu a nám se ji s DPP konečně podařilo letos zrekonstruovat. Ocení to nejen obyvatelé Barrandova, kteří ji opět mohou naplno využívat, díky rozsáhlé rekonstrukci se jim zlepší komfort cestování. Mám radost, že se v rámci několika investičních akcí podařilo zkoordinovat několik útvarů napříč MHMP, DPP, TSK a dalších městských firem. S Dopravním podnikem, TSK a dalšími městskými organizacemi se daří́ nastavovat nový standard toho, jak se mají́ v Praze stavět velké́ a komplexní́ stavby s dopadem na celé okolí́. Jednou a pořádně, kvalitně̌ a koordinovaně,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP
a dodal: „Po instalaci prototypu na Palackého náměstí bude Lihovar první tramvajovou zastávkou, na které budeme mít nový přístřešek. Zastávku jsme navíc bezbariérově zpřístupnili. V okolí jsme také opravili silnice i chodníky.“

Po 10 letech plánování a příprav se nám letos podařilo zrealizovat soubor investičních akcí, jejíž součástí byla rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici, pocházející z roku 1985. Kromě toho jsme opravili i celou trať mezi Hlubočepy a Barrandovem, vybudovali velkou část kolejového trojúhelníku pro plánovaný Dvorecký most, upravili samotnou barrandovskou smyčku, postavili rozvětvení směrem na Slivenec i zhruba 40 metrů nové tramvajové tratě, na kterou bychom příští rok rádi navázali stavbou dalšího úseku z Barrandova do Holyně,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch a dodal: „Povedlo se nám tramvajovou trať po většinu délky přeložit ke stávající železniční trati Praha – Plzeň. Kladem této varianty je plné oddělení tramvajové dopravy od silniční na úseku dlouhém bezmála 900 metrů. Dalším kladem je, že DPP nemusí čekat na rozhodnutí, a především na následnou realizaci všech zamýšlených aktivit mezi Nádražní ulicí a Vltavou. V rámci rekonstrukčních prací nastal pokrok i u Lihovaru. Došlo zde k rozšíření úzkého hrdla Nádražní ulice, a proto se u Lihovar u vejde vedle sebe tramvajová trať a k tomu nezávislá dvouproudá vozovka.“

TSK dokončila stavební práce na vozovkách a chodnících v místě, kde došlo k přeložení tramvajového tělesa ze stávající polohy ve středu ulice do nové polohy na západní straně. Další práce probíhají na mostě Y002 Zlíchov. Dokončena byla sanace spodní stavby, vyměněna jsou ložiska
a mostní závěry, byla provedena nová izolace a DPP zde položil novou tramvajovou trať. Již za provozu tramvají budou probíhat dokončovací práce na vozovkách a příslušenství mostu. Kompletně by měl být most dokončen ve druhé polovině prosince, kdy se tam vrátí i automobily. Most je také připraven pro napojení budoucího Dvoreckého mostu. Poslední rozsáhlou stavbou, která v koordinaci probíhá, je úprava světelné křižovatky Strakonická – Nádražní a oprava autobusové zastávky Lihovar. Světelnou signalizaci dnes pouštíme do provozu. Stavební práce v okolí budou probíhat do konce listopadu, jen s drobným omezením chodců, kteří budou procházet vyhrazeným koridorem,“
uvedla Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Zrekonstruovaný úsek tramvajové tratě v Nádražní ulici začíná napřed novým přesmykem z BKV panelů. Tato od pohledu zvláštní úprava má provizorní charakter, neboť v území od smyčky Smíchovské nádraží do místa, kde nyní nově začíná samostatné těleso s kolejnicemi 49E1, se v budoucnu předpokládá realizace rozsáhlé investice tzv. Smíchovských terminálů, a proto je potřeba v tomto úseku zatím zajistit bezproblémovou sjízdnost trati s životností cca 10 – 15 let.

Trať následně nově pokračuje za přesmykem v poloze hned vedle železniční tratě, kde tramvajová trať setrvá prakticky na konec Nádražní, protože do středu ulice se vrátí až na křižovatce s Křížovou ulicí. Z majetkoprávních důvodů zatím DPP nevybudoval zastávky ČSAD Smíchov, protože k nim aktuálně není možné zřídit přístupovou cestu. DPP zde ale zachoval prostorovou rezervu, a až dojde k rozvoji území, DPP zde zastávky doplní a stanou se základem tamní dopravní obsluhy.

TZ DPP