Změny autobusů PID na Kladensku a Slánsku od 15. 11. 2020

K integraci veřejné dopravy na Slánsku a v části Kladenska, která byla realizována v srpnu 2019, v uplynulém roce organizátor dopravy IDSK obdržel připomínky, stížnosti i pochvaly od cestujících, dopravců a od zástupců dotčených měst a obcí. Vyjma došlých podnětů, na které klademe maximální zřetel, byly zváženy provozní zkušenosti jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku.

Byla také provedena řada přepravních průzkumů za účelem zjištění obsazenosti spojů, které prokázaly vysokou obsazenost některých autobusových linek a naopak velice nízkou poptávku po jiných linkách.

Aby byla kapacita autobusů využita efektivněji a současně bylo vyhověno většině evidovaných požadavků, přistupuje organizátor dopravy IDSK k úpravě linkového vedení jízdních řádů v řešené oblasti v rámci tzv. vyhodnocení integrace, ke kterému dojde od 15. listopadu 2020. Vyhodnocení integrace bylo na předchozích jednáních s dotčenými městy a obcemi v roce 2019 avizováno právě z důvodu, aby dopravní systém mohl po ročním provozu ve větší míře reflektovat potřeby cestujících.

Přehled změn na jednotlivých linkách

300 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne.
324 Část spojů je ze zastávky Kladno, U kostela prodlouženo do Smečna nebo do Slaného, Rabasovy. Ruší se zastávky Kladno, Vašíčkova a Kladno, Energie. Omezení provozu v pracovní dny odpoledne.
330 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne; vybrané spoje v špičkách pracovních dnů prodlouženy o úsek Libušín, náměstí – Smečno.
389 Linka je nově vedena přes obce Trpoměchy, Královice, Neprobylice, Kutrovice, Kvílice a Třebíz. Nově nejede přes Lotouš (nahrazeno linkou 588). Část spojů je prodloužena o úsek Slaný, Aut. nádr. – Hořešovice.
399 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne, zkrácení linky o úsek Kladno, Energie – Smečno (nahrazeno linkou 324).
458 Linka je zkrácena pouze do trasy Kralupy nad Vltavou – Holubice, nejede již do Nelahozevsi a Veltrus (nahrazeno linkou 617).
583 Nová trasa linky: Milý, Bor – Mšec – Mšecké Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny). Spoje v původní trase nahrazeny linkami 585 a 600.
588 Linka jede nově přes Lotouš a nejede přes Královice (nahrazeno linkou 389), ze Srbče je prodloužena přes Milý do Boru.
589 Linka je zkrácena o úsek Slaný – Kvílice – Hořešovice (nahrazeno linkou 389).
591 Zřízena zastávka Vraný, Bytovky.
592 Vybrané spoje v pracovní dny dopoledne prodlouženy o úsek Slaný, Arbesova – Slaný, V Ráji.
593 Zkrácení linky o úsek Slaný, Aut. nádr. – Slaný, V Ráji – Slaný, Žel. st. (nahrazeno linkou 592).
594 Změna sledu zastávek v Jarpicích a Budenicích.
595 Zavedení víkendového provozu v úseku Velvary – Černuc – Jarpice (4 páry spojů).
600 Nová páteřní linka oblasti v trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov – Kroučová – Vinařice (nahrazuje část linky 619).
609 Linka je na území města Slaného zkrácena o úsek Aut. nádr. – Rabasova (nahrazeno linkou 324), zachována obsluha zastávky Šultysova, ve směru Kladno zřízena zastávka Palackého.
612 Linka je od Zvoleněvsi celodenně a celotýdenně prodloužena přes Neuměřice do Velvar; nově nezajíždí do obce Slatina (nahrazeno linkou 623) a nejede přes zastávku Kladno, Újezd.
617 Linka jede v nové trase Slaný – Velvary – Nelahozeves – Kralupy nad Vltavou, již nejede do Kladna ani do Mělníka (nahrazeno linkami 324, 466, 612 a 621).
619 Linka jede z Řevničova nově přes Kroučovou a Třeboc do Ročova, zrušen úsek Kroučová – Vinařice (nahrazeno linkou 600).
620 Linka nově nejede přes zastávku Kladno, Újezd; zrušení vybraných spojů v pracovní dny.
621 Nová linka v trase Kladno, Náměstí Svobody – Kladno, Rozdělov – Libušín, náměstí – Svinařov – Smečno (v provozu celodenně, celotýdenně) (náhrada linek 617 a 627).
623 Omezení provozu do/z Velvar a vybrané spoje již nejedou přes Neuměřice (nahrazeno linkou 612), vybrané spoje nově zajíždí do Slatiny.
625 Výrazné posílení linky, nově také obsluhuje zastávky Stochov, Slovanka I, Lány, Vašírov a Lány, U hřbitova.
627 Zkrácení linky do trasy Smečno – Slaný, ve zrušeném úseku Smečno – Kladno nahrazeno linkami 324 a 621.
628 Linka již nezajíždí do obcí Milý a Bor (nahrazeno linkami 583 a 588).
Na linkách 342, 388, 457, 580, 586, 587, 590, 596, 597 a 650 dochází pouze k drobným časovým posunům spojů. Dále dochází ke změně názvů zastávek Pchery, Křižovatka na Pchery, ObÚ a Vrbičany, žel. zast. Vraný na Vrbičany, žel. zast.

TZ ROPID