České dráhy připravují zavedení bezpečnostního zařízení Crash Call

Automaticky vyslat informaci v případě nehody – to bude úkolem nového bezpečnostního prvku s názvem Crash Call. Unikátní projekt Českých drah je nyní ve fázi předběžných tržních konzultací, jejichž cílem je zjistit situaci na trhu v této oblasti. Zařízení bude umístěné v čelním vozidle vlaku a při kolizi pošle automaticky signál na příslušné dispečerské pracoviště. Už dříve České dráhy představily např. aplikaci, která doplňuje zabezpečení lokálních tratí.

Zařízení bude fungovat na podobném principu jako hlášení o nehodě v nových osobních autech. „V současné době hledáme vhodného dodavatele, který nabídne nejlepší technické a zároveň ekonomické řešení. Navržené zařízení musí také odpovídat všem normám provozu železničních kolejových vozidel,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz a dodává: „Zařízení Crash Call má v případě nebezpečné kolize vedoucího vozidla vlaku automaticky vygenerovat nezávisle na strojvedoucím nebo ostatních členech vlakového doprovodu zprávu o neočekávané události a ohlásit ji na dispečink.“

České dráhy přizvaly do konzultací o technologii Crash Call pro železniční kolejová vozidla přes desítku firem. Přihlásit se však můžou i společnosti, které nebyly osloveny přímo. Prioritou je zajistit spolehlivé rozlišení nebezpečné kolize od ostatních otřesů běžných v železničním provozu, jako je například najíždění vozidel na sebe při jejich svěšování. Mezi další faktory úspěšného fungování nové technologie patří určení vhodného místa pro umístění zařízení, odolnost vůči otřesům a dalším nežádoucím vlivům v železničním provozu a v neposlední řadě také finanční náročnost projektu.

Podobné zařízení se u kolejových vozidel na evropské železniční síti dosud nevyužívá. „Prioritou je samozřejmě dělat všechno pro to, abychom nehodám na železnici předcházeli. Naším přáním je, aby po případném zavedení Crash Callu nemuselo nikdy dojít k jeho aktivaci. Když už ale k neštěstí z nějakého důvodu dojde, tak především na lokálních tratích se může stát, že ať už strojvedoucí nebo vlakový personál, případně cestující nemohou zavolat ihned pomoc. Crash Call by tuto možnost vyloučil,“ upřesňuje Michal Kraus.

Ihned po sérii nehod v tomto roce přijaly České dráhy celou řadu opatření k minimalizaci rizika jejich vzniku. V červnu byla představena aplikace pro doplňkové zabezpečení lokálních tratí, která upozorní strojvedoucího díky sdílení polohy z navigačních satelitů (GPS) na to, že se v protisměru blíží jiná souprava. Výcvik strojvedoucích se více zaměřuje na trénink nestandardních situací a stresové testy. České dráhy zároveň spolupracují na zavádění systému jednotného evropského zabezpečovače a postupně vybavují svá vozidla mobilní částí ETCS.

TZ ČD