Nový jízdní řád 2021 v dálkové dopravě: Nové spoje do Polska a ukončení některých koronavirových omezení

V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád. V dálkové dopravě Českých drah dojde k tomuto termínu jen k menším úpravám a většina spojů ze současného jízdního řádu tak zůstane v provozu v nezměněné podobě. U mezistátních spojení bude upravena nabídka vlaků do Polska: Přibude nový přímý spoj z Bohumína do polského Lublinu a vlaky EC Cracovia Praha – Krakov budou nově prodloužené až do Přemyšle nedaleko polsko-ukrajinské hranice. Nabídka vnitrostátních spojení Českých drah zůstane bez větších změn, k výraznějším úpravám tak prakticky dojde až v souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností Správy železnic v úsecích Choceň – Ústí nad Orlicí a Pečky – Velim od začátku dubna příštího roku. Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021.

V novém jízdním řádu denně zajistíme v průměru zhruba 6 900 vlaků. V dálkové dopravě pojede téměř 500 spojů, které každý den ujedou přibližně 106 tisíc kilometrů. To je podobná vzdálenost, jako kdyby dvaapůlkrát každý den objely Zemi podél rovníku. U této statistiky uvažujeme tzv. plný jízdní řád, zahrnuje tedy veškeré spoje, které pojedou po uvolnění všech omezení spojených s epidemií COVID-19,“říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod, a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že stále platí některá omezení proti šíření koronaviru, na vybraných vnitrostátních i mezistátních linkách budou některé spoje omezené i ve druhé polovině prosince. Detaily k obnovování provozu budeme podobně jako v předchozích týdnech průběžně upřesňovat podle vývoje situace.“

Nový jízdní řád bude platit od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021. V průběhu platnosti se předpokládá jeho pravidelná tzv. „malá změna“ k 13. červnu 2021. Na jaře příštího roku navíc začnou v souvislosti se stavební činnosti na hlavním koridoru z Prahy směrem na Moravu platit výlukové jízdní řády.

Změny v mezistátní dálkové dopravě Českých drah od 13. prosince 2020

V mezistátní dálkové dopravě dojde k úpravám u spojení do Polska. U ostatních linek zůstane rozsah provozu zachován na úrovni současného jízdního řádu. Od 13. prosince 2020 začnou platit tyto změny:

  • Bude zavedeno nové přímé spojení Bohumína s polským Lublinem. Ve směru do Polska pojede denně vlak R 311 Roztocze s odjezdem z Bohumína ve 4:18 a příjezdem do Lublinu v 12:44. Zpět do ČR bude denně v provozu vlak R 310 Roztocze (odj. z Lublinu v 15:34, příj. do Bohumína ve 23:58).
  • Stávající vlaky EC 114 / 115 Cracovia mezi Prahou a Krakovem budou denně prodloužené až do stanice Przemyśl Glówny s příjezdem večer ve 21:13. Zpět z Przemyśle do Prahy bude vlak odjíždět ráno v 7:00.
  • Stávající vlak R 300 / 301 Galicja v relaci Ostrava-Svinov – Krakov – Przemyśl pojede v upravených časech. Z Ostravy-Svinova bude odjíždět v 8:38 (místo stávajícího ranního odjezdu v 6:10) a zpět do Ostravy-Svinova přijede v 19:26 (místo stávajícího příjezdu ve 21:51). Změnou časových poloh tak bude nově zajištěna návaznost na vnitrostátní dálkové spoje směrem na / ze střední Moravy a ve vybraných dnech také do / z Prahy.
  • U vlaků denní dálkové dopravy mezi Bohumínem a Krakovem dojde díky dokončení výlukových prací na polské infrastruktuře ke zkrácení jízdních dob. U vybraných spojů tak bude doba jízdy až o hodinu kratší.

Změny ve vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah od 13. prosince 2020

  • Bude zaveden nový vlak Ex 551 v úseku Plzeň hl.n. – Praha hl.n. Z Plzně bude odjíždět ve 4:57, do Prahy přijede v 6:21. Na své trase zastaví ve stanicích Rokycany, Hořovice a Praha-Smíchov. Tento vlak pojede v pracovní dny, soboty a vybrané svátky (24. prosince, 2. dubna, 28. září, 28. října, 17. listopadu), naopak nepojede 26. prosince, 2. ledna a 3. dubna.
  • Na lince Ex 7 Praha – České Budějovice (– Linec) bude nově řazen bistrovůz u většiny spojů, tyto vlaky tak budou vedeny v kategorii InterCity. Spoje do / z rakouského Lince pak pojedou v kategorii EuroCity.
  • V termínu od 1. dubna 2020 je plánována rozsáhlá výluková činnost Správy železnic v úsecích Ústí nadOrlicí – Brandýs nad Orlicí – Choceň a Velim – Pečky. Z tohoto důvodu se od tohoto data předpokládá změna jízdního řádu, která se dotkne pravděpodobně všech vlaků trasovaných zmíněnými úseky. Změna bude obsahovat mimo jiné odklonové trasy vybraných vlaků linky Ex 3 přes Havlíčkův Brod. Konkrétní informace k této mimořádné změně budou zveřejněné po detailním projednání se Správou železnic a příslušnými objednateli.

Přechod na nový jízdní řád 2020/21

Prosincová změna jízdního řádu bude letos ovlivněna opatřeními proti šíření epidemie COVID-19. V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření epidemie a se snížením mobility obyvatel byla v průběhu podzimu řada linek dálkové dopravy Českých drah v koordinaci s Ministerstvem dopravy ČR omezena. V návaznosti na průběžné změny v zařazení Česka do jednotlivých stupňů protiepidemického systému lze nyní očekávat kolísání poptávky cestujících.

V současné době proto jednáme s ministerstvem dopravy o nabídce dálkových vlaků těsně po změně jízdního řádu. Pokud se v souvislosti s úpravami vyhlášeného stupně pohotovosti v rámci protiepidemického systému změní poptávka ze strany cestujících, jsme připraveni na tuto situaci reagovat a rozsah dálkové dopravy v koordinaci s ministerstvem upravit,“ říká Jiří Ješeta a dodává: „Jednání zároveň probíhají i se zahraničními partnerskými dopravci. Se Železniční společností Slovensko jsme se už například dohodli, že před Vánoci některá omezení zmírníme a na vybraných mezistátních linkách, u kterých očekáváme nárůst poptávky, doplníme některé dříve zrušené spoje. Během předvánoční špičky tak rozšíříme nabídku z Prahy do Košic a od nového jízdního řádu se také vrátí do celé původní trasy jeden pár vlaků mezi Prahou a Bratislavou.“

Konkrétně bude mezi Prahou, Ostravou, Žilinou a Košicemi ve vybrané špičkové dny obnoven posilový spoj SC 242 / 243 Pendolino Košičan. Ve směru z Prahy do Košic tento vlak pojede ve dnech 18., 23. a 30. prosince, zpět do ČR pak ve dnech 19., 24. a 31. prosince. Od 13. prosince bude zároveň obnoven poslední večerní, resp. první ranní spoj mezi Prahou a Bratislavou, a to vlakem EC 284 / 285, který aktuálně jezdí jen mezi Prahou a Břeclaví. Od 18. prosince do 11. ledna (mimo vánočních svátků a Nového roku) bude v provozu také přímý lůžkový vůz Prešov – Bratislava – Brno – Praha a zpět, který jede v úseku Nové Zámky – Praha ve vlacích EC 282 / 283.

Vlakové spojení podle stávajícího i nového jízdního řádu najdou cestující ve vyhledávači na stránkách www.cd.cz, tabulkové jízdní řády pro jednotlivé tratě pak na www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady. Informace o omezeních provozu jsou průběžně aktualizovány na webu www.cd.cz/omezeniprovozu.Souhrnné informace k jednotlivým spojením pak poskytuje mobilní aplikace Můj vlak.

TZ ČD