Zkontrolovat vozy, doplnit písek a zprovoznit mazací šalinu – DPMB se připravuje na zimu

Zimní období znamená pro provoz městské hromadné dopravy zvýšenou zátěž, DPMB proto každoročně přijímá sérii zimních opatření, která pomohou zhoršené povětrnostní podmínky zvládnout. Patří mezi ně kontrola technického stavu vozidel, vyhřívání výhybek nebo preventivní ošetřování trolejového vedení proti námraze.

„Za přípravou na zimní období stojí velký kus práce, která není vidět, ale zajistí bezpečný provoz MHD i v nepříznivých podmínkách. Pracovníci dopravního podniku musí být stále připraveni reagovat na aktuální situaci a k dispozici musí mít veškerou potřebnou techniku a vybavení – například zásoby písku na posyp kolejí, funkční vozy a techniku na ošetření trolejového vedení a řešení mimořádných událostí a mnoho dalšího,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Řidiče tramvají každoročně na podzim potrápí padající listí, které zanáší kolejnice. Tato namoklá vrstva snižuje přilnavost kol ke kolejím, vozy se hůř ovládají a v případě rozjíždění nebo brzdění mohou kola prokluzovat. V zimě pak podobné problémy přináší sníh a použití posypové soli. Řidiči proto využívají tzv. pískování, kdy zmáčknutím jediného tlačítka (nebo automaticky) dojde k posypání kolejnic pískem a zamezení nežádoucího klouzání. „Jedná se o speciální jemný písek, který je v tramvaji uložený v prostoru pod sedadly v tzv. pískovačích, odkud se sype rovnou pod kola. Ročně pro tyto účely spotřebujeme 300 tun písku za bezmála 1,5 milionu korun. Největší spotřeba je od října do března,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Pokud podle meteorologické předpovědi existuje riziko tvorby námrazy, vyjíždí v nočních hodinách speciálně upravená tramvaj (tzv. mazačka) a trolejbus a provádí preventivní ošetření trolejového vedení nemrznoucí směsí. „Pokud by na trolejovém vedení ulpěl led, mohla by tramvaj nebo trolejbus v daném místě uvíznout, tak jako tomu bylo například v prosinci roku 2014, kdy se vlivem prudkých změn počasí tramvajová a trolejbusová doprava na několika místech v ČR zcela zastavila. Tyto vozy za noc po městě projedou a ošetří až 150 km tratí,“ dodal Havránek. Kromě těchto opatření jsou vybrané tramvaje, které vyjíždějí z vozoven ráno jako první, vybaveny speciální lištou, která případnou námrazu snáze odstraní.

365 dní v roce, 24 hodin denně je nutné udržovat průjezdné výhybky, aby mohly tramvaje bez problémů odbočit. Při sněžení je pracovníci DPMB ručně vymetají, případně se zapíná vyhřívání výhybek, které sníh rozpouští. K tomuto kroku se přistupuje i při silných mrazech – pokud teplota klesne pod 12 stupňů Celsia. „Dnes už máme na řadu věcí techniku, ale ještě v 90. letech měli kancelářští pracovníci dopravního podniku přidělené výhybky a košťata a v případě silného sněžení vyráželi do terénu je vymetat,“ vzpomíná dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

K podzimním přípravám také patří přezouvání pneumatik. DPMB vymění na autobusech a trolejbusech během října a listopadu na 2500 pneumatik. Nové obutí vozy dostávají jednou ročně. Při spadu sněhu dispečeři DPMB také úzce spolupracují s kolegy ze společnosti Brněnské komunikace, aby byly sypače vyslány do těch míst, kde sníh způsobuje největší problémy autobusům a trolejbusům, zejména v kopcovitých částech města.

  • DPMB a zima v číslech:
  • 2500 pneumatik na podzim přezuje na svých vozech
  • 300 tun písku ročně průměrně spotřebuje na posyp kolejí
  • 1,5 miliónů Kč zaplatí za písek
  • 2 vozy využívá na preventivní ošetření trolejového vedení před námrazou (tramvaj a trolejbus)
  • 150 km tyto vozy během noci ulicemi Brna průměrně najedou
  • 3 týmy traťových dispečerů jsou v pohotovosti, dle potřeby je možné rozšířit až na šest
  • 5 montážních aut s plošinami má DPMB k dispozici pro případ silné námrazy na trolejovém vedení
  • 4 traktory může DPMB využít na shrnování sněhu v areálech a na tramvajových zastávkách

TZ DPMB