Hejtman Ústeckého kraje podepsal smlouvu s ČSAD Slaný

Od prosince příštího roku bude zajišťovat příměstskou autobusovou dopravu na Teplicku společnost ČSAD Slaný, s. r. o. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících podepsal za objednavatele hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a za dopravce jednatelka Kateřina Kratochvílová. Společnost ČSAD Slaný patří do dopravního koncernu společnosti ICOM transport, a. s.

Zakázky budou provozovány po dobu deseti let s platností od 1. prosince 2021. „Nové smlouvy mají nižší cenu než současný provoz. Autobusovou dopravu na Teplicku momentálně obstarává společnost Arriva City, s. r. o. v subdodávce pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Ta tak bude zajišťovat dopravní obslužnost ve zmíněném regionu až do konce listopadu 2021,“ uvedl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk.

Dopravce bude mít nyní 12 měsíců na zajištění vozového parku a personálu a dalších příprav na provoz.

Dopravce ČSAD Slaný, s. r. o. pro Ústecký kraj zajišťoval dopravu již v minulosti v oblastech Litoměřicka, Litvínovska a Bílinska od roku 2006 do konce roku 2019.

TZ Ústecký kraj