Loni téměř o 50 % ubylo v Praze srážek tramvají s chodci, žádná neskončila smrtí

V téměř všech sledovaných ukazatelích srážek tramvají s chodci došlo loni v Praze k výraznému meziročnímu zlepšení. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) za loňský rok eviduje celkem 47 případů, což je pokles bezmála o 50 %. Naprostá většina skončila s lehkými zraněními chodců, pouze 3 s těžkými. Další pozitivní zprávou je, že loni poprvé za uplynulých 15 let ani jedna srážka s tramvají neskončila smrtí chodce. Přispěly k tomu dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“, pozornost řidičů DPP a v neposlední řadě také důsledky pandemie covid-19, tj. menší mobilita obyvatel, pokles cestujících v MHD a nižší počet turistů v Praze.

DPP srážky tramvají s chodci detailně sleduje již 15 let. Dlouhodobě se ukazuje, že děti jsou pozornější a obezřetnější, než dospělí. U dospělých pak v ukázněnosti ženy jednoznačně předčí muže. Ze všech 47 loňských srážek tramvají s chodci se pouze na 3 podílely děti, ale na 44 dospělí, přičemž převážnou většinu všech nehod, téměř 62 %, zapříčinili muži. O téměř 10 procentních bodů více než v roce 2019. Muži mají za loňský rok na kontě 29 případů, ženy o téměř polovinu méně, pouze 15. Navíc ženy loni zaznamenaly největší zlepšení v počtu srážek s tramvajemi, bylo jich o téměř 60 % méně než v roce 2019.

I přesto, že Prahu loni postihl výrazný propad zahraničních turistů, DPP zaznamenal celkem 11 případů srážek tramvají a cizinců, pouze o 8 (resp. 42 %) méně než v roce 2019. Cizinci mají dlouhodobě významný podíl na celkovém počtu sražených chodců. Zatímco v roce 2016 i 2017 to bylo téměř stejně 24 %, v roce 2018 se podíleli už 29 %, předloni 22 % a loni více než 23 %.

Další pozitivní zprávou je, že se loni meziročně o polovinu snížil počet srážek tramvají s chodci přímo v zastávkách (o 50 % na celkem 10 případů) i mimo přechod (o 47 % na celkem 23 případů). V jediném ukazateli se čísla meziročně nezlepšila, a to je počet srážek na přechodech. V loňském roce bylo takových nehod o 1 více než v roce 2019, a dokonce tvoří více než 51 % všech případů. Řada chodců se totiž domnívá, že mají na přechodu přednost před tramvají. Je to ale mylná představa, která pak může skončit tragédií. Tramvaj má na přechodu pro chodce vždy přednost a jako drážní a násobně těžší vozidlo má mnohem delší brzdnou dráhu než osobní auto.

Žádné úmrtí a o polovinu méně zraněných po srážkách tramvají s chodci je skvělý výsledek, i když nám částečně pomohly důsledky koronakrize. Chtěli bychom, aby nula v kolonce úmrtí zůstala v této statistice i v dalších letech. Děláme vše pro to, aby MHD v Praze byla nejen pohodlná, čistá a uživatelsky přívětivá, ale ve všech ohledech také bezpečná. Loňské výsledky jsou motivací hledat stále nové způsoby ochrany chodců. Letos budeme společně s DPP testovat novou generaci antikolizních systémů, chystáme také speciální aplikaci pro náruživé uživatele chytrých telefonů, protože jejich nepozornost a nevnímání okolního světa je nejčastější příčinou nehod,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Těší mě, že se nám postupně daří snižovat počet srážek tramvají s chodci, což v konečném důsledku znamená menší počet zraněných i usmrcených, menší počet osob s trvalými následky a doživotních tragédií v rodinách. Zatímco v roce 2018 došlo k 105 střetům, předloni se nám tento ukazatel podařilo snížil na 87 a loni dokonce na 47. V roce 2018 po srážkách s tramvajemi zahynulo 8 osob, předloni 3 a loni poprvé za 15 let, co si vedeme tuto statistiku, ani jeden člověk, což při celkovém počtu 47 nehod považuji za malý zázrak. Nepochybně k tomu pomohly dopady pandemie covid-19, jako nižší mobilita obyvatel i počet cestujících v MHD. Jsem ale přesvědčen, že k dobrým výsledkům přispěla zejména naše dlouhodobá kampaň a větší osvěta cestujících, a v neposlední řadě pozornost a předvídavost našich řidičů, jejich proškolování a upozorňování na potenciální krizové situace. V letošním roce navíc plánujeme otestovat další nové nástroje, které by mohly pomoci ještě více snížit počet střetů chodců s tramvajemi,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Chci všem, kteří přispěli ke zlepšení těchto ukazatelů upřímně poděkovat. A současně vyzvat všechny účastníky silničního provozu, nejen chodce: buďte prosím při přecházení, nebo přejíždění tramvajových tratí stále obezřetní. Tramvaj nikdy nepřeperete!“

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena zejména na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na přechodech na místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný polep na preventivní tramvaji s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. Letos se zaměří např. na tzv. vídeňské ostrůvky, srážky tramvají s auty, ale také na držení se za jízdy. Plánuje také otestovat nové smart nástroje, které by upozornily zejména ty chodce, kteří přechází tramvajové tratě se sluchátky v uších, nebo mobilem v ruce a pozorností upřenou na něj.

Účastníci silničního provozu, v tomto případě chodci, jsou ve vlastním zájmu povinni dbát o svou bezpečnost a dodržovat veškerá pravidla, z nichž většina vychází de facto z elementární logiky, všeobecně známých a platných předpisů a ustanovení i empirických poznatků, potažmo silničního zákona a platné legislativy EU. Nejčastější příčinou srážek s chodci je nepozornost zapříčiněná několika faktory. Tím nejvíce zastoupeným je sledování displejů různých přístrojů za chůze. Samostatnou kapitolou jsou chodci se sluchátky na uších, kvůli kterým neslyší přijíždějící tramvaj, která na sebe zoufale upozorňuje typickým zvoněním, a nedokážou tak včas zareagovat na blížící se nebezpečí. Dalším faktorem je chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to v pohodě stihne.

TZ DPP