Pražská strojírna: ohlédnutí za rokem 2020

Pandemická krize roku 2020 byla těžkou zkouškou pro mnoho firem. Pražské strojírně, dceřiné společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, se ale i přes to podařilo úspěšně rok 2020 uzavřít. I přes ztížené podmínky z důvodu koronavirové krize Pražská strojírna investovala nejen do svých zaměstnanců a pracovního prostředí, ale i do nového výrobního vybavení. Rozšířila svůj exportní trh a dosáhla rekordních výsledků na již zavedených exportních trzích.

Rok 2020 byla pro nás všechny zcela nová zkušenost a dovolím si říci, že v Pražské strojírně jsme ji obstojně zvládli. S dodržením všech přísných hygienických opatření se nám podařilo udržet výrobu v chodu, investovat a prosperovat. Navzdory všem okolnostem byl rok 2020 úspěšný,“ tvrdí Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Hned ze startu roku 2020 začala Pražská strojírna s modernizací ve výrobních halách, kam nakoupila nové LED osvětlení. Vedení strojírny zde nakoupilo i speciální čističe vzduchu, které se osvědčily při odstraňování prachu a kouře z výrobních hal. Vylepšení se dočkalo i zaměstnanecké zázemí, kde byl renovován prostor šaten a přilehlých sprch.

Za účelem zvýšení produktivity investovala Pražská strojírna také do strojního vybavení, díky kterému výroba rostla i v průběhu koronavirové krize. Nákup dvou nových CNC soustruhů české výroby typu Kovosvit MAS SP 180 MC několikanásobně urychlil celkový proces obrábění.

V rámci investic byly vyměněny i dva zastaralé stroje, které ve strojírně fungovaly již od 50. let 20. století a byly nahrazeny novým čtyřosým obráběcím centrem VHC 50 9000 XTS od výrobce AXA. Jednalo se o největší investici strojírny za poslední období, přesáhla 26 milionů korun. Jeho hlavním přínosem bylo urychlení celého procesu obrábění až o polovinu času. Pořízeny byly i dva nové automobily – Iveta a Karotka, nové mobilní svářečské dílny.

Zvýšení kapacity bylo nutné ke zvládnutí velkého objemu zahraničních i tuzemských objednávek, které se podařilo získat. Vůbec poprvé získala Pražská strojírna zakázku do Belgie, a to zakázku na dvě výhybky pro město Gent ležící západně od Bruselu. Dařilo se i v Německu, kam strojírna dosud dodávala pouze menší objednávky. Rok 2020 ale přinesl jednu z těch objemnějších. Konkrétně šlo o celkem pět výhybek do vozovny ve východní berlínské čtvrti Marzahn v celkovém objemu 394 000 EUR, tedy téměř 11 milionů Kč.

V exportu jednoznačně dominovala Austrálie, objem zakázek zde přesáhl 32 milionů korun. Exportním rekordem pouze v oblasti výhybkových systémů se za rok 2020 stal polský trh. Pražská strojírna sem dodala celkem 71 zařízení a objem výhybkových přestavníků přesáhl 21 miliónů korun. Jednalo se o nejvyšší tržby do Polska v historii společnosti.

TZ Pražská strojírna