Praha uzavřela memorandum se Správou železnic k přípravě kolejového spojení na letiště

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib spolu s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou podepsali memorandum o spolupráci při přípravě veřejně prospěšné stavby Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla. V rámci dohody hlavní město vykoupí pozemky potřebné pro stavbu terminálu a záchytného parkoviště P+R na Dlouhé Míli. Část pozemků následně Praha využije i pro vybudování nové tramvajové trati.

„Naším cílem je co nejvíce urychlit přípravu roky plánované stavby kapacitní železniční trati na Letiště Václava Havla a do Kladna. Proto vítám tuto dohodu o spolupráci se Správou železnic. Děláme tak další krok k modernímu, rychlému a ekologickému spojení, které navíc pomůže výrazně ulevit přetížené automobilové dopravě ve městě,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Podpisem memoranda se hlavní město Praha zavázalo zahájit jednání s cílem získat do svého vlastnictví pozemky v oblasti budoucího dopravního terminálu a záchytného parkoviště P+R na Dlouhé Míli v Praze 6, které budou součástí projektu železniční trati na letiště.

„V lokalitě je v plánu hned několik důležitých dopravních staveb. Zatímco Správa železnic bude investorem železniční trati, včetně terminálu a plošného parkoviště P+R pro přibližně 1050 aut, Praha zde na své náklady vybuduje dalších 950 parkovacích míst. Navíc tudy hlavní město plánuje vést i tramvajovou trať Dědinská – Terminál 3. Cestující nerozlišuje, co je investicí státu a co města. Společným cílem Prahy a Správy železnic je vybudovat zde moderní terminál, kde bude možné využít železniční spojení mezi letištěm a centrem, zaparkovat automobil nebo přestoupit na prodlouženou tramvajovou trať z Evropské ulice a Dědiny. Je dobře, že jsme se jako Praha přihlásili ke snaze pomoci Správě železnic s výkupem pozemků pro jejich i naše záměry,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Potřebné pozemky pro všechny zamýšlené projekty v oblasti Dlouhé Míle však dosud vlastní soukromí majitelé. Navíc Správa železnic jako investor projektu modernizace a novostavby železniční trati mezi Veleslavínem a Letištěm Václava Havla nemůže až do vydání územního rozhodnutí pozemky vykupovat. Proto na základě podepsaného memoranda začne Praha v předstihu s jednotlivými výkupy a posléze část pozemků úplatně převede na Správu železnic.

„Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla je jeden z nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů v České republice, které Správa železnic připravuje. Jeho realizace zařadí hlavní město i Kladno mezi moderní evropské aglomerace s železničním napojením letiště. Pro další akceleraci přípravy a úspěšnou realizaci vítáme těsnější spolupráci s městem Prahou v lokalitě Dlouhá Míle,“uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tento krok tak zrychlí nejen výstavbu dopravního terminálu a P+R na Dlouhé Míli, ale následně ulehčí i přípravu zbývajících investičních akcí, které už budou plně v režii města. V neposlední řadě bude Praha díky vlastnictví pozemků moci ovlivňovat v této oblasti i rozvoj další zástavby.

Hlavní město bude pozemky vykupovat na základě už hotových znaleckých posudků. Jejich aktuálnost bude případně upřesněna po zahájení jednání s vlastníky.

Rada hlavního města Prahy návrh memoranda schválila svým usnesením loni v listopadu. Dohoda se týká jednoho z úseků nového železničního spojení, které má v příštích letech propojit Masarykovo nádraží v centru Prahy a Kladno. Součástí je i odbočka na Letiště Václava Havla.

TZ Hl. m. Praha
Úvodní foto: Správa železnic