Promořování cestujících v pražské MHD opět zesílí, omezí se metro

Město pod vedením náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) nařizuje další omezování a škrtání spojů pražské MHD. Na webu pid.cz a dpp.cz se objevily nahrané nové jízdní řády od 10. března, které prozrazují, že nás čeká další omezení v provozu linek MHD, tentokrát metra. Půjde o omezení všech linek metra na prázdninovou úroveň, tedy omezení, které ruší několik spojů metra ve špičkách, a v dopoledním sedle v každém směru. Záměrně uvádíme rušení spojů a nikoliv omezení ve vteřinách, které tisková oddělení pražského dopravního podniku a organizátora dopravy ROPID rádi používají a snaží se tím zlehčovat časté rušení spojů nejen u metra, ale i v povrchové dopravě.

V situaci, kdy jsou české nemocnice na pokraji totálního kolapsu a ve společnosti panuje zcela přirozená obava o své zdraví, je jakékoliv omezení MHD dílem nezodpovědného přístupu zástupců města, především primátora samotného a jeho náměstka za dopravu. Všem je zřejmé, že cestujících ubylo, a že ekonomická situace dopravního podniku a města není dobrá, ale omezovat pražskou dopravu v právě těchto dnech vysílá těm posledním věrným cestujícím jednoznačné sdělení – nezáleží nám na Vás! 

Při čekání na metro každých pár minut se z amplionu ozývá žádost o dodržení 2 m odstupů, pokud je to možné. Po omezení intervalů na metru od středy to již možné nebude – 2 m odstupy v metru v centrálních úsecích nedodržíte ani náhodou, a to ani při 65% poklesu počtu cestujících.   

Praha se od března loňského roku vlivem epidemie způsobené virem COVID 19 potýká s obrovským propadem zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o cestování veřejnou dopravou. Nicméně je třeba podotknout, že propad zájmu o cestování v průběhu několika posledních měsíců nemusel být způsoben pouhou obavou o nákazu, ale také vlivem plošné redukce spojů MHD a neodborných zásahů do chaotického ukončování metra bez vazby na povrchovou dopravu měnící se snad ještě častěji než nařízení vlády o protiepidemiologickcýh opatřeních. Atraktivita MHD v očích veřejnosti prudce padá nejen z obavy o nákazu v prostředcích MHD, ale především vlivem častých změn, omezování, dlouhých intervalů, rozpadu návazností povrchové dopravy a metra. To vše byly atributy, které si Pražané na „své“ MHD vážili ze všeho nejvíc a byli ochotni ji občas odpustit některé přešlapy. Poslední rok se pod vedením Adama Scheinherra tato jistota a spolehlivost MHD kompletně vytratily a místo aby město dbalo doporučení odborníků, svévolné počínání náměstka primátora způsobuje jedním slovem chaos.

Omezení provozu metra neuspoří městu téměř nic. Při astronomických fixních nákladech na podzemní systém veřejné dopravy lze konstatovat, že dojde pouze k prohlubování propasti mezi variabilními a režijními náklady. Praha dál bude sypat peníze do elektrické energie, které se propálí ve stanicích metra pořád stejně (osvětlení, eskalátory, vzduchotechnika, aj.)  a strojvedoucí na překážkách ze strany zaměstnavatele zaplatí taktéž. To samé platí o povrchové dopravě, kde DPP odepisuje nová vozidla v miliardových sumách, platí energie v garážích a vozovnách, platí stovky administrativních pracovníků a konečně i řidiče na překážkách. Ta uspořená nafta, resp. škrtnutí několika spojů, je pouhou kapkou v moři celkových nákladů. Zjednodušeně řečeno, čím méně spojů (vozokilometrů) DPP vykoná, tím jsou dražší jeho služby pro město.

Pokud Praha tedy v panice omezuje veřejnou dopravu v jedné z nejtěžších dob moderních dějin, vysílá tím do světa svým občanům symbolické sdělení – jezděte autem, jinak jste pro nás drazí. 


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.