Tramvajový průvod i speciální jízdy, plánuje Muzeum MHD pro sezónu 2021

V roce 2021 oslaví Praha 130 let od uvedení do provozu první elektrické dráhy, kterou zřídil František Křižík u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Pokud epidemiologická situace dovolí, 18. července by se měl konat průvod komerčních tramvají v čele s muzejní soupravou vozů 109+526. Informace vychází z Výroční zprávy Muzea MHD.

Dráha na Letné vedla vedla od horní stanice letenské lanové dráhy u Letenského zámečku středem Ovenecké ulice k hornímu vchodu do Stromovky.

Mezi další dopravní akce uvádí Výroční zpráva Muzea MHD (zpracována v prosinci 2020) zahájení provozu historické linky 41 v sobotu 27. března, veřejnou rozlučku s autobusy Karosa v květnu, či zážitkové jízdy tramvajovou soupravou 109+526 a autobusem Karosa ŠM 11 o víkendu 26. a 27. června.

Během července by měly probíhat komentované prohlídky Muzea MHD k příležitosti 130 let první elektrické dráhy v Čechách, či hudební festival Vozovna ve dnech 15. až 17. 7.

Na září je počítáno s zážitkovými jízdami autobusem Škoda 706 RO a muzejní tramvajovou soupravou 2222+1111+1219. 28. listopadu má proběhnout vánoční trh na dvoře vozovny spojený s rozsvícením vánočně vyzdobených vozidel DPP.

Doufejme, že epidemiologická situace dovolí uspořádat dopravní akce plánované Muzeum MHD v Praze. V dnešní době nelze nic garantovat a situace se mění ze dne na den, natož z měsíce na měsíc. Proto výčet akcí berte jako pozitivní vidinu toho, co by se mohlo konat. Sledujte proto web Muzea MHD, kde v průběhu roku budou aktuální informace, jaké akce se budou konat.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.