Jablonec chce nový terminál, který propojí autobusy, tramvaj i vlak

Jablonec nad Nisou nebude realizovat Terminál veřejné osobní dopravy (TVOD) a Parkovací systém v rámci IPRÚ, tj. z končícího dotačního období. Bude však pokračovat v přípravě realizace obou projektů dle aktuálního harmonogramu, který zahrnuje také prodloužení tramvajové trati spojující Jablonec s Libercem. Celkové náklady jsou odhadnuté na 476 mil. korun, přičemž dotace z IROP 2021+ by měla v případě úspěchu činit 200 miliónů korun.

Zároveň jablonečtí zastupitelé ustanovili pracovní skupinu, která bude projednávat postup přípravy i realizace a případné změny. „Skupinu budou tvořit pracovníci úřadu, externí odborníci a zástupci zastupitelských klubů,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Projekt Terminálu veřejné osobní dopravy (TVOD) tvoří dvě propojené stavby – terminál a parkovací systém. Odhadnuté náklady na tyto dvě stavby po provedených korekcích včetně 5,3 mil. korun za přeložku trafostanice a náhradní zdroj i včetně vybudování dopravního napojení Parkovacího systému na silnici I/14 (ulice 5.květen) za 15 mil. korun vystoupaly na 488 mil. korun včetně DPH. Proto zastupitelé volili ze dvou nabídnutých variant.

Podle té první by se stavěl pouze parkovací systém, na který by navázal vlastní terminál. Tato varianta předpokládala rozpočet v celkovém objemu 504 mil. korun, přičemž dotace z IPRÚ činila 100 mil. korun. „Tady však hrozilo riziko, že všechny lhůty nestihneme splnit a dotaci neobdržíme. Což by znamenalo celou realizaci zaplatit z rozpočtu města,“ připomíná náměstek Roubíček. Druhou variantou bylo odsunout celý projekt do dalšího programovacího období IROP 2021+, vytvořit si tak komfortní časový prostor, zkoordinovat realizaci s výstavbou prodloužení tramvajové trati i propojení zastávky ČD Jablonec – centrum lávkou, a tím uspořit některé výdaje, např. za povrchy komunikací, za provizorní bezbariérové přístupy a vratku části dotace v celkové hodnotě cca 30 miliónů Kč. „Celkové náklady za tuto variantu jsou odhadnuté na 476 mil. korun, přičemž podíl dotace z IROP se rovná částce 200 miliónů,“ doplňuje náměstek.

Jablonečtí zastupitelé zvolili druhou variantu. Nyní budou primátor Jiří Čeřovský informovat Řídící výbor a manažerku IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou o rozhodnutí města a náměstek Petr Roubíček bude pokračovat v přípravě stavby s tím, že složení pracovní skupiny předloží zastupitelstvu na dubnovém jednání. Ekonomického náměstka Milana Kouřila zastupitelé pověřili úkolem zohlednit finanční nároky v rozpočtech na léta 2022-2024 a ve střednědobém výhledu.

TZ město Jablonec nad Nisou