Od dubna dojde ke změnám v pražské a středočeské MHD

Od čtvrtka 1. dubna 2021 dojde k několika trvalým změnám autobusových linek PID v Praze i ve Středočeském kraji. Posílen bude provoz autobusů mezi Depem Hostivař a Poliklinikou Malešice výměnou za mírné omezení provozu mezi Depem Hostivař a Obchodním centrem Štěrboholy. V Horních Počernicích ponese zastávka Ratibořická nový název Sídliště Horní Počernice. Na Benešovsku bude přečíslováno 5 regionálních autobusových linek PID kvůli požadavku Jihočeského kraje na číslování mezikrajských linek zasahujících na jeho území.

Posílení autobusové linky 228 do Malešic

Na základě požadavku Obchodního centra EUROPARK, které financuje provoz autobusových linek ke svému areálu, a z důvodu zlepšení spojení oblasti Malešic se stanicí metra Depo Hostivař budou upraveny autobusové linky 208 a 228. Linka 228 bude v úseku Poliklinika Malešice – Depo Hostivař – OC Štěrboholy posílena a nově časově koordinována s linkami 163 a 208. Naopak provoz linky 208 bude v úseku Depo Hostivař – OC Štěrboholy omezen, nicméně díky nově zavedené koordinaci s linkou 228 budou ve většině období souhrnné intervaly v tomto úseku zachovány.

Intervaly autobusů mezi Poliklinikou Malešice a Depem Hostivař budou v pracovní dny cca mezi 9:00–13:00 a 19:30–21:30 a o víkendech cca mezi 9:00–21:30 zkráceny ze 60 na 30 minut.

Souhrnné intervaly autobusů mezi Depem Hostivař a OC Štěrboholy budou zachovány s výjimkou odpoledního období o víkendech cca mezi 15:00 a 19:00, kdy budou prodlouženy ze 7,5 na 10 minut.

Změny na ostatních linkách PID

117 od 1.4.2021
 • posunuje se spoj v  ráno s odjezdem ze zastávky Sídliště Lhotka ve směru Nové Komořany v 5:19 o -10 minut na 5:09
 • posunuje se spoj v  ráno s odjezdem ze zastávky Poliklinika Budějovická ve směru Nové Komořany v 5:40 o -10 minut na 5:30
121 od 1.4.2021
 • změna typu vozidel – nově celotýdenně vozidla kategorie MdN+ (10 m)
 • změna provozních parametrů v ranní a odpolední špičce pracovního dne (realizace změny provozních parametrů nastane až po ukončení dočasných opatření „covid-19“). Zkrácení intervalu ráno z 15 na 12 minut, odpoledne z 20 na 15 minut
163 od 1.4.2021
 • posuny spojů v  z důvodu koordinace s linkou 208
203 od 1.4.2021
 • posunuje se spoj v  ráno s odjezdem ze zastávky Poliklinika Budějovická v 5:10 o -10 minut na 5:00
208 od 1.4.2021
 • změna provozních parametrů (omezení krátkých spojů jezdících v trase Depo Hostivař – OC Štěrboholy)
  • částečně nahrazeno vloženými spoji linky 228 z Malešic
 • údaje v závorce platí pro úsek Depo Hostivař – OC Štěrboholy
 • údaje bez závorky platí pro celou trasu Depo Hostivař – Bezděkovská
211 od 1.4.2021
 • z provozních důvodů se v  ráno mění označení spoje v 7:04 v trase Sídliště Rohožník – Nádraží Klánovice  z linky 211 na linku 391
226 od 1.4.2021
 • posuny spojů v  odpoledne z Hájů
227 od 1.4.2021
 • posuny spojů v  odpoledne z Hájů
228 od 1.4.2021
 • celotýdenně zavedeny vložené spoje v trase Poliklinika Malešice – OC Štěrboholy jako náhrada omezené linky 208
 • časové posuny spojů
250 od 1.4.2021
 • posuny spojů v  z důvodu koordinace s linkou 163
273 od 1.4.2021
 • ve dnech školního vyučování se posunuje spoj s odjezdem ze zastávky Depo Hostivař směr Sídliště Skalka z času 7:30 o – 3 minuty na 7:27
325 od 1.4.2021
 • posuny spojů v  odpoledne z Čestlic z důvodu koordinace s linkou 228 v Benicích
463 od 6.4.2021
 • drobné posuny spojů v 
 • zřízení zastávky Mladá Boleslav,Viničná (viz tabulka níže)
645 od 6.4.2021
 • spoj v trase Hořovice,nám B.Němcové – Těně s odjezdem z výchozí zastávky v 17:50 bude posunut o + 20 minut na nový čas odjezdu 18:10 a nově obslouží zastávky Hořovice,žel.st. a Hořovice, Letná

Změny zastávek

Přečíslování autobusových linek na Neveklovsku

Vzhledem k metodice ze strany jihočeského organizátora dopravy, kde dochází k vyhrazení části číselné řady linek 4xx pro mezikrajské linky, budou přečíslovány vybrané linky PID v okrese Benešov (původní čísla těchto linek budou použita pro mezikrajské linky zasahující do Jihočeského kraje):

452 > 752 (Benešov – Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy)

453 > 753 (Benešov – Týnec nad Sázavou – Netvořice – Neveklov)

454 > 754 (Benešov – Neveklov – Křečovice, Živohošť)

455 > 755 (Benešov – Neveklov – Rabyně, Měřín)

459 > 759 (Benešov – Maršovice – Neveklov)

Na tyto změny naváže rozsáhlejší úprava linek v oblasti Voticka od 10. 4. 2021 v rámci vyhodnocení integrace této oblasti, která proběhla v srpnu 2020.

TZ ROPID