Na Zahradním Městě začala stavba tramvajové smyčky

Tramvajová síť v Praze se po dlouhé době opět rozšíří. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž začal stavět smyčku Zahradní Město, první letošní novou tramvajovou trať. Její stavba navazuje na modernizaci železničního koridoru Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, v rámci které v Praze 10 vznikne nová železniční stanice Praha – Zahradní Město a přímo pod ni zastávka Nádraží Zahradní Město pro přestup na tramvajové i autobusové spoje. Smyčka Zahradní Město umožní DPP k novému přestupnímu uzlu přivést všechny tramvajové spoje, které doposud končily na obratišti Radošovická. Délka smyčky je 0,66 km, její stavba potrvá 5 měsíců, zhotovitelem jsou společnosti PORR a Hans Wendel. Předpokládané náklady výstavby jsou 98 milionů Kč, 85 % uznatelných nákladů pokryjí dotace EU z Operačního programu Doprava II. Kromě smyčky Zahradní Město chce DPP letos začít stavět další tři nové úseky, celkem téměř 4 km nových tramvajových tratí.

Tramvajová smyčka Zahradní Město, zahájení stavby. Foto: DPP – Petr Hejna

Tramvajová smyčka Zahradní Město vznikne pod Jižní spojkou na místě bývalého nevyužívaného parkoviště pro odtažená vozidla. Z tramvajové tratě ve Švehlově ulici, za zastávkami Zahradní Město, v místě stávající světelné křižovatky s Topolovou ulicí DPP vybuduje odbočku do Ždánické ulice, kterou povede krátká dvoukolejná trať. Ta se pod tzv. lanovým mostem rozvine do samotné smyčky o dvou kolejích. Vnitřní bude mít kapacitu pro dvě soupravy, na vnější kolej se vejde o jeden sólo vůz T3 navíc. Povrchy ve smyčce i na trati ve Ždánické ulici budou asfaltové, v místech odstavných kolejí mlatové, obdobně jako na obratišti Kubánské náměstí.

V první etapě DPP zrealizuje přeložky inženýrských sítí, sdělovacích a energetických kabelů, a přípravné práce na stavbu samotné nové tramvajové tratě. Tyto činnosti budou probíhat nezávisle bez jakéhokoliv dopadu na stávající tramvajový provoz. Od 15. června 2021 začne Správa železnic s rekonstrukcí tramvajové tratě mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město v rámci celkové přestavby prostoru někdejšího úzkého podjezdu, místo kterého se staví výrazně širší most pod novou železniční stanicí Praha – Zahradní Město. Vznikne zde nová tramvajová zastávka Nádraží Zahradní Město, umožňující přímý přestup na železnici. Během výstavby bude vyloučena tramvajová doprava v úseku od smyčky Radošovická po obratiště Nádraží Hostivař. DPP v koordinaci se Správou železnic využije této výluky pro vybudování kolejového rozvětvení v křižovatce Švehlovy a Ždánické ulice a dokončení celé smyčky Zahradní Město. Samotná smyčka Zahradní Město nebude mít žádnou zastávku. Nástupní i výstupní zastávkou pro ni bude stávající zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici.

Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch zahajuje stavbu tramvajové smyčky. Foto: DPP – Petr Hejna

Praha 10 dostane na Zahradním Městě nový důležitý přestupní uzel veřejné dopravy. Správa železnic vybuduje novou stanici Praha – Zahradní Město, ve které budou zastavovat nejen regionální spoje, ale i vybrané rychlíky, a pod ni novou zastávku Nádraží Zahradní Město určenou pro autobusy i tramvaje. Díky tramvajové smyčce Zahradní Město, kterou dnes začíná DPP stavět, sem budeme moci přivést více tramvajových spojů. Vznikne zde komfortnější
a atraktivnější přestupní uzel s větší nabídkou vazeb vlak – tramvaj nebo autobus, než byl ten ve Strašnicích. Těší mě také, že se nám s DPP daří dotahovat připravované projekty nových tramvajových tratí a letos můžeme v Praze začít stavět čtyři nové úseky. Zavedeme pohodlnou, ekologickou a kapacitnější veřejnou dopravu do dalších oblastí naší metropole a Praha si posílí přední pozici mezi městy s nejrozsáhlejší tramvajovou sítí na světě,“
řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Loni jsme po dlouhých létech začali v Praze opět stavět nové tramvajové tratě. Co do délky to byl spíše symbolický, ale důležitý začátek. Smyčka Zahradní Město je první z kvarteta nových tratí, které chceme letos začít stavět. Kromě ní se chystáme na úsek ze Sídliště Barrandov do Holyně, z Modřan do Libuše, a také na smyčku Depo Hostivař, v celkovém součtu téměř 4 km tramvajových tratí,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Stavba smyčky Zahradní Město poběží v koordinaci s investiční akcí Správy železnic do 15. září 2021, provoz na ní plánujeme zahájit od 16. září. Kromě zlepšení přestupních vazeb na vlakové spoje bude sloužit i pro operativní ukončení spojů v případě mimořádných událostí v provozu. Zajímavostí je, že tramvajová smyčka se do Zahradního Města vrací po 34 letech. Ta předchozí sloužila od roku 1936 do 1987, původně byla koncová právě pro obsluhu Zahradního Města, od roku 1954 nácestná na prodloužené trati do Hostivaře. Zrušena byla při výstavbě Jižní spojky, na jejím místě byla postavena rampa z nové komunikace do Švehlovy ulice.“

Poloha nové tramvajové smyčky Zahradní Město nebyla zvolena náhodně. Výběr místa umožňuje ve stávajícím poměrně komplikovaném terénu rozvinout smyčku do dostatečné kapacity dvou kolejí bez zásahu do stávajících či budovaných objektů železniční tratě. Stavba také nezasahuje na pozemky v soukromém vlastnictví.

TZ DPP