Praha pokračuje v přípravách nového Terminálu Smíchovské nádraží

Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním jednání architektonický, urbanistický a technický koncept, který je podkladem pro plánované investice do projektu Terminál Smíchovské nádraží. Dokument mimo jiné podrobněji rozpracovává řešení střechy i nosné konstrukce stavby a počítá také se zakomponováním environmentálních prvků do projektu. Praha tak pokračuje v přípravě záměru, který se stane centrálním dopravním bodem pro jižní část Prahy a zároveň výrazně zpřehlední a usnadní cestování statisícům lidí denně.

Podoba Terminálu Smíchov se postupně konkretizuje posouváním projektu k jeho stavbě a úspěšnému dokončení. Zanedbaná dopravní stavba se za pár let stane moderním dopravním hubem, který v Praze chybí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Jsem rád, že můžeme představit detailní podobu Terminálu Smíchov. Jelikož se jedná o náročnou a ambiciózní stavbu, tak jí také věnujeme náležitou péči a energii. Nalézáme se ve složité době, kdy se důsledně zvažuje každá investice města, avšak pro mě je zásadní, aby se přípravy investičních akcí nepozastavovaly, ale naopak dále připravovaly. Projekt samozřejmě úzce koordinujeme se Správou železnic a já se těším, že společně vybudujeme moderní dopravní uzel, který propojí železniční a městskou hromadnou dopravu s krátkými přestupními vazbami pro cestující. Veřejnost se nyní může těšit na vzorek střechy, který chceme co nejdříve zrealizovat,“ uvádí náměstek pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

V rámci vypracování architektonického, urbanistického a technického konceptu sice nedošlo oproti původní “Studii dopravních uzlů Smíchov 2019“ k zásadním změnám, které by charakter a využití plánovaného terminálu změnily, přesto se však projekt určitých úprav dočkal.

Například byl potvrzen požadavek zachovat a integrovat do terminálu stávající centrální část výpravní budovy vlakového nádraží. Také bylo podrobněji rozpracováno řešení konstrukce střechy integrující pod sebou celý terminál, kdy by se nově mělo jednat o odlehčenou ocelovou konstrukci.

Dále bylo po ověření technologických, konstrukčních a materiálových řešení změněno řešení přemostění železnice a zároveň byly definovány přesnější parametry nosné konstrukce. A v rámci revize pěších tahů došlo například i k úpravám na autobusové platformě a trasování jejího napojení na úroveň peronů, ulice Nádražní a metra.

Koncept nově počítá i se zakomponováním environmentálních prvků do projektu Terminálu Smíchovské nádraží. Splněny by tak třeba měly být veškeré požadavky na plynulé fungování elektrobusů v rámci veřejné dopravy. V plánovaném parkovacím domě by také měla být vymezená stání s dobíjením pro elektromobily a elektrokola. A počítá se i s osazením svislých ploch terminálu zelení i instalací solárních systémů.

Z hlediska urbanismu byl potom z projektu oddělen jako samostatný celek záměr stavby Centrály Správy železnic, která má vzniknout v místě jižního křídla současného vlakového nádraží. Na její řešení byla vypsaná mezinárodní architektonická soutěž, stavba však vznikne v koordinaci se záměrem Terminálu Smíchovské nádraží.

V souvislosti s pokračujícími přípravami projektu hlavní město plánuje v průběhu letošního roku instalovat v místě budoucí stavby prototyp části zastřešení nového Terminálu Smíchov, kde by spolu s odborníky mohl Magistrát hl. m. Prahy jako investor stavby společně s generálním projektantem odzkoušet nové technologie a podle výsledků upravit finální návrh. Veřejnost tak bude mít v předstihu možnost se s tímto vzorkem nového zastřešení seznámit.

Dlouhodobě hlavním cílem projektu Terminál Smíchovské nádraží je propojit na jednom místě všechny druhy dopravy, která je v oblasti k dispozici, a zároveň umožnit plynulý průchod území pěším. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra, stanice tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových a elektrobusových linek i kapacitní parkoviště P+R.

Návrh řešení Terminálu Smíchov počítá s výstavbou P+R západně od železniční stanice, naopak terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu je umístěn nad nástupišti železniční stanice. Součástí záměru je i přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní.

TZ Praha