Most spojující Černý most a Hutě má novou nosnou konstrukci

Stavební společnost Metrostav Infrastructure a.s. na začátku července během prodlouženého víkendu provedla kompletní výměnu nosné konstrukce silničního mostu nad železniční tratí v Praze na Černém mostě.

Foto: Metrostav Infrastructure a.s.

Most se nachází v místě původního „Černého mostu“, podle kterého nese celá tato pražská lokalita své jméno. Technicky velmi komplikované práce spočívající v nadzdvihnutí původní mostní konstrukce, jejím vysunutí na předpolí a nahrazení kompletní novou železobetonovou konstrukcí probíhaly v non-stop režimu pod vedením Ing. Jana Kabelky, vedoucího Provozu mostních technologií.

Foto: Metrostav Infrastructure a.s.

Most je důležitou spojnicí pro dopravu obyvatel z oblastí Hutě, Satalice a Vinoř k metru B a do centra města.

Foto: Metrostav Infrastructure a.s.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.