DPP pojmenoval další tramvaj, tentokrát po Františkovi Jansovi

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypravil do provozu další, již devátou tramvaj 15T pojmenovanou po významné osobnosti pražské MHD, tentokrát po profesorovi Františkovi Jansovi, který patřil k největším osobnostem elektrické trakce v někdejším Československu. DPP si letos připomíná 130. výročí od zahájení provozu první elektrické tramvaje v Praze i celé ČR, proto si pro pojmenování další tramvaje 15T vybral právě osobnost profesora Jansy.

Základy tradice pojmenovávání tramvají 15T po významných osobnostech pražské MHD jsme založili 9. února 2017, kdy jsme pojmenovali první tramvaj, a to po bývalém zaměstnanci Elektrických podniků (předchůdce DPP) a olympijském medailistovi ve vzpírání Václavu Pšeničkovi. Následovaly tramvaje, které nosí jména takových veličin, jako František Křižík, František Ringhoffer IV. nebo František Pelikán. Po cca čtyřech a půl letech křtíme devátou pojmenovanou tramvaj, tentokrát po profesorovi Františku Jansovi, který se v období od 20. do 90. let minulého století zásadním způsobem zasloužil o rozvoj elektrické trakce v městské dopravě i na železnici a o výchovu nových odborníků, kteří obor v dalších desetiletích pomáhali rozvíjet. V roce, kdy si připomínáme 130. výročí zahájení provozu první elektrické dráhy v Praze i celé ČR, byla naše volba nasnadě,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Profesor Jansa byl spoluzakladatelem první vysoké školy železniční v bývalém Československu, pozdější Vysoké školy dopravní v Žilině, která patřila mezi elitní technické vysoké školy. Do Prahy pomáhal prosadit trolejbusy i moderní čtyřnápravové tramvaje a prakticky žádný větší koncepční projekt se neobešel bez jeho účasti. V DPP se významně zapsala řada jeho žáků, jako odborně zdatných elektroinženýrů připravených řešit nejsložitější úkoly. I díky profesoru Jansovi patří Praha a ČR obecně ke světovým tramvajovým velmocem. Odkaz profesora Jansy dnes v DPP stále žije v rozvoji sítě metra, tramvajové dopravy i moderních silničních vozidel s elektrickým pohonem.“

Tramvaj 15T ev. č. 9298, jejíž domovskou vozovnou jsou Vokovice, ponese zvenčí i uvnitř speciální polep připomínající profesora Jansu. Výběr tramvaje ev. č. 9298 odkazuje na rok 1998, ve kterém profesor Jansa skonal. Podobně jako u předchozích osmi tramvají, i tato bude nosit nové jméno po dobu deseti let.

Jako první DPP pojmenoval tramvaj ev. č. 9400 po Václavu Pšeničkovi. V roce 2017 následovaly další osobnosti ze síně slávy pražské MHD, tj. tramvaje pojmenované po košířském starostovi a podnikateli Matějovi Hlaváčkovi (ev. 9398), českém vynálezci a elektrotechnikovi Františkovi Křižíkovi (ev. č. 9391), designérovi Františkovi Kardausovi (ev. č. 9355) a Františku Pelikánovi, prvním „chefinženýrovi“ Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, předchůdce DPP (ev. č. 9342). O rok později DPP pojmenoval tramvaj ev. č. 9278 po Eustachovi Mölzerovi, předsedovi Správní rady EP a veličině meziválečné pražské MHD. Vloni dostaly dvě tramvaje 15T nová jména po Františkovi Ringhofferovi IV., významném inženýrovi a zakladateli Ringhofferových závodů (ev. č. 9374) a Aloisovi Píblovi, řediteli elektrických drah v letech 1923 – 1941 (ev. č. 9280).

Prof. Ing. Dr. František Jansa, DrSc. (1903 – 1998)

František Jansa vystudoval na Strojní a elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor silnoproud. Po složení druhé státní zkoušky v roce 1926 nastoupil do Elektrotechnické továrny Kolben & spol. ve Vysočanech. Začínal na zkušebně elektrických strojů a nedlouho po nástupu se zúčastnil zavádění elektrického provozu na pražském železničním uzlu. Od roku 1929 byl pověřen vedením dráhového oddělení firmy ČKD. Aktivně se tehdy podílel na modernizaci elektrických a dieselelektrických kolejových vozidel (pro pražskou MHD tehdy měly význam zejména výzbroje jednosměrné tramvaje s rychloběžnými motory, trolejbusy a příprava na zavedení výroby tramvají koncepce PCC). Roku 1937 získal Jansa doktorskou hodnost a následně byl jmenován technickým ředitelem v ústředí ČKD. V roce 1947 byl pověřen vedením nového projekčního útvaru ÚP30, který se věnoval zejména elektrizaci železnic a budování trolejbusových systémů.

V lednu 1948 byl jmenován docentem a zahájil pedagogickou dráhu. V roce 1953 byla založena Vysoká škola železniční, kde se František Jansa stal prorektorem. V roce 1956 byl jmenován profesorem a o tři roky později získal akademický titul DrSc. za dvojsvazkové dílo „Dieselelektrická vozba I. a II.“. V roce 1960 byla tato škola přestěhována do Žiliny a následně přejmenována na Vysokou školu dopravní. V průběhu své pedagogické dráhy vychoval profesor Jansa desítky specialistů v oboru elektrické trakce, napsal velké množství původních vědeckých článků, vysokoškolských skript i monografií. Byl členem mnoha národních i mezinárodních institucí a nositel řady vyznamenání. V devadesátých letech byl čestným předsedou Elektrotechnického svazu československého.

TZ DPP