Za kartel stavebních firem podal rakouský antimonopolní úřad návrh na uložení pokuty společnosti STRABAG

Už tři návrhy na uložení pokuty podal rakouský antimonopolní úřad (Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže, BWB). Poslední návrh ze dne 14. 7. 2021 je konkrétně namířen proti dvěma společnostem koncernu STRABAG. Antimonopolní úřad navrhuje uložení pokuty ve výši 45,37 milionů EUR. Důvodem je odhalení kartelu mezi stavebními firmami, které v Rakousku staví silnice, železnice, školy, či kancelářské a rezidenční budovy. Podle deníku Wiener Zeitung trvaly kartelové dohody mezi čtyřmi desítkami firem patnáct let – v letech 2002 až 2017. Ovlivněno mělo být zhruba 1800 stavebních zakázek, jak jste se dočetli na webu MHD86.cz v únoru 2021.

Během vyšetřování stavební společnost STABAG spolupracovala v rámci programu korunního svědka. Zaveden byl ve firmě certifikovaný systém pro dodržování předpisů ve spojení s novým systémem monitoringu, který má zamezit budoucími porušování zákazu kartelových dohod.

Jelikož společnost STRABAG spolupracovala s antimonopolním úřadem a uznala své pochybení pro účely soudního řízení v porušení kartelového práva, požádal antimonopolní úřad o snížení výši pokuty.

Šetření antimonopolního úřadu

Na jaře 2017 provedl antimonopolní úřad desítky domovních prohlídek v rámci prošetřování možných dohod ve stavebnictví. Zajištěno bylo velké množství materiálů. Během podzimu 2019 byla dotčeným společnostem vydána první prohlášení o námitkách ze strany antimonopolního úřadu. Přičemž probíhají šetření vůči dalším společnostem.

Stanovení pokut z obratu firmy

Podle kartelového zákona je v Rakousku zakázáno jednání, které brání hospodářské soutěži nebo ji narušuje. Mezi takové jednání patří dohody o cenách nebo rozdělování trhů, příp. území. Pokud je zjištěno porušení kartelového zákona, může kartelový soud na návrh antimonopolního úřadu uložit pokutu až do výše 10 % celkového obratu firmy za předchozí finanční rok. Pokuty jsou vyměřovány na základě závažnosti, ekonomické výkonnosti a dobu trvání porušování zákona.

úvodní foto: STRABAG

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.