DPP opraví tramvajovou trať mezi Výtoní a Podolskou vodárnou

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne v sobotu 7. srpna 2021, zhruba od půlnoci z pátku, s opravou tramvajové tratě v úseku mezi Výtoní a Podolskou vodárnou včetně důležitého úseku přímo ve Vyšehradském tunelu. Proto bude do pátku 27. srpna 2021, do půlnoci na sobotu, přerušen provoz tramvají v celém úseku Výtoň – Podolská vodárna a vyloučena automobilová doprava ve Vyšehradském tunelu, který během prací zůstane přístupný pouze pro pěší a cyklisty. DPP během výluky výrazně posílí pravidelnou autobusovou linku č. 134 a částečně také linky č. 118 a 190 pro zajištění náhradního dopravního spojení, současně zavede náhradní lodní dopravu X21.

DPP bude v úseku Výtoň – Podolská vodárna měnit kolejnice a oblouky, které zde sloužily uplynulých 13 let. Nejdůležitější část prací je přímo ve Vyšehradském tunelu, kde jsou tři oblouky za sebou. Navíc je zde nutné z vozovky odfrézovat asfalt, aby bylo možné oblouky vyměnit. Proto bude během prací ve Vyšehradském tunelu zcela vyloučena také automobilová doprava, tunel bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty. DPP také v křižovatce na Výtoni vymění část kolejového rozvětvení z roku 2004.

Oprava tramvajové tratě mezi Výtoní a Podolskou vodárnou se dotkne 9 tramvajových linek, které budou jezdit po změněných trasách. V úseku Podolská vodárna – Sídliště Modřany DPP během výluky ve Vyšehradském tunelu zavede celodenně včetně víkendů ostrovní tramvajový provoz na lince č. 21.

Prahu je nutné rozvíjet, ale musíme se také zodpovědně starat o stávající infrastrukturu a v úseku mezi Výtoní a Podolskou vodárnou se kolejnice a oblouky neměnily 13 let. Pražané budou moct využít náhradní autobusovou, vodní ale také cyklistickou dopravu. Růžová kola společnosti Rekola budou v úseku výluky zdarma pro každého. Zároveň cyklisté i chodci budou mít po dobu oprav zpřístupněný Vyšehradský tunel, aby se mohli pohodlně a rychle dostat do centra města. Je skvělé, když můžeme spojit síly se soukromým sektorem a přijít s neotřelým řešením, díky kterému bude i po dobu oprav snadné se pohybovat po Praze. Pokud se nám náhradní cyklistická doprava osvědčí a Pražané si ji oblíbí, začneme ji zavádět pravidelně. V centru je organizace náhradní dopravy logisticky a prostorově velmi náročná, a to kola mohou efektivně řešit,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Praha 2 chápe, že koleje se opravit musí. V době výluky bude v rámci možností zajištěna maximální dostupná náhradní doprava. Je škoda, že se městu zatím nedaří zajistit lávku pro pěší a cyklisty kolem Vyšehradské skály, vše by šlo ještě lépe. Jinde jsou taková řešení na rozdíl od tuzemska chápána jako obohacení a nikoli jako degradace památky,“ řekl Václav Vondrášek, místostarosta Prahy 2 pro oblast životního prostředí, výstavby, územního rozvoje a památkové péče.

Opravy kolejí jsou nezbytné pro funkční MHD, věřím, že ty tři neděle všichni přečkáme bez zásadní újmy. Po řadě špatných zkušeností je poslední dobou mnohem větší obava z toho, jaká omezení pro normální dopravu a místní obyvatele bude výsledek oprav či rekonstrukcí znamenat po realizaci,“ uvedl Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta městské části Praha 4 pro oblast financí, dopravy a evropských fondů.

Náhradní autobusová doprava

Jako náhradní autobusová doprava bude primárně sloužit výrazně posílená linka č. 134 (pro úsek mezi Podolskou vodárnou a stanicí metra Pražského povstání), v zastávce Pražského povstání bude možné kromě metra využít i přestup na pravidelné tramvajové linky (č. 18 a 19). Dále budou částečně posíleny linky č. 118 (pro úsek mezi Podolím a Smíchovským nádražím) a 190 (mezi Modřany, Braníkem a Smíchovským nádražím). DPP doporučuje pro cesty z oblasti Modřan, Braníka či Podolí směr centrum a naopak volit uvedené autobusové linky směrující ke stanicím metra Pražského povstání, resp. Smíchovské nádraží, a následně využít linky metra.

Náhradní cyklistická a vodní doprava

Ve vyloučeném úseku budou moci cestující využít služby sdílených jízdních kol Rekola. 

Jízdu mezi dvěma výlukovými stojany hradí náš partner Urban Monkey. Vše funguje velmi podobně jako při výluce na Libeňském mostě v roce 2018, kde jsme též poskytovali náhradní cyklodopravu mezi dvěma body hrazenou partnerem,“ řekl Jan Střecha ze společnosti Rekola.

Výlukové stojany budou na Výtoni na náplavce pod Vyšehradským železničním mostem a na Podolském nábřeží u cyklostezky nedaleko zastávky Podolská vodárna.

Vyšehradský tunel je páteřním spojením centra Prahy s její jižní části, jsme proto rádi, že ve spolupráci se všemi zúčastněnými můžeme při výluce poskytnout naše služby pro cestující na daném úseku zdarma. Věříme, že sdílená kola nejsou MHD konkurencí, ale naopak skvělým doplňkem,“ dodal Jan Střecha.

Pro vypůjčení kola je nutné mít nainstalovanou aplikaci Rekola, kterou je možné si stáhnout zdarma z AppStore nebo Google Play. Po rychlé registraci si cestující načte QR kód, který se nachází uvnitř košíku, a zámek se sám odemkne. Pro vrácení stačí zacvaknout zpátky zámek páčkou a kolo v aplikaci vrátit. Bezplatných 30 minut jízdy platí ze stojanu na Náplavce do stojanu u Podolské vodárny a opačným směrem. V případě prodloužení jízdy do dalších stojanů se celá výpůjčka hradí dle standardní sazby. Více informací naleznete na stránce rekola.cz/vyluka.

Cestujícím bude denně v době od 6:00 do 22:00 sloužit také náhradní lodní doprava X21. Zastávky lodí jsou na náplavce Rašínova nábřeží umístěny u přístavních mol Výtoň, u Podolské vodárny pak na přístavní hrázi za areálem Yacht Club CERE. Přístupy na mola nejsou bohužel bezbariérové a nejsou vhodné ani pro cestující s dětskými kočárky.

Dopravní opatření

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude pokračovat ve výlukové trase, bude tedy ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská odkloněna do zastávky Špejchar.

Linka č. 3 bude ve směru od Březiněveské, resp. Bílé labutě ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Botanická zahrada a Albertov do zastávky Výtoň, dále bude pokračovat jako linka č. 17 směr Výstaviště Holešovice, resp. Vozovna Kobylisy.

Linka č. 4 bude zrušena.

Linka č. 17 bude ve směru od Vozovny Kobylisy, resp. Výstaviště Holešovice zkrácena do zastávky Výtoň, odkud bude pokračovat jako linka č. 3 přes zastávky Albertov a Botanická zahrada do zastávky Karlovo náměstí a dále směr Bílá labuť, resp. Kobylisy.

Linka č. 18 bude do pátku 20. 8. v úseku Albertov – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.

Od soboty 21. 8. (po ukončení výluky v úseku Lazarská – Újezd) bude v úseku Moráň – Albertov odkloněna přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.

Linka č. 21 bude v provozu celodenně včetně víkendů ve zkrácené trase Levského – Nádraží Braník – Podolská vodárna.

Linka č. 24 bude zrušena.

Linka č. 32 bude do pátku 20. 8. ve směru od Radošovické ze zastávky Albertov odkloněna přes zastávku Svatoplukova do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). Od 21. 8. už nebude v provozu.

Linka č. 92 bude rozdělena na dvě části:

Ve směru od Lehovce bude ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávku Albertov do zastávky Otakarova (nástupní zastávka Náměstí Bratří Synků v obratišti).

Ve směru od Levského bude zkrácena do zastávky Podolská vodárna.

Pro umožnění garantovaného přestupu vyčká linka č. 93 (ve směru Vozovna Pankrác) v zastávce Otakarova na příjezd linky 92 (ve směru od Lehovce).

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Podolská vodárna:

nástupní – ve Vodárenské ulici, před křižovatkou s Podolským nábřežím,

výstupní – v Podolské ulici.

Náhradní doprava

V denním provozu zajišťují náhradní autobusovou dopravu výrazně posílená pravidelná linka č. 134 (v úseku Podolská vodárna – Pražského povstání) a další posílené pravidelné linky 118 a 190.

V kombinaci s linkou č. 134 lze využít i odkloněnou tramvajovou linku č. 18.

Pro zkrácení doby potřebné na přestup mezi autobusy a metrem nebo tramvají se pro linku č. 134 zřizuje zastávka Pražského povstání (v obou směrech) v Lomnického ulici, u křižovatky s ulicí Na Pankráci.

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X92.

Zastávky linky X92:

Směr Pražského povstání

Podolská vodárna – nástupní: v Podolské ulici, v nástupní zastávce linky č. 134

Doliny a Klikovka: v ulici Na Dolinách, v zastávkách linky č. 134 směr Dvorce

Pražského povstání: v Lomnického ulici, v dočasně zřízené zastávce linky č. 134 směr Dvorce

Pražského povstání – výstupní: v ulici Děkanská vinice I, v zastávce linky č. 134 směr Dvorce

Směr Podolská vodárna

Pražského povstání – nástupní: v ulici Děkanská vinice I, v zastávce linky č. 904 směr Sídliště Stodůlky

Pražského povstání a Klikovka: v Lomnického ulici, v zastávkách linky č. 134 směr Podolská vodárna

Doliny: v ulici Na Dolinách, v zastávce linky č. 134 směr Podolská vodárna

Podolská vodárna – výstupní: ve Vodárenské ulici, v zastávce linky č. 134

Využít lze také denně od 6:00 hod. do 22:00 hod. náhradní lodní dopravu X21 v trase Výtoň – Podolská vodárna. Zastávky jsou umístěny u přístavních mol – Výtoň na náplavce Rašínova nábřeží a Podolská vodárna na přístavní hrázi za areálem Yacht Club CERE.

Ve vyloučeném úseku lze rovněž využít služby sdílených jízdních kol.

Průchod podél opravovaného úseku je zachován.

TZ DPP