Scheinherr: V dolní části Václavského náměstí vznikne konečná pro historické tramvaje

V polovině května 2021 vyšel na serveru novinky.cz článek, který popisoval, že rekonstrukci Václavského náměstí prodraží tramvajové koleje. Tím se vrátilo do hry obnovení tramvají v dolní části Václavského náměstí. Nová trať bude využívána pro historické a komerční jízdy. Umožní i případné další rozšíření kolejové sítě v centru Prahy.

Dopravní magazín MHD86.cz oslovil tiskové oddělení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) 18. května. Po několika urgencích byly otázky dopravním podnikem předány týmu Adama Scheinherra, náměstka pro dopravu v Praze. Znění otázek bylo formulováno pro DPP, u kterého je často potřeba se ptát velmi konkrétně a přesně, aby i odpovědi byly konkrétní.

Naopak náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) odpověděl na zaslané otázky velmi obsáhle a podrobně. I proto se v některých případech stalo, že na některé otázky odpověděl v předchozích větách.

MHD86: Koleje v dolní části Václavského náměstí jsou ambicí DPP a nebo vedení města? Kdo s tímto požadavkem přichází?

Adam Scheinherr: Myšlenka zřízení kolejí v předmětném úseku Václavského náměstí v rámci jeho rekonstrukce vzešla z MHMP v souvislosti s již probíhající revitalizací spodní části náměstí, investorem předmětné stavby je HOM MHMP. Jedná se ovšem o investiční akci, která velmi úzce souvisí s DPP, je s nimi konzultována a ze strany DPP je maximálně podporována. Souvisí jak s usnesením o stabilizaci tramvajové sítě v centru města, kdy je cílem města diverzifikovat možnosti operativního odstavení vozidel v provoz, například v době výluk. Má ovšem také velmi úzkou souvislost s plánem MHMP a Prague city Tourism v rámci koncepce udržitelného turismu, kdy bude zavedena Hop on Hop off tramvaj v komerčním provozu v návaznosti s novou turistickou kartou, kterou bude PCT spouštět. Ve spodním prostoru Václavského náměstí je plánována konečná těchto historických vozů, tento projekt byl projednán s vedením MČ Praha 1 jako součást udržitelného turismu v centru města.

MHD86: Jedná se o koleje, které budou napojeny na tramvajovou síť a nebo o verzi „torza“ obdobnému kolejím u Národního muzea?

Adam Scheinherr: Koleje budou v polovině Václavského náměstí napojeny oblouky a jednou výhybkou do ulice Vodičkovy pouze ve směru do centra (směr ke křižovatce Lazarská), aby umožnily nacouvání historických vozů pro výstup, odstav a nástup cestujících těchto linek. Nejedná se tedy o plnohodnotnou trať, ale manipulační odstav, který je z hlediska památkové péče zároveň historickou připomínkou a mementem provozu tramvají v celé ploše Václavského náměstí. Samotné koleje v budoucnu umožní například umístění i památníku provozu tramvají v centru, který je dnes v horní polovině Václavského náměstí.

MHD86: Jaká bude celková délka kolejí? Kam až budou dosahovat na spodní části Václavského náměstí?

Adam Scheinherr: Celková délka kolejí je cca 175m, dosahují od Vodičkovy ulice přibližně na úroveň budovy hotelu Ambassador. Tvoří osu náměstí a nijak nenarušují architektonický koncept od Cigler architektů. Ostatně všechny úpravy jsou konzultovány a schvalovány ateliérem Jakuba Ciglera, který je garantem vítězného návrhu rekonstrukce.

MHD86: Pokud budou koleje napojeny na tramvajovou síť, počítá se využíváním kolejí pro pravidelný provoz? Či k odstavování vadných vlaků?

Adam Scheinherr: Účelem kolejí je příležitostné zajíždění historických tramvajových souprav a rovněž turistických souprav, které by fungovaly v obdobném režimu jako „hop on, hop off“ autobusy, eventuálně pro zvýšení operativnosti sítě (možnost krátkodobých odstavů tramvají v souladu s usnesením RHMP č. 2312 ze dne 4.11.2019), primárně se jedná o místo zastavení pro historické a smluvní jízdy a historický odkaz místa – viz výše.

MHD86: Pokud budou koleje napojeny na tramvajovou síť, půjde o napojení na trať pouze k Muzeum a nebo budou realizovány i oblouky do ulic Vodičkova a Jindřišská?

Adam Scheinherr: Koleje budou napojeny pouze do Vodičkovy ulice ve směru do centra, koleje se nejprve spojí do jedné a následně jednou výhybkou bude trať zaústěna do Vodičkovy ulice. Pokud by hypoteticky v budoucnu byla trať na spodní části Václavského náměstí prodloužena dále na Hradební korzo, jak uvažují některé vize, a zprovozněna pro pravidelný provoz, pak by tento oblouk byl zrušen a trať napojena dvoukolejně, a to pouze směr Muzeum (na trať připravovanou ve vrchní části náměstí v rámci jiného projektu). S ohledem na položení kolejí na ose v symetrii s náměstím, je hypoteticky v budoucnu možné koleje napojit na širší síť, to ovšem v tuto chvíli ani v nejbližší dekádě není cíl. Technicky jsou ovšem koleje položeny tak, aby se nejednalo o zmařenou  investici, ale možnost tuto myšlenku rozvinout, v případě že společnost a politická shoda k takovému konsenzu dospěje.

MHD86: V jakých letech by mělo ke stavbě dojít?

Adam Scheinherr: V současné době probíhá povolovací proces, zahájení přípravných prací výstavby kolejí by mohlo, pokud vše dobře půjde, začít ještě letos, dokončení prací bude časově koordinováno s výstavbou kolejí na horní části Václavského náměstí. Cíl je ovšem do příštího roku kusé koleje položit v rámci rekonstrukce spodní části Václavského náměstí, pokud půjde povolovací proces dle aktuálního harmonogramu.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.