V Ostravě proběhne rozsáhlá modernizace Hlučínské ulice

Modernizovaná, bezbariérová a sdružená zastávka Důl Odra. Nově nejen pro tramvaje, ale i autobusy městské a příměstské dopravy tak, aby zjednodušila přestupy v obou směrech. Kompletně nová tramvajová trať na ulici Hlučínské v úseku od Sadu Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Palackého. Z původního kolejového roštu do tiššího systému pevné jízdní dráhy. 1. září začne stavba za více než 110 milionů korun, kterou realizuje statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava (DPO). Část nákladů pokryjí dotace z Operačního programu doprava (OPD) a z Integrovaného regionálního programu (IROP) EU.

Nástupiště zastávky Důl Odra se přesunou do prostorově vhodnějšího místa, kde je komunikace širší, což umožní její využívání MHD i příměstskou autobusovou dopravou. Zatímco dosud museli lidé kvůli přestupu chodit na vzdálenou zastávku, nově vznikne společné nástupiště v jednom místě. Navíc v nejvyšším možném komfortním provedení, které dokáže město a DPO v současné době cestujícím zajistit. Bezbariérová nástupiště, zábradlí, přístřešky, bezpečný přístup po přechodu pro chodce. Také vybavení zastávek bude odpovídat novému standardu, který Ostravané znají například ze zastávky Kotva v Ostravě-Výškovicích. Rekonstrukce tohoto úseku, zahrnující i změnu konstrukce tramvajové tratě z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy (PJD), vyjde téměř na 45 milionů korun. Bude realizována od 1. září do prosince. Investorem je město Ostrava, stavba je spolufinancována z  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) EU.

Město Ostrava a jeho Dopravní podnik se společně snaží už několik let dát svým obyvatelům moderní, bezpečnou a pohodlnou městskou hromadnou dopravu. To znamená nejen nejmodernější vozový park, ale také nejmodernější technologie kolejové dráhy a maximální komfort na všech zastávkách. Po společných investicích v Hrabůvce a Zábřehu teď přichází na řadu Přívoz. A určitě to nebude poslední,“ uvádí Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora pro investice.

S městem se nám podařilo všechny uzavírky související s modernizací zkoordinovat tak, že se jak stavby města tak Dopravního podniku Ostrava odehrají v jednom čase. Věříme, že i přes dočasné nepohodlí bude mimořádně rozsáhlá modernizace přínosem nejen pro cestující, ale i pro místní obyvatele. Fakt, že se vše odehrává současně, pak také představuje pro cestující i pro řidiče příslib delšího období bez nutných silničních uzavírek v dané lokalitě,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek k tématu dodává: „Pohodlí nejen cestujících MHD, ale i všech obyvatel Ostravy, kterých se doprava týká, je pro nás důležité. Proto jsme cíleně využili již existující uzavírky mostu na Hlučínské ulici. Kdybychom to letos neudělali, tak by byl příští rok most sice otevřený, ale přišla by omezení v návazném úseku. Takto se nám podařilo vše zkoordinovat a omezení budou jen po nejnutnější dobu.“

Práce si vyžádají změnu organizace městské hromadné dopravy. Tramvajová doprava bude od 1. září do 11. prosince 2021 v úseku Sad Boženy Němcové – Hlučínská vyloučena. Tramvajové spoje budou odkloněny dle provozních podmínek na Hlavní nádraží, popř. Plynárny. Změny se dotknou i autobusové dopravy, od 1. září do 14. listopadu 2021 dojde ke změnám spojů na linkách: č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68.

Stavby budou mít vliv i na průjezd silniční dopravy ulicí Hlučínská a vjezd do okolních ulic, neboť průjezd stavbou po Hlučínské s výjimkou MHD nebude možný. Provoz v místě bude omezen. V první fázi, od 1. září do listopadu, budou moci řidiči směřující na Hlučín využívat stávající „koblovskou“ objízdnou trasu, zřízenou již dříve kvůli opravě mostu přes řeku Odru. Místní obyvatelé by však měli počítat s tím, že kvůli uzavírky Hlučínské nebudou moci tuto ulici využívat pro průjezd do okolních ulic, ale budou muset do těchto oblastí vjíždět do jižní části z ulic Nádražní a Muglinovská, nebo objížďkou po ulici Slovenské do okolních ulic u bývalého Dolu Odra. V druhé fázi oprav, od listopadu do konce roku, již bude průjezdný Petřkovický most, Hlučínská ulice ale bude stále pro průjezd uzavřena. Řidiči směřující na Hlučín tak budou moci využívat kratší objízdnou trasu po ulici Mariánskohorská a dálniční přivaděč na ulici Slovenská. Třetí, závěrečná fáze, probíhající od konce roku do jara, pak přinese řidičům postupné uvolnění.

1. září přinese i další změny v ostravské MHD: Především očekáváme zprovoznění tratě na smyčce Vřesinská, a provoz se obnoví tak, jak jsou cestující zvyklí. Dále budou na vybraných autobusových, tramvajových i trolejbusových linkách upraveny časové polohy spojů. U linek č. 46 a 76 dojde k prodloužení vedení tras. Linka č. 53 bude zrušena a nahrazena linkou č. 59.

TZ DPO