V Praze se vrací do služby tlačítka na otevírání dveří

V návaznosti na opětovné zavedení plného provozu MHD jako před pandemií covid-19 obnoví Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a další dopravci PID běžný režim odbavování cestujících v autobusech i tramvajích na všech linkách, a to od 1. září od ranního výjezdu. Otevírání dveří budou cestující při nástupu či výstupu opět ovládat pomocí tlačítek. Z veřejné dopravy zmizí další omezení, které bylo zavedeno v souvislosti s pandemií covid-19. Tím posledním, které zůstává i nadále v platnosti, je povinnost cestujících mít ústa a nos zakryta respirátorem nebo nanorouškou ve všech prostorech MHD.

Odstranění povinného otevírání a zavírání všech dveří v zastávkách, kde nikdo nevystupuje ani nenastupuje, přispěje v nadcházejícím chladnějším období k zachování teplotního komfortu ve vozidlech. Kromě toho pomůže i k zajištění přesnějšího provozu. Pokud by totiž i za plného provozu mělo nadále fungovat centrální otevírání dveří řidičem ve všech zastávkách, docházelo by zejména na autobusových linkách ke zpožďování spojů. Plný provoz bude u autobusů na městských linkách obnoven právě od 1. září.

Na příměstských autobusových spojích bylo poptávkové otevírání dveří obnoveno již v předchozím období. V metru zůstává centrální otevírání všech dveří strojvedoucím zatím zachováno.

Zvýšené větrání autobusů a tramvají bude i nadále zajištěno pomocí ostatních technických prostředků, jako jsou větrací okénka, střešní otvory, ventilátory apod. DPP bude i nadále uklízet a dezinfikovat interiéry dopravních prostředků ve stejné intenzitě jako během pandemie covid-19, aby zachoval maximální bezpečnost MHD, která byla potvrzena rozsáhlou studií a praktickým měřením ze strany Akademie věd ČR. V případě zhoršení pandemické situace Praha, DPP
a ROPID zváží opětovné zavedení dřívějších opatření.

Tlačítka dveří slouží nejen pro jejich otevření, ale také jako signalizace pro zastavení v zastávkách na znamení. U autobusů je možné pro otevření nejbližších dveří použít také tlačítka „STOP“, která jsou umístěná na přídržných tyčích, nebo na stěnách vozidla.

TZ DPP