DPP zmatkuje s dveřními tlačítky. Lidé si z podniku dělají legraci

Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil v pondělí 30. srpna cestujícím a médií, že od středy 1. září musí cestující při nástupu/výstupu do/z tramvaje a autobusu opět mačkat tlačítka na otevírání dveří. Jenže už během 1. září chodily řidičům DPP zprávy, že mají na základě požadavku hygieny otevírat všechny dveře. Směrem k cestujícím se vyjádřil DPP na internetu až dnes, 2. září.

Tiskové oddělení DPP ani nereagovalo na dotaz z 1. září, ve kterém se ho redakce ptala, zda skutečně hygiena nařídila otevírání všech dveří a zda DPP svůj původní plán nechat mačkat cestující tlačítka konzultoval s hygienou.

Lidé na Facebooku dopravního podniku už si dělají z vedení DPP legraci. Např. Václav Dohnal reagoval slovy: „Až to budete vědět na tuty dejte vědět,“ a Martin Votava srovnává komunikaci DPP s vládou: „Vy už měníte rozhodnutí skoro tak často, jako ta prolhaná vláda.“

Ač nejde v případě poptávkového otevírání dveří o něco zásadního, dokonale to ukazuje na chaos a neschopnost managmentu v dopravní podniku. Jak bychom mohli chtít po dopravním podniku, aby např. zefektivnil a zrychlil opravy odstavených nízkopodlažních tramvají, když problémy dělají podniku i takového jednodušší věci.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.