Okolí stanice metra Nádraží Holešovice projde revitalizací

Zástupci vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a Nové Holešovice Development (NHD) v září podepsali akcionářskou smlouvu, která umožní založení prvního joint venture mezi DPP a soukromým investorem. Záměrem společného podniku je revitalizace severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a proměna jeho okolí v moderní městskou čtvrť v koordinaci s rozvojem celého území Bubny-Zátory. Investory společného podniku budou developerská skupina Karlín Group a realitní skupina CPI Property Group (CPIPG).

Akcionářskou smlouvu a stanovy společného podniku schválilo představenstvo DPP letos v srpnu. K jednomyslnému odsouhlasení došlo i na jednání dozorčí rady DPP.

Záměrem společného podniku je zmodernizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přetransformovat jeho nejbližší okolí ohraničené ze severu železniční tratí a vymezené přibližně ulicemi Partyzánská, Vrbenského a Argentinská v moderní městskou čtvrť, v níž budou zastoupeny všechny funkce moderního města – kanceláře, bydlení a služby, s důrazem na veřejnou dopravu a posílení přestupních vazeb stávajícího dopravního uzlu.

Společný podnik bude mít podobu akciové společnosti se základním kapitálem 10 milionů Kč. Jeho akcionáři budou DPP s 25% podílem a se 75% podílem firma Nové Holešovice Development, která patří do developerské skupiny Karlín Group, jejímž majoritním majitelem je Serge Borenstein, předseda představenstva společnosti Karlín Group Management. Na základě dohody obou investorů zhruba do 6 měsíců od založení společného podniku vstoupí do společnosti Nové Holešovice Development skupina CPI Property Group, která v ní získá 50 % akcií. Díky tomu budou mít ve společném podniku oba investoři stejný akcionářský podíl ve výši 37,5 %. Tento krok bude podléhat schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

V minulosti se město zbytečně zbavovalo svých cenných pozemků a ztrácelo na nimi kontrolu. Od toho jsme ušli obrovský kus cesty. Nezbavujeme se jich. Chceme je se soukromými investory společně rozvíjet dál. Díky sdílené vizi získá doposud neutěšené území impuls pro další rozvoj, ale my za město budeme mít dále kontrolu nad zachováním přestupních vazeb, kvalitou městské hromadné dopravy v Praze i službami pro cestující. Zároveň díky nově vzniklé společnosti získáme zdroj financování ze soukromého kapitálu na opravu infrastruktury, jako jsou vestibuly a stanice metra,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Jsem rád, že se nám podařilo úspěšně zrealizovat první joint venture DPP a soukromého kapitálu na revitalizaci stanice metra. Nebyl to lehký úkol, ale od začátku jsme věděli, že to bude běh na dlouhou trať,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP, a dodal: „Joint venture nám umožní dosáhnout několika cílů: zajistit potřebnou revitalizaci stanice metra a současně ovlivňovat konečnou podobu území, rozvoj jejího okolí a přestupních vazeb na různé druhy veřejné dopravy. Zároveň je naším dlouhodobým strategickým zájmem nezbavovat se pozemků a dalšího majetku, ale zhodnocovat je, doplnit u stanic metra nabídku obchodů a služeb, a přitom si zachovat plnou kontrolu nad jejím začleněním do developerských projektů. Tento postup nám navíc zajistí dlouhodobé zdroje příjmů do rozpočtu DPP a sníží závislost na rozpočtu Prahy, aniž by DPP musel do společného podniku vkládat jakékoliv další investice. O ty se postarají soukromí investoři. Vytvořili jsme vzor, podle kterého budeme moci obdobně postupovat při modernizaci dalších stanic metra.“

Doufáme, že po náročných jednáních se můžeme konečně pustit do příprav rozvoje nové čtvrti, kterou si Praha ve svém centru zaslouží. Založení společného podniku je dobrá zpráva pro Nové Holešovice. Už teď se těšíme na kvalitní architektonickou soutěž, která bude svou mezinárodní úrovní odpovídat významu takto zásadního rozvoje města,“ uvedl Serge Borenstein, prezident Karlín Group.

Vážím si toho, že jsme se po náročných jednání stali součástí takto významného projektu v Praze. S ohledem na to, že v okolí stanice Nádraží Holešovice a v přilehlém území Bubny-Zátory vlastníme více než 240 tisíc metrů čtverečních pozemků, jsem přesvědčen, že bude mít naše participace ve společném podniku synergický dopad na celé okolí stanice metra Nádraží Holešovice,“ řekl Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group, a dodal: „Tak jak je akcionářská smlouva dnes koncipována je pro mě ukázkovým příkladem propojení soukromých firem s městským podnikem.“

Statutárním orgánem společného podniku bude tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada se stejným počtem členů. Investoři mají právo nominovat dva členy představenstva a jednoho člena dozorčí rady. DPP má právo nominovat jednoho člena představenstva a dva členy dozorčí rady. Předsedou představenstva společného podniku bude vždy zvolen člen představenstva nominovaný investory a místopředsedou představenstva člen nominovaný DPP. Předsedou dozorčí rady společného podniku bude vždy zvolen člen dozorčí rady nominovaný DPP a místopředsedou člen nominovaný investory.

TZ DPP