Na pražském hlavním nádraží se otevírá prodloužený podchod na Žižkov

Správa železnic dnes otevřela, zatím v provizorním režimu, prodloužený severní podchod na největším českém osobním nádraží, díky kterému se zkrátí cesta z centra města do přilehlých městských částí. Stavební práce trvaly přibližně 16 měsíců a za 219,55 milionu korun je realizovalo sdružení firem MTS+HT CZ – Podchody hl. n., jehož společníky jsou Metrostav a HOCHTIEF CZ.

Prodloužený podchod výrazně pomůže obyvatelům Vinohrad a Žižkova i těm, kdo zde pracují nebo studují. Výrazně se jim zkrátí docházková vzdálenost nejen přímo na hlavní nádraží, ale i do centra města,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Na samotný podchod navazuje pěší trasa, která ústí do Seifertovy ulice, přímé napojení má i komerční centrum Churchill Square. Výstup z podchodu je plně bezbariérový, k dispozici je schodiště, dvojice eskalátorů a výtah.

Před osmi lety spočítala skupinka vysokoškoláků, že za jednu pracovní směnu přeběhne přes koleje asi 1200 lidí. Teď už lidé nebudou mít důvod takhle nebezpečně hazardovat. Je tady nejen funkční, ale i pohodlný podchod moderního střihu doplněný o upravené okolí,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Stavební práce na prodloužení podchodu začaly vloni v květnu a zahrnovaly mimo jiné i potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru a vodovodu a úpravy kanalizace. Během stavby došlo ke změně typu zastřešení výstupu z podchodu.

Realizovaný návrh je na české železniční síti unikátní. Celá konstrukce byla provedena z pohledového betonu, v místě svítidel byl vytvořen architektonický tvar „přilbice“. Tvaru se povedlo docílit pomocí bednění vytištěného na 3D tiskárně. Samotná betonáž probíhala ze dvou směsí betonu, kdy technologové dodávající beton určovali přesný čas, kdy se použije druhá směs, aby bylo docíleno správného vzhledu konstrukce. Architekti navrhli i pobytové schody na přístupovém chodníku, kde si mohou lidé v klidu sednout a pozorovat provoz na vlakovém nádraží.

Těší nás, že se podařilo toto náročné dílo zrealizovat podle požadavků investora. Věříme, že dokončovací práce neomezí zdejší obyvatele ani cestující při využívání této dlouhá desetiletí požadované zkratky mezi důležitými centrálními městskými částmi,“ zdůraznil za zhotovitele generální ředitel Metrostavu Jaroslav Heran.

Podchod vítám a moc děkuji Správě železnic a zhotovitelům za realizaci stavby. Po mnoha letech se Praha 3, zejména pak část kolem Seifertovy ulice, VŠE a dolního Žižkova, dočká důstojného přístupu na hlavní nádraží, metro C a dále do centra města. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ říká Pavel Dobeš, místostarosta městské části Praha 3.

Podchod bude plně přístupný od 24. září, v následujících týdnech budou probíhat pouze dokončovací práce zejména na úpravě okolí výstupu z podchodu. Podél části upravované areálové komunikace se dokončí oplocení a venkovní osvětlení. Nová část podchodu dostane také příslušný informační a orientační systém. Prodloužení podchodu přispěje ke zvýšení bezpečnosti a zabrání možným střetům chodců a vlaků.

TZ Správa železnic