V Praze byl zprovozněn most spojující Kyje a Rajskou zahradu

Od soboty 16. října je v provozu nový most v pražské ulici Za Černým mostem. Původní most přes železniční trať v ulici Za Černým mostem v Praze 14 byl ve velmi špatném stavu a zásadní rekonstrukce byla nevyhnutelná. Stavbaři z Metrostav Infrastructure (MI) zahájili práce na novém přemostění železnice v polovině května 2021. Nový most nabízí při stejné šíři více prostoru chodcům, pro které se šířka chodníku na pravé straně zvětšila z původních 2,37 na 2,60 metru.

Nové jsou také navazující opěrné zdi směrem do ulice Za Černým mostem. Konstrukce je nyní uprostřed zvýšena, čímž došlo i k nárůstu podjezdové výšky.

Důležitým momentem celé stavby byla výměna staré nosné konstrukce mostu za novou. Tu společnost Metrostav Infrastructure zvládla díky unikátní technologii provést během b prodlouženého víkendu od 3.7. do 6.7. Nejprve pracovníci museli zvednout starou, 700 tun vážící část mostu, pod kterou dali provizorní ocelovou konstrukci. Současně s vysunutím staré mostní konstrukce jedním směrem zároveň stavbaři zavezli novou mostní konstrukci z druhé strany. Po demontáži provizorního systému posadili novou konstrukci asi 50 cm nad úroveň té původní. Následně totiž museli provést ještě opravu opěr a instalovat nová ložiska.

„Celý most jsme stavěli vlastně od střechy dolů. Nicméně časové možnosti a snaha o co nejmenší dopad na okolí nám jinou možnost nedávali. Jsem pyšný na to, jak se náš tým Ing. Petra Berníka s náročnou stavbou vypořádal.“ uvedl Ing. Ing. Jan Kabelka, Vedoucí provozu mostních technologií Metrostav Infrastructure.

„V místě stavby se nachází také torzo betonového mostu vybudovaného v roce 1924. Ve stejném roce byl stržen původní kamenný most, pod kterým dříve projížděly parní lokomotivy. Kouř z těchto lokomotiv byl příčinou černého zabarvení původního kamenného mostu. Odtud pochází název celé oblasti Černý Most“, doplnil zajímavost z historie mostu ředitel Metrostav Infrastructure Ing. Zdeněk Ludvík.

TZ Metrostav