Po dálnici D11 až do Jaroměře

V pátek 17. prosince se pro všechny motoristy zprovoznil nový úsek dálnice D11 z Hradce Králové směrem do Jaroměře. První část tohoto zcela nového úseku realizovala společnost Metrostav Infrastructure. Jednalo se o úsek délky 7,5 km od stávajícího MÚK Kukleny v rozsahu staničení km 90,760 až km 98,400. Součástí prací Metrostav Infrastructure (MI) bylo kompletní provedení dálničního tělesa včetně veškerých konstrukčních vrstev a příslušenství, výstavba 12 mostů, výstavba protihlukových stěn, retenčních nádrží, přeložek veškerých inženýrských sítí a vodotečí. Zaměstnanci MI pracovali na tomto úseku tři stavební sezony od roku 2019.

Při výstavbě byly použity nejmodernější technologie pro zlepšování zeminy a konstrukčních vozovkových vrstev včetně digitálního 3D navádění pracovních strojů. Výroba asfaltových vozovkových směsí probíhala v obalovně Chvaletice. Součástí prací byla i výstavba mostu Jordán v délce přemostění 160 m.

„Celou výstavbu jsme se potýkali s vysokou hladinou podzemní vody a museli jsme řešit složité geologické podmínky. Pro stavbu bylo potřeba zajistit velké množství násypového materiálu, který jsme museli dovážet z lokalit vzdálených až 70 km. Díky našim prvotřídním technologiím, know-how a zkušenému týmu profesionálů jsme vše zvládli v požadované kvalitě a včas ve smluveném termínu“, říká Ing. Petr Hejdrych, výrobní náměstek Metrostav Infrastructure.

Mezi další celorepublikově významné stavby, které Metrostav Infrastructure v tomto roce dokončil patří mimo jiné modernizace úseků 16, 19 a 23 včetně mostu Vysočina na dálnici D1. MI rovněž dokončil řadu regionálních staveb, například silnici I/3 u Velešína, silnice II/272 v Lysé n. Labem nebo rekonstrukci silnice II/399 v úseku Třesov – Dalešice a další.
Metrostav Infrastructure dále aktuálně pracuje například na výstavbě obchvatu města Opavy, na dálnici D35 v úseku Časy – Ostrov a D49 Hulín – Fryšták.

TZ Metrostav Infrastructure