V roce 2021 zemřelo na drahách nejméně osob za posledních 19 let

I když v loňském roce vzrostl počet mimořádných událostí na drahách o čtyři procenta, počet usmrcených osob klesl o 16 procent. Rok 2021 se tak dle statistik Drážní inspekce stal rokem s nejméně mrtvými osobami na drahách od vzniku Drážní inspekce, tedy od roku 2003.

Celkový počet mimořádných událostí v roce 2021 byl 3 854 a stal se tak druhým nejnižším za posledních deset let a čtvrtým nejnižším za celou dobu existence Drážní inspekce. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo mimo „klasickou“ železnici (tedy na drahách lanových, trolejbusových, tramvajových a v metru), a to 2 706, což je o 163 více, než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vloni vznikl stejný počet mimořádných událostí jako v roce 2020 s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala, stejně jako v roce 2020, v červenci, kdy se událo 124 mimořádných událostí. Paradoxně byl tento měsíc druhý s nejnižším počtem usmrcených (po červnu).

Celkový počet usmrcených osob na železnici se snížil o 42 (17 %) a počet zraněných se v porovnání s rokem 2020 snížil o 40 (14 %). Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po trati, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2021 byl počet střetů vlaku s osobou nižší v porovnání s rokem 2020 o 33 (13 %), což mělo vliv i na nižší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých bylo o 32 (16 %) méně. I nadále však byly s následkem smrti tři čtvrtiny všech střetů.

Zatímco v případě střetů vlaku s osobou zaznamenala Drážní inspekce pokles mimořádných událostí i následků těchto nehod, tak v případě střetnutí na železničním přejezdu tato přímá úměra neplatí. V roce 2021 eviduje Drážní inspekce celkem 160 střetnutí na železničním přejezdu, což je o téměř 10 % více než v roce předcházejícím, nicméně počet usmrcených klesl o 28 %. O téměř 26 % klesl i počet zraněných. Nejvíce usmrcených při střetnutí na železničním přejezdu eviduje Drážní inspekce v měsíci březnu, kdy zemřelo sedm osob. Celkem dva měsíce minulého roku (únor, srpen) se obešly bez obětí na životech.

TZ MD