Která města zdražila, či zdraží jízdné v MHD

Stejně jako spousta dalších firem v nejrůznějších odvětvích i dopravní podniky se od začátku roku 2020 potýkají s nestandardní situací v souvislosti s celosvětovou pandemií a extrémními nárůsty cen energií. Jejich ztráty jdou souhrnně do miliard korun. Jsou tři cesty, jak tuto situaci řešit: snížením přepravního výkonu, zvýšením jízdného nebo vyšší kompenzací od objednatelů přepravy. Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) přináší souhrnný přehled, jak se dopravní podniky s touto ekonomickou krizí vyrovnávají.

Ztráty v roce 2020 i 2021 porovnáváme s posledním „normálním“ rokem, tedy rokem 2019. Za třetí čtvrtletí roku 2021 jsme oproti roku 2019 v tržbách za jízdné ve ztrátě asi 1,3 miliardy Kč, ubylo nám zhruba 26 % cestujících,“ vypočítal předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

V první fázi pandemie musely dopravní podniky použít své finanční rezervy a většinou taky požádat o kompenzaci ztrát na jízdném objednatele přepravy, tedy města nebo kraje. Nejistou situaci navíc umocnil extrémní nárůst cen energií v druhé polovině roku 2021. „Dopravní podniky aktuální situaci a rozpočet na letošní rok diskutovaly se svými zřizovateli, tedy se zástupci měst. Mají v podstatě tři varianty, jak tuto situaci řešit – snížit přepravní výkon, zvýšit jízdné nebo žádat vyšší kompenzaci od města. V každém městě je výsledek individuální. V některých městech rozhodli zástupci vedení měst, že v tomto roce zdraží jízdné. Tento krok bude do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný ve všech městech,“ dodal Tomáš Pelikán, který je zároveň ředitelem Dopravního podniku města Pardubic.

Brno (Dopravní podnik města Brna)

Ztráty v důsledku zvýšení cen energií a nižšího zisku z jízdného pro příští rok DPMB vyčíslil na více než 400 miliónů korun. Městu předložil tři návrhy na řešení této situace – navýšení cen jízdného, snížení dopravního výkonu nebo kompenzace ze strany města. Vedení města Brna zvolilo snížení dopravního výkonu, a to o 4 procenta. Omezení spojů se týká zejména prodloužení intervalu mezi spoji mimo špičku, a cestujících by se tak mělo dotknout co nejméně. Podle nových jízdních řádů jezdí vozy DPMB od 12. prosince 2021.

České Budějovice (Dopravní podnik města České Budějovice)

Úbytek cestujících spojený s šířením covid-19 spolu s nárůstem nákladů za provoz MHD způsobil v roce 2021 DPMCB ztrátu 21 milionů korun. Na tu radní města České Budějovice zareagovali navýšením cen jednorázových i předplatních jízdenek. Po řadu let neměnné jízdné v Českých Budějovicích patřilo mezi krajskými městy k nejlevnějším, toto řešení proto vedení města upřednostnilo před omezením výkonů, které DPMCB nabízel jako alternativní úsporné opatření. Nové ceny jízdenek jsou platné od 1. 1. 2022.

Děčín (Dopravní podnik města Děčína)

DPMD zvýšilo ceny k 1. 7. 2021 o 10 % pro všechny skupiny cestujících.

Hradec Králové (Dopravní podnik města Hradce Králové)

Ceny jízdného MHD v Hradci Králové zůstávají k 1. lednu 2022 beze změny, tzn. shodné s cenami v roce 2021.

Chomutov – Jirkov (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova)

K poslední úpravě tarifu MHD došlo od 1. 4. 2021 u nezlevněných jízdenek z důvodu dorovnání inflace o nejvíce 10 %. Např. 45minutová jízdenka placená bezhotovostně ze 14 Kč na 16 Kč; 60minutová jízdenka placená v hotovosti z 20 Kč na 22 Kč; časová 30denní z 530 Kč na 572 Kč. Předchozí zvýšení tarifu bylo v roce 2011. Zdražování jízdného v roce 2022 se nepředpokládá. Je to možné zejména díky tomu, že ceny zemního plynu a elektrické energie má dopravní podnik zafixované až do konce roku 2022 a tím, že má dorovnávané tržby od Ústeckého kraje na úroveň před zapojením do IDS.

Jihlava (Dopravní podnik města Jihlavy)

Propad tržeb z jízdného ročně převýší 2 miliony korun a bude ho muset město dorovnávat z vlastního rozpočtu. Ke zvýšení cen jízdného v MHD v Jihlavě není zatím politická vůle. Naopak jihlavští zastupitelé výrazně snížili ceny jízdenek pro školáky. Město Jihlava od 1. 9. 2021 snížilo cenu časového kuponu pro děti 6–14 let včetně ze 1875 Kč na 730 Kč.

Karlovy Vary (Dopravní podnik Karlovy Vary)

I přes enormní nárůsty cen energií a covidovou dobu, která pro DPKV znamená výrazný pokles tržeb, zůstává cena jízdného MHD v Karlových Varech pro rok 2022 stejná. Je to díky dobrému hospodaření dopravního podniku a podpoře města

Liberec – Jablonec nad Nisou (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou)

I přes propad tržeb akcionář dopravního podniku, což je Statutární město Liberec, prozatím o zvýšení jízdného pro rok 2022 nerozhodl. Naopak nárůst nákladů, jako jsou energie, pohonné hmoty či osobní náklady, bude částečně řešen navýšením kompenzace o cca 11 %.

Mariánské Lázně (MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně)

V Mariánských Lázních se zvýšilo jízdné MHD od 1. ledna 2022. Nevyhnuli se prudkému zdražení energií (zejména trakční elektřiny), ani úsporám na straně rozpočtu města (kompenzace o 5 % nižší oproti roku 2021). Základní jízdenky zdražily o 3 Kč (z 15 Kč na 18 Kč), ceny časových jízdenek byly platné od dubna 2011 a aktuálně patřily v rámci ČR k nejnižším, zde došlo k průměrnému navýšení o 20 %.

Mladá Boleslav (Dopravní podnik Mladá Boleslav)

Vedení města v otázce zvyšování cen jízdného dosud nevyjádřilo definitivní rozhodnutí.

Most – Litvínov (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova)

V mostecko-litvínovské MHD se zvýšily ceny v průměru o 20 %. Návrh nového tarifu schválily městské rady obou akcionářů – měst Mostu a Litvínova, projednalo ho a schválilo i litvínovské městské zastupitelstvo. Důvodem byl, podobně jako v jiných městech, nárůst nákladů na elektrickou energii a pohonné hmoty a zvýšení mezd řidičů.

Ke zvýšení cen jízdného MHD na Mostecku došlo naposledy v roce 2008. Roční kupony, které si kupují zejména stálí cestující, budou i v nadcházejícím roce beze změny ceny.

Olomouc (Dopravní podnik města Olomouce)

V roce 2022 se v Olomouci s největší pravděpodobností zdražovat jízdné v MHD nebude. K úpravě cen jízdného v Olomouci došlo od 1. 4. 2020. I přes pokles tržeb z důvodu pandemie a aktuálnímu nárůstu cen energií, řeší DPMO ve spolupráci s městem zajištění ekonomických potřeb a provozu MHD v roce 2022 bez nutnosti zdražovat jízdné.

Opava (Městský dopravní podnik Opava)

Od 1. 3. 2022 dochází ke zvýšení cen jízdného, a to u časového jízdného o 13 %, při platbě hotovostí z 20 na 30 Kč, při platbě bankovní kartou, peněženkou krajské karty ODIS nebo přes mobilní aplikaci z 13 na 15 Kč. Důvodem je obrovský nárůst nákladů na elektrickou energii a zvýšení mezd řidičů.

Ostrava (Dopravní podnik Ostrava)

DPO vyhodnocuje vliv nárůstu cen energií a služeb a pracuje na návrzích úprav cen. Po projednání a schválení vedením města Ostrava by ke změnám mohlo dojít ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Pardubice (Dopravní podnik města Pardubice)

Úprava jízdného proběhla 1. 9. 2021 u jednorázových i časových jízdenek, a to z důvodu inflace. U roční jízdenky se ale cena snížila. Poslední změna v tarifu jízdného proběhla v roce 2017. Zdražování jízdného v roce 2022 v Pardubicích neplánují. Je to možné díky tomu, že ceny ve smlouvách na dodávku zemního plynu a elektrické energie má DPMP zafixované až do konce roku 2022.

Plzeň (Plzeňské městské dopravní podniky)

V Plzni došlo k mírnému navýšení ceny předplatného (o 3,2 %). Od roku 2015 každoročně zvyšují PMDP cenu předplatného o inflaci. Aktuální číslo 3,2 % odpovídá právě inflaci za rok 2020. Cena jednotlivého jízdného se nezměnila – úprava se řídí jinými pravidly než předplatné, cena se zvyšuje až poté, co inflace v součtu přesáhne 10 %. Tímto způsobem u předplatného nedochází ke skokovému zdražení. Toto opatření vyplývá z usnesení Rady města Plzně z roku 2015.

Praha (Dopravní podnik hlavního města Prahy)

V Praze se zvýšila cena jednotlivého jízdného v srpnu 2021. O další úpravě tarifu, která spadá do gesce Magistrátu hlavního města Prahy a organizátora dopravy ROPID, zatím nebylo rozhodnuto.

Ústí nad Labem (Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

V Ústí nad Labem se zvyšovalo jízdné v roce 2020. V roce 2022 o navýšení jízdného objednatel dopravy statutární město Ústí nad Labem neuvažuje.

Dopravní společnost Ústeckého kraje

Tarif a cenu jízdného si stanovuje objednatel dopravy, což je Ústecký kraj. Ten zdražuje v lichých rocích vždy o jednotky procent. V roce 2022 se tedy zdražovat nebude, v roce 2023 nejspíše ano.

Zlín – Otrokovice (Dopravní společnost Zlín – Otrokovice)

Cena jízdného v MHD se ve Zlíně a Otrokovicích v nejbližší době nezmění a je stejná již od roku 2012. O tarifu MHD rozhodují objednavatelé přepravy – města Zlín a Otrokovice. Zvyšující se náklady z provozu MHD jsou kompenzovány vyšším příspěvkem objednavatelů.

TZ SDP ČR