DPP zrekonstruuje tramvajovou trať na Rašínově nábřeží. Do Braníka pojede polovina linek

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od úterý 15. února 2022 s rekonstrukcí téměř 43leté tramvajové tratě na Rašínově nábřeží v úseku Palackého náměstí – Výtoň dlouhém zhruba 570 metrů. Rekonstrukci provede DPP vlastními silami, práce budou trvat do pátku 1. dubna 2022. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Palackého náměstí – Výtoň, tramvajové linky 2, 3, 4, 7, 17, 24 a 92 budou jezdit po změněných trasách a linka 21 bude zrušena. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu ve směru z centra bude do 8. března 2022 vedena po náplavce, pro pěší a cyklisty zůstane vyhrazen pruh široký minimálně 10 metrů.

Tramvajová trať na Rašínově nábřeží mezi Palackého náměstím a Výtoní byla naposledy rekonstruována v roce 1979, tj. před téměř 43 lety, pouze v krátkých úsecích navazujících na kolejová křížení pak v letech 2004 a 2007. Úsek z roku 1979 DPP v roce 2012 opravil a prodloužil tím životnost tratě o 10 let.

Stávající trať je na konci životnosti, nelze ji donekonečna opravovat, DPP ji musí letos zrekonstruovat. V Praze máme jednu z nejrozsáhlejších tramvajových sítí na světě. Každý rok do oprav a rekonstrukcí tratí s DPP investujeme stovky milionů korun. Proto je naše tramvajová síť také jedna z nejspolehlivějších. V případě rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží jsme akci projednávali a koordinovali s velkým předstihem se všemi dotčenými subjekty, počínaje Prahou 2, Policií ČR přes DPP, TSK, správce náplavek v Praze až po organizátory akcí na ní. Výsledkem je pro všechny strany přijatelný kompromis. Zrekonstruujeme tramvajovou trať, ale také rozšíříme nástupiště zastávek Palackého náměstí a Výtoň, čímž zvýšíme komfort a bezpečnost cestujících, zastávky vybavíme novým mobiliářem, vybudujeme na nich nové zábradlí, na náplavce ponecháme pro chodce a cyklisty většinu prostoru a podařilo se nám zachovat i farmářské trhy, akorát budou posunuty dále směrem k železničnímu mostu. Za dočasné omezení během stavby se všem obyvatelům omlouváme,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Rekonstrukci tohoto úseku jsme si nevymysleli ze dne na den, naše akce pečlivě plánujeme s předstihem několika let, aby na sebe navazovaly. Připravujeme je tak, aby bylo možné v co největší míře zachovat tramvajový provoz, byť po změněných trasách. Proto jsme loni v létě opravili úsek od Výtoně po Podolskou vodárnu a zejména pod Vyšehradským tunelem, vyměnili jsme také většinu kolejového rozvětvení na Palackého náměstí při zachování provozu po Rašínově nábřeží přes Výtoň a Albertov do centra. Letos je na řadě rekonstrukce úseku od Palackého náměstí po Výtoň, včetně výměny přilehlé části kolejového rozvětvení na Palackého náměstí. Rekonstrukce Rašínova nábřeží souvisí i s výstavbou nové tramvajové tratě Modřany – Libuš, neboť potřebujme kontinuálně a spolehlivě jezdit z Palackého náměstí přes Podolí, Braník, Modřany až do Libuše,“ vysvětlil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Rekonstrukci tramvajové tratě na Rašínově nábřeží uvítají zejména obyvatelé okolních domů. Provoz na nové trati bude o poznání tišší. Plánované rozšíření nástupiště tramvajové zastávky Výtoň a vybudování zábradlí i nového přechodu pro chodce zase potěší děti, rodiče i pedagogy ze základní školy Vratislavova. Cesta do školy tak bude mnohem bezpečnější. Jen nás mrzí, že nepodařilo s TSK zkoordinovat rekonstrukci tramvajové trati s opravou přilehlých chodníků,“ doplnil Jan Korseska, místostarosta pro oblast dopravy, financí a investic Městské části Praha 2.

S hl. m. Prahou, městskou částí Praha 2, DPP a pořadateli akcí jsme v případě výluky na Rašínově nábřeží a svedení části automobilové dopravy na náplavku našli pragmatické řešení tak, abychom neomezili plánované akce, zejména farmářské trhy. Pražané a návštěvníci Prahy o ně nepřijdou, po dobu výluky budou probíhat v neomezeném rozsahu, budou pouze posunuty proti proudu. Začínat budou u železničního mostu a pokračovat směrem k limnigrafu na Výtoni,“ dodal Dušan Sahula, správce náplavek v Praze ze společnosti Trade Centre Prague.

Nová podoba zrekonstruované tramvajové tratě

Zrekonstruovanou tramvajovou trať bude v úseku mezi Palackého náměstí a křižovatkou s Plaveckou ulicí tvořit pevná jízdní dráha (betonová deska), ke které budou kolejnice upevněny systémem W-tram. Mezi křižovatkou s Plaveckou ulicí a Výtoní bude trať tvořit konstrukce ze železobetonových pražců ve štěrkovém loži. Oba úseky DPP zakryje litým asfaltem a použije antivibrační rohože a protihluková opatření pro snížení hlukové zátěže.

Kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy DPP mezi zastávkami Výtoň a Palackého náměstí osadí preferenční prvky ve formě podélných oddělovacích tvarovek zejména ve směru do centra v celkové délce 450 metrů. Kromě toho DPP zmodernizuje infrastrukturu napájení tramvajové trati, tj. vymění zpětné a napájecí skříně v úseku, včetně kabelového vedení ke kolejím. DPP současně rozšíří nástupiště zastávek na Palackého náměstí v obou směrech, v případě zastávky Výtoň ve směru do centra. Na zastávkách DPP osadí hmatové prvky pro slabozraké, vybuduje nové zábradlí, vybaví zastávky novým městským mobiliářem, na zastávce Palackého náměstí připraví osazení panelů jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

Rekonstrukce tratě si vyžádá celkem 2276 metrů nových kolejnic, tj. 125 tun, dále 460 nových betonových pražců, 1100 m3 betonu, 3700 m2 antivibračních rohoží, 1150 metrů betonových L profilů, 3600 m2 litého asfaltu, 370 metrů kabelů a 450 metrů oddělovacích tvarovek, tzv. bumlíků.

Rekonstrukce bude mít celkem tři etapy, které budou mít dopad především na individuální automobilovou dopravu ve směru z centra, na Palackého mostě ve směru ze Smíchova a na pěší
a cyklisty na náplavce.

Dopravní opatření

Změny tras tramvajových linek po celou dobu rekonstrukce

Linka 2 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), odkud je vedena přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra)
a zpět směr Sídliště Petřiny.

Linky 3 a 92 jsou v úseku Moráň – Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov.

Linka 4 je ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží.

Linka 7 je v úseku Palackého náměstí – Koh-i-noor odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru, Jana Masaryka a Čechovo náměstí.

Linka 17 je v úseku Národní divadlo – Výtoň odkloněna přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov.

Linka 21 je zrušena.

Linka 24 je v provozu celodenně, včetně víkendů:

  • v pracovní dny od 6:00 do 20:00 je ve směru od Kobylis ze zastávky Otakarova odkloněna přes zastávky Nádraží Vršovice, Bohemians, Koh-i-noor a Slavia do zastávky Kubánské náměstí.
  • v pracovních dnech po 20:00 a o víkendech je vedena v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Otakarova – Nádraží Vršovice – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia – Kubánské náměstí.

Náhradní doprava není zavedena.

TZ DPP