DPP vyhlásil další předběžné tržní konzultace k realizaci druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje další veřejnou zakázku v souvislosti se stavbou druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory, a to na poskytování služeb monitoringu stavby a pasportizaci existujících objektů, které by mohly být stavbou dotčeny. S ohledem na dobré zkušenosti u dřívějších veřejných zakázek souvisejících s výstavbou metra D, i v tomto případě před vyhlášením vlastního zadávacího řízení provede DPP předběžné tržní konzultace (PTK), ve kterých mohou potenciální dodavatelé poskytnout zpětnou vazbou k některým uvažovaným podmínkám zakázky.

Pro stavbu tunelů druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory se DPP rozhodl použít metodu TBM (Tunnel Boring Machine). Tato metoda je obecně pro ražení tunelů efektivnější, rychlejší a zejména šetrnější k již existujícím objektům na povrchu i pod zemí. Cílem PTK je ověřit stanovení požadavků na dodavatele služeb monitoringu, které s použitím této nové metody souvisí. DPP na základě získaných informací od dodavatelů případně podmínky veřejné zakázky upraví tak, aby bylo umožněno co nejširšímu okruhu potenciálních dodavatelů se soutěže účastnit, ale současně byla u všech účastníků zajištěna potřebná odbornost a zkušenosti. Předběžné tržní konzultace potrvají nejméně do 25. února 2022 a jsou otevřeny pro všechny potenciální dodavatele.

Samotnou veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb monitoringu a pasportizace DPP plánuje vyhlásit v průběhu prvního pololetí letošního roku. Její předpokládaná hodnota je 680 milionů korun.

TZ DPP