Nejrychleji jezdí tramvaje v Mostu a Ostravě

Dopravní web mhd-ostrava spočítal průměrné rychlosti jednotlivých tramvajových linek v Česku. První místo obsadila mostecká linka 3. Nejpomalejší tramvaje má Olomouc.

Zatímco tramvaje Dopravního podniku měst Most a Litvínov mají průměrnou rychlost 26,54 km/h, olomoucké linky jezdí průměrnou rychlostí 17,80 km/h. Hlavním důvodem je charakteristika tratí. Na Mostecku se přibližují tramvaje rychlodráze se značným oddělením od ostatních druhů dopravy. Tramvaje zdržuje i minimum světelných křižovatek. Oproti tomu v Olomouci se tramvaje proplétají uliční sítí s nedostatečnou preferencí MHD.

Na druhém místě skončil Dopravní podnik Ostrava s průměrnou cestovní rychlostí 23,21 km/h. Podobně jako na Mostecku, i Ostrava těží z tramvajového systému, který vychází z rychlodrážního charakteru. Třetí místo obsadil provoz Liberec – Jablonec s cestovní rychlostí 20,97 km/h a čtvrté místo patří Plzni s rychlostí 20,02 km/h. Liberec těží z meziměstských linek, které zvyšují průměr, v Plzni jsou rychlosti všech tří linek podobné (linka 4 = 20,77 km/h, linka 1= 20,00 km/h, linka 2= 19,29 km/h).

Z logicky velikosti měst a provozů skončilo na pátém místě Brno a na šestém místě Praha. V Brně jezdí tramvaje průměrnou rychlostí 19,83 km/h, v Praze rychlostí 19,24 km/h.

Server mhd-ostrava si dal práci s vyhodnocením všech tramvajových linek. Z přehledu např. vyplývá, že v Ostravě je nejrychlejší linka 10, v Brně linka 11, v Praze linka 21, v Liberci linka 11 a v Olomouci linka X4. Mezi úplně nejpomalejší patří olomoucká linka 5, pražská linka 13 a brněnská linka 4.


Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.