Středočeský kraj se připravuje na obnovu označníků zastávek

Modernizace označníků zastávek je naplánována od dubna tohoto roku a jejím záměrem je postupná oprava poškozených a výměna zastaralých označníků. Smyslem nových vývěsních tabulí je pak přehlednější informování cestujících o změnách a novinkách v integrované dopravě Středočeského kraje.

Obnova označníků se bude týkat více jak 10 tisíc označníků, které jsou od loňského roku spravovány Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK). Instalace nových vývěsních tabulí proběhla již na autobusovém nádraží ve Slaném a s jejich umístěním se postupně počítá i do dalších měst a obcí Středočeského kraje.

„V rámci systému Pražské integrované dopravy chceme cestujícím ve středních Čechách poskytnout komfortní cestování, jehož nedílnou součástí je samozřejmě kvalitní zastávka včetně označníku, proto jsem rád, že plánovaná obnova označníků začne již během dubna tohoto roku. Aby se tak mohlo stát, museli jsme nejprve vyřešit převod označníků na Středočeský kraj, což se v podstatě od revoluce až do loňska kraji nedařilo. Nyní tak můžeme konečně s obnovou označníků začít. Vzhledem k jejich množství to rozhodně bude projekt na několik let,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Jako organizátor veřejné dopravy máme od září loňského roku všechny označníky v kraji pod naší správou a cílem jejich obnovy bude mimo jiné unifikace označníků v rámci jednotného informačního systému. Naší snahou je rovněž cestujícím zajistit maximální možnou míru informací, proto jsem rovněž rád za instalaci nových vývěsních tabulí. Součástí modernizace označníků je také vizuální sjednocení informačních prvků na železničních i autobusových stanicích a zastávkách tak, aby cestující bezpečně poznal, že se nachází v prostoru, kde jsou provozovány linky PID,“ doplnil ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Jednotícím prvkem těchto informací jsou nové barvy PID červená a šedá, ke kterým se připojil po dohodě s hlavním městem Prahou také Středočeský kraj v rámci budování jednotného integrovaného systému.

Zastávkový označník je z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění tak do značné míry předepisuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také technická norma ČSN 73 6425-1.

Dnešní podoba zastávkového označníku se v různě modernizovaných podobách používá již od 80. let minulého století. Standardní zastávkový označník PID červené barvy se dnes skládá ze dvou základních částí umístěných na nosné konstrukci. Horní část tvoří hlava označníku, tvořená samotnou dopravní značkou IJ4a se symbolem dopravního prostředku, název zastávky a informace o zastávce (charakter, tarifní pásmo) a zastavujících linkách (číslo, příp. směr).

Spodní část tvoří informační prostor, který obsahuje jízdní řády zastavujících linek, informace o tarifu a případné další dopravní informace. Stále častěji bývají do konstrukce označníku integrovány další prvky, nejčastěji se mezi ně řadí elektronické odjezdové panely zobrazující mj. informace o aktuálním zpoždění spojů.

TZ IDSK