Nové infocentrum v Ústí nad Labem lidem přiblíží vysokorychlostní trať do Drážďan

Ministr dopravy Martin Kupka spolu se zástupci Správy železnic slavnostně otevřel infocentrum k výstavbě vysokorychlostní trati Praha – Drážďany. Zájemci ho najdou v podchodu na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Na dotazy zde zájemcům odpoví vyškolený personál a k dispozici jsou i informační panely, které ukáží přípravu této přeshraniční vysokorychlostní tratě ze všech úhlů.

„Vybudování sítě vysokorychlostních tratí je jedním z největších dopravních projektů následujících desetiletí. Proto je potřeba ho srozumitelně vysvětlovali občanům i zástupcům měst a obcí, kterých se stavba týká a která jim zároveň přinese rychlejší možnost dopravy a otevře jim i nové příležitosti,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Návštěvníci v novém centru najdou kromě informačních panelů také 3D model Krušnohoří a díky intenzivní spolupráci Správy železnic s německými kolegy i ukázky odvrtané horniny, kterou geologové získali při průzkumu podloží budoucího Krušnohorského tunelu.

V infocentru jsou umístěny panely zaměřené na různé oblasti výstavby vysokorychlostních tratí. Zájemci se dozví nejen detaily o přípravě jednotlivých úseků VRT, ale také o jejich vlivu na životní prostředí a ekonomiku. Rozšíří si rovněž své znalosti o umělých stavbách, zejména o mostech a tunelech nebo o principech trasování zcela nových železnic.

Centrum bude zpočátku otevřeno některé dny v týdnu, následně pak každý pracovní den. Podobné kontaktní centrum pak zřídí na saské straně hranice německý správce železniční infrastruktury.

Lepší doprava do Ústí i Karlovarského kraje

Plánovaná vysokorychlostní trať zkrátí cestu mezi Prahou a Ústím nad Labem podle kategorie vlaku až na třicet minut. Předpokládaná cestovní doba do Drážďan pak bude méně než šedesát minut. Po vybudování odbočné větve na Most se dočká výrazného zlepšení dopravní obslužnosti nejen západní část Ústeckého kraje, ale i Karlovarský kraj.

Součástí stavby jsou také dva terminály osobní dopravy umožňující přestup jak mezi dálkovými a regionálními vlaky, tak i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Na jihu Ústeckého kraje se jedná o terminál Roudnice nad Labem VRT a v lokalitě stávajícího nádraží Ústí nad Labem západ o terminál Ústí nad Labem centrum.

Příprava dílčích úseků vysokorychlostní železnice v Česku navíc postoupila do další fáze, ve které už Správa železnic vytváří společně s projektanty podrobné dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany jsou v této fázi dva úseky. Jde o VRT Podřipsko mezi Prahou a Lovosicemi a přeshraniční Krušnohorský tunel, který Správa železnic připravuje společně s německými železnicemi.

TZ MD