Žáci, studenti a starší 65 let cestují za půlku

V regionálních a dálkových vlacích a autobusech stát poskytne od 1. dubna padesátiprocentní slevu pro žáky, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Děti do šestého roku jezdí stále bezplatně, zdravotně postižení budou dále cestovat s 75% slevou. Vláda zachovala slevy jako podporu využívání veřejné dopravy.

„Pro využívání veřejné dopravy je padesátiprocentní sleva stále atraktivní, sociálně citlivá, odpovědnější ke státnímu rozpočtu a neodvádí cestující z vlaků a autobusů do individuální dopravy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun.

Následně také dojde k zavedení slev i pro invalidy 3. stupně. Vláda v lednu tohoto roku uložila prověřit způsob prokazování slevy, kdy se nyní připravuje nejvhodnější forma jednotného vzoru průkazu či jiné formy doložení nároku na slevu z jízdného. „Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku,“ dodává ministr Kupka

Souhrn úprav slev jízdného

•    Od 1. dubna 2022 se sníží stávající slevy ve vlacích a autobusech pro děti od 6 let, žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let ze 75 % na 50 %.

•    Jedná se o odpovědnou slevu, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá a neodvádí cestující z dopravy – představuje tak vysoký standard podpory veřejné dopravy.

•    Zvýhodňujeme rodiny s dětmi nad rámec dosavadních slev – sjednocujeme podmínky pro cestování malých dětí ve vlaku i v autobuse; do 6 let věku jedou všechny zdarma.

•    V druhé půli roku dojde zároveň k rozšíření slevy pro invalidy 3. stupně, kteří zatím neměli nárok na slevu – jedná se o adresnou pomoc na rozdíl od plošných slev. 

•    Slevy budou nadále platit pro děti a studenty a cestující nad 65 let, sleva ve výši 75 % zůstává pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

•    Sleva 50 % na jednu stranu zachovává výraznou úsporu pro cestující a tím i podporu veřejné dopravy ze strany státu, na druhou stranu přinese nezanedbatelnou úsporu státu. 

•    Odhadem se díky úpravě slev sníží náklady státního rozpočtu ročně až o 1,88 mld. Kč; nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 mld. korun.

•    Smyslem zachování slevy je podpora veřejné dopravy před individuální, která je po propadu cestujících ve veřejné dopravě v době covidu nezbytná, abychom se dostali zpět na úroveň počtu cestujících v době před covidem. 

•    Změny ve výši slev jsou nutné kvůli snižování státního dluhu a zmenšování provozních výdajů státu pro letošní a další roky.

•    Úplné zrušení slev by znamenalo zátěž pro rozpočty krajů, které by minimálně část slev musely proplácet ze svého rozpočtu. 

TZ Ministerstvo dopravy