DPP plánuje nakoupit až 140 hybridních kloubových autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v souladu s dlouhodobou koncepcí obnovy vozového parku autobusů, s národními i evropskými klimatickými závazky plánuje nakoupit až 140 nových hybridních kloubových autobusů. Na jejich dodavatele v těchto dnech vyhlásil veřejnou zakázku s předpokládanou celkovou hodnotou 2,017 miliardy korun. S vítězem tendru DPP uzavře rámcovou dohodu na období pěti let.

Základním požadavkem této veřejné zakázky je, aby nabízené hybridní autobusy splňovaly definici tzv. čistého vozidla dle aktuálně platných směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, tj. musí jít o elektrické vozidlo využívající elektřinu jako alternativní palivo, a musí mít neperiferní elektrické zařízení jakožto měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě. Požadované hybridní autobusy mohou být tedy vybaveny kondenzátory či akumulátory, které bude možné dobíjet jak během jízdy, tak externě ze zásuvky, tzv. formou plug-in. Všechny autobusy musí samozřejmě splňovat Standardy kvality PID. Minimální konstrukční rychlost autobusů by měla být 85 km/h. Protože se jedná o technologicky složitější autobusy, jejichž pořizovací cena je vyšší než už běžných naftových vozidel, jejich minimální požadovaná záruka je 60 měsíců, tj. pět let a deklarovaná životnost v městském provozu pak minimálně 144 měsíců, tj. 12 let.

Součástí veřejné zakázky je kromě samotných vozidel také možnost dodání až 140 přenosných nabíječek pro dobíjení ve standardu CCS-2, který je v Evropě nejběžnějším a nejrozšířenějším pro DC dobíjení, dále až 140 náhradních úložišť trakční energie (například akumulátorů, kondenzátorů apod.) pro případnou výměnu během životnosti vozidla, až 35 sad hardware a software pro diagnostiku vozidel, až šest sad servisního vybavení pro údržbu klimatizace či až šest testovacích sad odbavovacího a informačního systému. Samozřejmostí je také zajištění servisní podpory pro vysoutěžené autobusy.

Vozový park Dopravního podniku musí být dostatečně vyvážený. Musíme být připravení na nejrůznější možné situace a scénáře. Každopádně stále platí to, že děláme z pražského Dopravního podniku vlajkovou loď mezi dopravními podniky v České republice, která udává tempo v kvalitě a rozsahu služeb i využívaných moderních vozidel a technologií. Díky nákupu nových vozidel máme v DPP momentálně nejmladší vozový park, který kdy Praha měla. Zároveň na všech městských autobusových linkách jezdí pouze nízkopodlažní bezbariérové autobusy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Nákup až 140 hybridních autobusů je součástí naší dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku DPP. Jako částečně čistá vozidla budou přispívat k naplňovaní klimatických plánů a závazků Prahy i ČR, na druhou stranu díky částečnému využívání spalovacího motoru budou zajišťovat potřebnou diverzitu vozového mixu. Hlavní výhodou hybridních vozidel oproti konvenčnímu naftovému nebo i plynovému pohonu je možnost rekuperace brzdné energie a její následné využití, a to při zachování potřebné provozní nezávislosti. Význam energetických úspor a snižování spotřeby nafty silně narůstá v souvislosti s aktuální ekonomickou a bezpečnostní situací v Evropě. Při současných cenách nafty se provozní náklady hybridních autobusů od konvenčních již tolik neliší, při započtení vyšších odpisů jsou zhruba o 3 až 5 % vyšší než u klasických dieselových autobusů s nejmodernějšími motory. Proto v případě této veřejné zakázky nebude hodnotícím kritériem pouze cena nabízených vozidel, ale také spotřeba paliva, resp. garance úspory paliva, záruční doba, zkušenost dodavatele s hybridní technologií a termín dodání, který se v dnešní složité době stává velmi důležitým faktorem. Rádi bychom měli dodavatele vysoutěženého a rámcovou dohodu s ním podepsanou do konce tohoto roku. Očekáváme, že první vozidla bychom od něj obdrželi do 12 měsíců od podepsání prováděcí smlouvy. Bohužel pořizovací náklady hybridních autobusů jsou vyšší než u klasických dieselových vozidel. Je pozoruhodné, že zatímco v západní Evropě je na jejich nákup jako na částečně čistá vozidla možné čerpat dotace, v ČR na jejich nákup nedostaneme ani korunu ze žádného z rozvojových či operačních programů,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Uzavření rámcové dohody na nákup hybridních autobusů nás nezavazuje k odběru žádného vozidla. Návazné prováděcí smlouvy budeme uzavírat dle konkrétních potřeb obnovy našeho vozového parku a samozřejmě také podle postupu zavádění ostatních alternativních pohonů v kategorii kloubových vozidel. Chceme nicméně nakoupit vozidla, jež budou schopna obsloužit kteroukoliv linku, na kterou nasazujeme kloubové autobusy. Proto musí být hybridní pohonný řetězec autobusu navržen tak, aby vozidlo bylo schopno dodržet jízdní doby i při plném zatížení na jakékoliv lince, a to zejména v táhlých stoupáních, tj. vozidlo musí mít dostatečný výkon spalovacího motoru a dostatečnou kapacitu uložiště trakční elektrické energie. Autobus musí být současně vybaven systémem, který signalizuje řidiči energetickou efektivitu způsobu jízdy, případně mu doporučuje úpravu stylu jízdy a vyhodnocuje průměrnou spotřebu nafty. Z předběžných tržních konzultací a praktického testování hybridních autobusů na běžných autobusových linkách v Praze se nám potvrdilo, že při efektivní jízdě a maximálním využití brzdné energie lze získat úsporu paliva v rozmezí 25 až 30 % ve srovnání s běžným dieselovým autobusem. Ještě bych dodal, že autobusy, které soutěžíme, by měly být schopny jezdit nejen na standardní palivo, tj. naftu dle EN 590, ale také na alternativní tekutá paliva jako je např. hydrogenovaný rostlinný olej (tzv. HVO dle EN 15940),“ dodal Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Hlavním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky zůstává pořizovací hodnota s váhou 65 %, spotřeba paliva, resp. garance její úspory má váhu 18 %, nabídnutá záruční doba 7 %, zkušenosti dodavatele s hybridní technologií 5 %, kde doloží, že vyrobil a zprovoznil sérii hybridních kloubových autobusů a termín dodání nových vozidel také váhu 5 %.

TZ DPP