Vozovna Žižkov slaví 110. výročí, DPP zve na den otevřených dveří

Vozovna Žižkov, jedna ze sedmi stávajících tramvajových vozoven Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a po vozovnách Strašnice a Střešovice třetí nejstarší stále fungující v Praze, si tento čtvrtek 28. dubna připomene sto deset let svého provozu. Tohle významné jubileum DPP oslaví v sobotu 30. dubna 2022 od 10 do 16 hod. Ve vozovně Žižkov uspořádá DPP ve spolupráci s městskou částí Praha 3 den otevřených dveří pro veřejnost s bohatým programem.

Během dne otevřených dveří si návštěvníci budou moct prohlédnout zázemí vozovny Žižkov nebo výpravny, výstavu současných i historických tramvají či prezentaci pohotovostních vozidel. Městská část Praha 3 připravila k tomuto výročí výstavu o historii samotné vozovny, která bude k vidění během akce ve vozovně, poté před Kulturním centrem Vozovna na Koněvově ulici. Radnice Prahy 3 kromě toho k výročí přichystala limitovanou edici plechovkového piva z Vinohradského pivovaru s tramvajovou grafikou od známého designéra Pavla Fuksy a speciální edici triček, magnetek a plecháčků. Tyto předměty budou k mání na samotné akci a poté v Infocentru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vozovna Žižkov je doslova geneticky zapsána do historie naší městské části, a proto bych rád poděkoval Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, že můžeme být součástí této oslavy,“ řekl Pavel Křeček, radní pro kulturu MČ Praha 3.

Pro všechny fanoušky tramvají DPP připravil zážitkové jízdy historickými soupravami, motorovým vozem a vlečným vozem “krasin“ v trase Vozovna Žižkov – Bílá labuť a zpět v pravidelném intervalu 30 minut. Cena jízdenky pro dospělého činí 60 Kč, pro děti do 10 let zdarma (v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, bez nároku na místo k sezení). Jízdenky lze také zakoupit na místě ve stánku Infocentra DPP, popř. ve spojích ve směru Bílá labuť – Vozovna Žižkov přímo v samotných vozech u průvodčího. Nástupními zastávkami jsou Bílá labuť/Masarykovo nádraží a Vozovna Žižkov.

Návštěvníky dne otevřených dveří ve vozovně Žižkov čeká i bohatý doprovodný program jako např. vědomostní soutěž (úniková hra), bikeshow a cykloworkshop, kreativní workshopy pro děti, fotokoutek, malování na obličej a animační tým. Na místě bude možnost zakoupit si občerstvení či předměty s tematikou MHD dostupné z Fanshopu DPP. Pro uchazeče o práci v DPP bude připraven náborový stánek, k vidění bude ale i stánek SPŠD s tramvajovým trenažerem.

Pro cestu na den otevřených dveří lze využít pravidelné linky tramvají č. 5, 9, 10, 13 a 19 do zastávky Vozovna Žižkov, které jezdí v intervalu přibližně 3–7 minut.

Více informací o programu dne otevřených dveří včetně odkazů na prodej jízdenek jsou k dispozici na webu DPP: https://www.dpp.cz/dod

Z historie vozovny Žižkov

Velký rozvoj pražské tramvajové dopravy v první dekádě 20. století vyžadoval také výstavbu potřebného technického zázemí pro údržbu vozidel – vozoven. Ani nově vybudované vozovny ve Strašnicích (1908) a Střešovicích (1909) a rozšířená vozovna v Libni (1910) situaci nezlepšily,
a proto v roce 1910 pražská obec zakoupila pro další vozovnu nový pozemek na Žižkově u dnešní ulice Na Vápence. Se stavebními pracemi vozovny se započalo 11. dubna 1911 a podílelo se na nich 18 firem. Již v březnu 1912 byly práce hotovy.

Vozovna Žižkov zahájila provoz s kapacitou pro 90 elektrických vozů dne 28. dubna 1912. „Z počátku vypravovala jen linku č. 9, brzy přibyla linka č. 12 a později i další. Když z ní poprvé vyjely tramvaje, nebylo její okolí ještě vůbec zastavěno,“ popisuje první dny žižkovské vozovny historik Pavel Fojtík. V sousedství tehdy stávala pouze Schillerova fabrika, malá továrnička a strojírna s výrobou kotlů, jinak byla vozovna v polích osamocena. V průběhu následujících let, kdy došlo k zásadní zástavbě Žižkova, se svým významem vozovna začala velmi vlivným způsobem podílet na přepravě cestujících, především na stěžejních centrálních linkách.

Základem areálu se stala vlastní remízní hala, která byla menší než dnes. Měla tehdy jen tři lodě po pěti kolejích, na nichž bylo možné umístit 90 vozů. Uvnitř haly koleje dosáhly délky 1,095 km. Žižkovská vozovna se tak ve své době zařadila vedle stejně velké vozovny Strašnice na první místo, pokud jde o kapacitu. K hale přiléhaly další menší provozní objekty – dílna, sklady, sociální zázemí a kotelna. V jihozápadní části pozemku byla postavena patrová obytná budova pro zaměstnance vozovny a jejich rodiny a mezi ní a remízní halou přízemní výpravna a garáž pro montážní vůz vrchního vedení. Všechny budovy kromě vrátnice stojí dodnes, ale slouží již dávno jiným účelům.

Samotná vozovna Žižkov se v průběhu let několikrát rozšiřovala. Největší změny se udály ve dvou etapách. V letech 1924 až 1925 byla přistavěna čtvrtá hala (severní) o čtyřech kolejích, ale rozšiřování vozovny pokračovalo i v letech 1925 a 1926, kdy byly tři původní lodě prodlouženy. Její kapacita tak dosáhla 160 vozů. To pochopitelně nebyly všechny změny v její stodesetileté historii. Během existence vozovny proběhlo několik jejích oprav a modernizací. Zajímavá situace nastala v roce 1961, kdy byly při adaptaci části vozovny některé tramvajové soupravy odstavovány v areálu nákladového nádraží Žižkov. Až v roce 1992 se vozovna dočkala vlastního mycího rámu, umístěného v remízovací hale. Do té doby se tramvaje myly jen ručně nebo v jiných vozovnách. Významným zlepšením pracovních podmínek se stala v roce 1999 nová provozní budova, v niž je situována nová vrátnice, jídelna, výpravna, kanceláře a rozsáhlé sociální zázemí.

Žižkovská vozovna dodnes patří mezi nejstarší v metropoli. Jako jediná z pražských vozoven má na svém dvoře kolejový kruh. Vozovna v současné době vypravuje ve všední den 48 dvojic a 4 sólové vozy a 10 nočních sól, o víkendech 21 dvojic, 3 sólové vozy a 10 nočních sól. Ve výpravě vozovny je dnes zaměstnáno 163 řidičů a vedoucích, dále 38 brigádníků. O technický stav tramvajových vozů se stará 55 zaměstnanců včetně vedoucích pracovníků.

TZ DPP