V DPO nově dokáží ověřit identitu a nárok na slevu pro cestující online

Pasažéři Dopravního podniku Ostrava (DPO) mohou nově vyřídit nárok na zlevněné jízdné kompletně ve svém mobilním telefonu, počítači nebo tabletu. Prostřednictvím nové funkce „vzdáleného ověření“ dokáže systém e-shopu DPO (eshop.dpo.cz) on-line ověřit identitu a nárok na slevu na jízdném, aniž by zákazník musel osobně navštívit jednu z prodejen. DPO chce novinkou omezit právě sezónní fronty na prodejnách, tvořené převážně zákazníky s potřebou ověření nároku na slevu.

„Vzdálené ověření“ potěší rodiče dětí do 15 let, studenty do 18 let a seniory nad 65 let věku. Ti mohou v rámci svého účtu na e-shopu DPO nechat ověřit příslušný doklad (OP, pas, rodný list), tedy splnit podmínku pro uznání nároku na slevu, elektronicky. Stačí k tomu pouze nahrát fotografii dokladu. K ověření údajů pak dojde zpravidla do druhého pracovního dne.

Vážíme si času našich cestujících, a proto jsme několik měsíců věnovali vývoji novinky, která by měla právě našim zákazníkům čas strávený v prodejnách ušetřit. V rámci přípravy bylo nutné sladit funkčnost s KODISem, přičemž se zkoušely i jiné inovativní prvky vzdáleného ověření identity. Jsme rádi, že zkušební provoz přinesl pozitivní výsledky, a že můžeme nabídnout našim cestujícím další možnost řešení pro získání slev,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Pro studenty přináší e-shop DPO i další zjednodušení. Studenti ve věku 18–26 let mohou na svém profilu také nově vyplnit i číslo svého průkazu ISIC. Navíc, pokud jsou studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava odpadá jim i další úkon, nemusí už každý rok dokládat potvrzení o studiu, ověření studenta proběhne vzdáleně. Ve spolupráci s Kodisem pracuje DPO i na tom, aby stejnou možnost měli také studenti Ostravské univerzity.

TZ DPO