Středočeský kraj zdražuje seniorům veřejnou dopravu

Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Přeprava seniorů nad 70 let

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na území Středočeského kraje v autobusech zdarma, ale nově budou platit jak v autobusech, tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.

Cena, kterou nově cestující v této kategorii zaplatí, rozhodně není enormně vysoká, jelikož si mohou zakoupit časové kupóny, po kterých navíc evidujeme dlouhodobě rostoucí poptávku. Nejčastěji totiž senioři cestují na krátké vzdálenosti v rámci dvou až tří pásem,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Bezplatná přeprava pro seniory nad 70 let byla nesystémová, jelikož ve všech sousedních krajích nebyla zavedena – při současných mezikrajských přesazích by tak logicky nastal problém při odbavení těchto cestujících,“ doplnil ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu tarifních pásem a časové platnosti. Zakoupit jej, je možné přes mobilní aplikaci PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových automatů je možné také platit platební kartou.

Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je koupit v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah nebo bankovní bezkontaktní platební kartu, případně v papírové podobě k průkazce PID. Elektronické kupony je možné zakoupit buďto on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD, popř. na dalších místech. Papírové předplatní kupony lze koupit na předprodejních místech pražského Dopravního podniku a také na pokladnách Českých drah.

Nové jízdní doklady pro přepravu jízdních kol

Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID využít výhodné časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech. Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč a celodenním přepravným za 80 Kč (to bude platit vždy do 4:00 následujícího dne). Tyto jízdní doklady budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve všech vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci PID Lítačka, tak v papírové podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli platnou jízdenkou PID i nadále zdarma. „Po přepravě jízdních kol u našich železničních dopravců evidujeme dlouhodobě poptávku, nicméně současná kapacita železničních dopravců pro přepravu kol je omezena. Není proto možné nabízet jízdní doklad pro kolo zdarma k časovému jízdnému. V této souvislosti tak navrhujeme takzvaný jednotlivý jízdní doklad za 30 Kč na 120 minut a celodenní jízdní doklad za 80 Kč,“ upřesňuje radní Borecký.  

Zvýhodněné předplatné pro účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude nově k dispozici speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro vnější tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento kupon bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii bude možné pouze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících se na území jiných krajů, sousedících se Středočeským krajem.

Nesmírně si vážím jednotlivců, kteří se dokázali postavit komunistickému totalitnímu režimu a bojovat za hodnoty svobody a demokracie. Přitom výsledek jejich činnosti byl nejasný a perzekuce se dotýkala nejenom jich samotných, ale také jejich blízkých. Úctu si rovněž zaslouží jak druhováleční, tak novodobí váleční veteráni, kteří nasazují své životy v zahraničních misích za stejné hodnoty. Snížené jízdné ve Středočeském kraji je pro mě důkazem, že si společnost jejich zásluhy uvědomuje a oceňuje,” konstatuje ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Pavel Kugler.

Ročním kupónem za symbolických 365 Kč pro více než 15 tisíc válečných veteránů žijících v České republice, chceme vyjádřit vděk za jejich činy a odvahu. Zejména v současné době je třeba si neustále připomínat, že lidé, kteří bojují či bojovali za svobodu a demokracii, si zaslouží naše uznání,“vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

TZ IDSK