V Českých Budějovicích proběhne konference o MHD

Budoucnost MHD i vlivy, které na ni v posledních letech citelně doléhají, budou tématy odborné konference českobudějovického dopravního podniku. Městský dopravce přizve k diskuzi nad touto problematikou v úterý 14. června politické zástupce Jihočeského kraje a města České Budějovice včetně hejtmana Martina Kuby a primátora Jiřího Svobody. Do diskuze se zapojí i zástupci českých veřejných dopravců nebo výzkumní pracovníci zabývající se dopravním chováním. Konferencí provede Václav Kopta, pro veřejnost bude dostupná online.

„Pandemie covid-19 zastihla veřejnou dopravu na vrcholu, který kopíroval celkový růst ekonomiky. Počty cestujících do začátku roku 2020 meziročně rostly, nabízely se ale i příležitosti k investicím do vozového parku, nových způsobů odbavení, technologií i dopravních staveb. Po dvou letech pandemických restrikcí se ale velký návrat do MHD nekonal, hledat proto chceme odpovědi na otázky typu kam cestující zmizeli, čím je mohou dopravci oslovit a jakými rozhodnutími může k zatraktivnění hromadné dopravy přispět veřejná správa či volení zástupci,“ uvádí ředitel DPMCB Slavoj Dolejš, z jehož iniciativy se konference koná. Tematické oblasti pro následnou diskuzi nastaví svými prezentacemi Slavoj Dolejš z DPMCB a Ing. Jiří Kafka, jednatel společnosti Jikord. Zásadní poznatky k plošné změně dopravního chování uvedou výzkumníci Danuše Strnadová z Univerzity J. E. Purkyně a Tomáš Vácha z agentury STEM/MARK. Jak se daří popularizovat MHD prostřednictvím inovací v Ostravě, představí ředitel tamního dopravního podniku Daniel Morys.

Pozvání do následné diskuze přijal Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, které je zřizovatelem dopravního podniku, a také jihočeský hejtman Martin Kuba jako zástupce druhého největšího objednatele služeb DPMCB. Zapojit se ale budou moci také zastupitelé, starostové místních obcí, zástupci úřadů, institucí a lokálních firem, akademici nebo ředitelé městských dopravních podniků, kteří se konference zúčastní.

TZ DPMČB