Ve Vídni už vzniká první superblok s omezením motorové dopravy

Ve vídeňské činžovní zástavbě začala proměna běžné čtvrti v takzvaný superblok. Ten se vyznačuje omezením motorové dopravy a proměnou ulic v pěší zóny s řadou kvalitních míst pro trávení volného času. Díky zeleni zvýší komfort obyvatel i v horkých letních dnech.

První takzvané superbloky se začaly přibližně před pěti lety objevovat v Barceloně. Koncept zklidněných obytných oblastí bez tranzitní dopravy se během krátké doby začal prosazovat i v řadě dalších měst. Například v Berlíně se superbloky staly jedním z nejdiskutovanějších městských témat posledních měsíců. Jednou z hlavních výhod superbloků je vedle zvýšené dopravní bezpečnosti i více místa pro trávení volného času. Město totiž v lokalitě může zásadně zlepšit veřejný prostor a místo asfaltu vysázet zeleň či rozmístit volnočasové prvky.

Plán na vznik prvního superbloku oznámila vídeňská samospráva loni v létě a městské organizace od té doby připravovaly konkrétní podobu vybrané oblasti ve čtvrti Favoriten jižně od hlavního nádraží. Městští plánovači mezitím vypracovali koncept dopravního zklidnění a bezpečnosti, koncept volných ploch včetně opatření pro zvýšení kvality veřejného prostoru a program postupné přeměny oblasti. Místní obyvatelé se mohli do plánování průběžně zapojit, zejména při interaktivních informačních dnech v loňském září a letošním květnu.

V uplynulých dnech na konci června se ve Vídni už rozjela realizace. Uprostřed superbloku před školou v ulici Herzgasse vznikla první pěší zóna. Prozatím je vybavena dočasným mobiliářem a zelení, hlavním cílem je však i stavební úprava zahrnující proměnu v klidovou zónu se stálou zelení, stálým mobiliářem a dalšími městotvornými prvky. Jejich budoucí rozmístění už dnes naznačuje barevné vodorovné značení na vozovce. Protože se jedná o první proměněnou ulici v rámci superbloku, na místě nechybí ani řada informačních tabulí s vysvětlením opatření či vizualizacemi pro celou oblast. Během léta navíc proběhne několik dalších komentovaných akcí pro veřejnost a na začátku září jsou v plánu i sousedské slavnosti.

TZ město Vídeň