V Porubě vzniká nejdelší úsek nejmodernější tratě v Ostravě

Téměř nepřetržité práce, včetně víkendů, i přízeň počasí umožňují naplnit cíl dokončit rozsáhlou modernizaci na ul. Opavská v Ostravě-Porubě co nejrychleji. Dopravní podnik Ostrava (DPO) v místě buduje tišší a zatravněnou tramvajovou trať a přitom zrekonstruuje tři zastávky. V celém úseku stavby jsou již odstraněny původní koleje včetně nástupišť. Stabilizoval se podklad a nyní se už montuje nová konstrukce pevné jízdní dráhy. Začínají se pokládat i kolejnice. Definitivně bylo odstraněno také zábradlí ve středu tratě.

V porovnání s předchozím stavem bude zábradlí v ose kolejí pouze v zastávkách z důvodu bezpečnosti, v širých úsecích bude trať nově bez zábradlí. Detail, patrný ale na první pohled, který spolu se zatravněním výrazně zvýší estetickou hodnotu veřejného prostoru.

Na stavbě se pracuje téměř nepřetržitě, včetně dní pracovního volna, s výjimkou technologických přestávek. To může mít samozřejmě dočasný dopad na kvalitu bydlení v okolí stavby, ale naším cílem je dokončit stavbu co nejrychleji, abychom obyvatele obtěžovali co nejméně. Nevyhovující deštivé počasí bylo zatím pouze dva dny, takže jsme rádi, že práce intenzivně pokračují. Věříme, že v září si již cestující budou užívat jízdu po nové trati,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Modernizace porubské tramvajové tratě v úseku mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu a ul. Martinovskou začala 1. července 2022. Trať o délce 1 626 metrů prochází změnou konstrukce z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy. Nová konstrukce trati zajistí snížení hluku a vibrací. DPO úsek zatravní a zrekonstruuje i nástupiště hned tří tramvajových zastávek: Telekomunikační škola, Poruba vozovna a VŠB-TUO, směr centrum.

Modernizace za 236 mil. korun je největší letošní investicí DPO do infrastruktury. Stavba je spolufinancována z Operačního programu Doprava EU ve výši 85 % uznatelných nákladů.

V úseku stále pokračuje tramvajová výluka. Omezen je i silniční provoz.

TZ DPO