Pokuty dopravcům na příměstských linkách PID. Porušují podmínky téměř denně

Minule jsme se podívali na pokuty, které dostali dopravci na linkách městské dopravy v Praze. Nyní se zaměříme na příměstské linky Pražské integrované dopravy, kde někteří dopravci platí pokuty za nedodržování standardů skoro denně.

Požádal jsem společnost ROPID o přehled sankcí, které udělil jednotlivým dopravcům za měsíc červen (v době dotazu nebyly ještě zpracovány data za červenec). V tomto článku se zabývám linkami 3xx a výš za červen 2022.

Výpadky na příměstských linkách PID

Ze sjetiny je patrné, že největší problémy s výpadky spojů měli na příměstských linkách PID dopravci ze skupiny Arriva, ČSAD Střední Čechy a OAD Kolín.

Dvanácti stránkový dokument zmiňuje 64 výpadků u dopravce Arriva autobusy, 101 u Arriva City, 78 u Arriva Střední Čechy, 1 u Autodoprava Lamer, 16 u ČSAD Benešov, 5 u ČSAD Česká Lípa, 37 u ČSAD MHD Kladno, 1 u ČSAD Polkost, 2 u ČSAD Slaný, 114 u ČSAD Střední Čechy, 2 u Dopravní společnost Ústeckého kraje, 1 u Dopravního podniku hl. m. Prahy, 4 u Kateřina Kulhánková – Exprescar, 3 u Lutan, 202 u OAD Kolín, 2 u POHL Kladno, 1 u Stenbus, 2 u Transdev Střední Čechy.

Zajímavé srovnání může přinést souhrnná výše pokut. Sankce jsou pro všechny dopravce stejné, ale výše sankce se liší např. podle toho, zda je výpadek dopravcem předem nahlášen. Výše sankce se vypočítá i podle neodjetých kilometrů. Je proto zásadní rozdíl pokud dopravce nezvládne zajistit autobus na celý den, nebo dokáže sehnat operativně záložní vozidlo a výpadek na lince je tím pádem krátký.

Souhrnné sankce za výpadky byly u dopravců následující: Arriva autobusy: 59959 Kč, Arriva City: 104823 Kč, Arriva Střední Čechy: 88275 Kč, Autodoprava Lamer: 467 Kč, ČSAD Benešov: 19938 Kč, ČSAD Česká Lípa: 16380 Kč, ČSAD MHD Kladno: 28358 Kč, ČSAD Polkost: 871 Kč, ČSAD Slaný: 4068 Kč, ČSAD Střední Čechy: 132605 Kč, Dopravní společnost Ústeckého kraje: 1217 Kč, Dopravní podnik hl. m. Prahy: 22 Kč, Kateřina Kulhánková – Exprescar: 808 Kč, Lutan: 3140 Kč, OAD Kolín: 379030 Kč, POHL Kladno: 2584 Kč, Stenbus: 517 Kč a Transdev Střední Čechy: 1302 Kč.

Nedodržení standardu na příměstských linkách PID

A potom jsou tady ostatní sankce. Mezi ty patří třeba nasazení jiného typu vozidla z ohledem na kapacitu, či garantovanou nízkopodlažnost, nedodržení garantovaných přestupů mezi linkami, předčasné a nebo pozdní odjezdy ze zastávek, neobsloužení zastávek, nevydání platné jízdenky, kouření řidiče ve vozidle, ústrojová kázeň, problémy s odbavovacím a informačním systémem, či špatný stav, příp. označení, vozidla.

Výčet udělených pokut za červen 2022 má rozsah 81 stran! Na první pohled je zřejmé, že řada dopravců si z pokut hlavu neláme a pravděpodobně je považuje za součást každodenního dne. Mezi dopravci v pokutách dominují OAD Kolín, jednotlivé divize Arrivy, ČSAD Střední Čechy, či Kateřina Kulhánková – Exprescar.

Na Patreonu si můžete stáhnout kompletní přehledy pokut. O jaké jde linky, počty pokutovaných kilometrů a detailní ceník pokut za jednotlivé položky.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.