Na Šestce dělají dopravu jinak

Doprava je jednoznačně téma pražských voleb. Jedni volají po zrušení cyklopruhů a další si myslí, že vše vyřeší okruh, či více parkovacích míst. Praha 6 na to ale jde jinak. Netvrdí, že dopravu v Praze vyřeší nová parkovací místa nebo parkovací karta platná pro celou Prahu a ani si nemyslí, že by se měly rušit cyklopruhy.

Na Praze 6 se rozhodli, že budou dělat dopravu jinak. V souvislosti se zaváděním parkovacích zón například rozšířili oblasti s rychlostní zónou 30 km/h a zavedli přednosti zprava pro další zklidnění dopravy. V centrální části Dejvic a Bubenče vznikly cykloobousměrky, na širokých chodnících prosadili cyklostezky a nově se zavádí parkovací místa na komunikacích pro kola a motocykly.

Praha 6 také provedla analýzu bezpečnosti v okolí všech základních škol a následně iniciovala postupné úpravy blízkého i vzdálenějšího okolí. Navíc se jedná o první městskou část, která zavedla tzv. školní ulice. „Nebojujeme obecně proti BUS pruhům, ale chceme sjednotit čas jejich platnosti, a naopak je využít pro regulaci na vjezdech do Prahy a preferovat MHD. V rámci celkových rekonstrukcí, nebo jen rekonstrukcí inženýrských sítí, měníme asfalt na chodnících v historickém centru na mozaiku, ve vzdáleném na zámkovou dlažbu,” popisuje Jiří Lála (ODS), místostarosta Prahy 6 pro dopravu.

Chodec je na prvním místě

Pražané volí chůzi hned po MHD. V hustě zastavěných lokalitách Prahy 6, jako je třeba Bubeneč, to platí dvojnásobně. Na šestce proto zkracují přecházené vzdálenosti například vytaženými chodníkovými plochami, nebo alespoň dočasnými balisety na stavebním zvýšení, které zabezpečují sdílený prostor křižovatek.

Při rekonstrukci ulic doplňují stromy a v plánu jsou i nové aleje. „Pro překonání delších vzdáleností a pro sousedy se sníženou schopností pohybu zavádíme MHD do neobsloužených lokalit, jako například průjezd Bubenčem linkou 108, které se teď říká familiárně “Šůvabus”, linka 216 na Babu nebo úplně nejčerstvější úspěch je linka 164,  které propojuje Petřiny s Břevnovem a Malovankou,” vypichuje Vladimír Šuvarina (ODS), předseda Komise dopravní v Praze 6.

Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), dlouholetý člen Komise dopravní a Komise strategického rozvoje Prahy 6 k tomu dodává: „Máme skvělou tramvajovou síť, a proto jsme pro další prodlužování a stavění nových tratí. Ať už jde o Dědinu, Strahov, Sedlec. Výzvou je nahrazení autobusové linky 180 tramvajemi v ulicích Kukulova a Patočkova. Neměly by se podcenit ani přestupní terminály, aby se neopakovaly problémy známé z Veleslavína, či Vypichu, kde se to tenkrát nepovedlo. Musíme si také hlídat, aby nedocházelo k omezování provozu MHD ze strany města, tyhle tlaky jsou tady pořád.“

Parkovací zóny mají mezery

A jak je to s parkovacími zónami? Přesto, že řadě obyvatel umožnily parkovat v Dejvicích a Bubenči, mají své mouchy. „Přijet v neděli večer domů znamená vrátit se o 10 let zpátky a nemít kde zaparkovat. Systém zón potřebuje revizi, měli bychom třeba zvážit, zda nemají začít platit v neděli v 17 hodin, když se vracíme z víkendů domu,“ doplňuje Jaromír Prouza (ODS), dopravní inženýr z Prahy 6.

Praha 6 je s rozlohou 41,54 km² největší městskou částí Prahy a má podobný počet obyvatel jako např. Olomouc, či Liberec. Na šestce najdeme téměř všechny prostředky veřejné hromadné dopravy od tramvají až po autobusy, metro, vlaky a letadla. V přípravě jsou trolejbusy, lodě a lanovka. 


Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.