Do Prahy 6 se vrátí trolejbusy. Jezdit budou z Veleslavína na letiště

Velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy by na lince 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla mohly jezdit na jaře příštího roku. Stavbu elektrifikované trati dnes za účasti představitelů hlavního města, Prahy 6 i zástupců dodavatele stavby, zahájil pražský dopravní podnik.

„Linka 119 v současné podobě je přeplněný autobus, který není schopen důstojně přepravovat turisty na letiště a zároveň obyvatele Prahy 6 z Liboce a Ruzyně. Proto se těšíme, až zde budou jezdit na lince velkokapacitní kapacitní ekologické dopravní prostředky, které zajistí cestujícím dostatečný komfort,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní Prahy 6 pro dopravu.

Trolejbusy v Praze 6 nepojedou poprvé, před téměř devadesáti lety roku1936 začaly jezdit první trolejbusy na lince ze Střešovic přes Ořechovku na Hanspaulku. „Z pohledu historického nás těší návrat trolejbusů do Prahy 6. V návaznosti na připravovanou elektrifikaci autobusové linky č. 131 doufáme, že právě na Hanspaulku se také za pár let trolejbusem opět svezeme,“ uvedl Jakub Stárek, starosta Prahy 6.

„Nechtěli jsme v Praze dál čekat s čistou dopravou na letiště. Na elektrifikaci autobusové linky č. 140 mezi Palmovkou a Miškovicemi v Praze proto takřka plynule naváže další projekt transformace autobusové linky na trolejbusovou. Na budoucí trolejbusovou linku 119 mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha budou nasazovány nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy, ty budou šetrnější k životnímu prostředí než klasické autobusy.  Zajímavostí je, že přibližně polovina trasy tak díky jízdě v režimu na baterii může zůstat bez trolejového vedení. Baterie se pak budou znovu dobíjet nejen za jízdy pod trolejí, ale také v obratištích a na dalších stanovištích. Když vše půjde podle plánu, trolejbusy vyjedou na trasu už na začátku roku 2024,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Linka 119 je naše vlajková a nejvíce exponovaná autobusová linka. Cestuje na ní v průměru nejvíce lidí na spoj a ve špičce vyjíždí každé tři minuty, proto jsme zvolili elektrifikaci právě této linky. Navíc na ni nasadíme vůbec poprvé velkokapacitní dvoukloubové autobusy téměř 25 metrů dlouhé, které nabízejí komfort podobný kolejovým vozidlům. Tím poskytneme cestujícím na letiště alespoň částečně lepší služby, než bude hotová železniční trať. Stavbu navíc koordinujeme s výstavbou tramvajové tratě na Dědinu, kde například objekty měnírny jsou vzájemně provázány,“ dodává Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Trolejbusová trať bude dlouhá zhruba 9 kilometrů, trolejové vedení bude pokrývat asi polovinu její délky – od terminálu na Nádraží Veleslavín po Terminál 3. Zbytek trasy pojedou trolejbusy na baterie, které se budou dobíjet jízdou pod trolejí, v obratištích a dalších stanovištích. Na lince budou cestující přepravovat nové, 25 metrů dlouhé velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy, šetrné k životnímu prostředí.

Vedení dopravního podniku potvrdilo, že výstavba bude probíhat v úzké koordinaci s aktuální stavbou prodloužení tramvajové tratě na Dědinu, aby se co nejvíce využilo stávajících dopravních omezení a nevytvářela se zbytečně nová. Dopravní podnik také při stavbě trolejbusové tratě na letiště využije většinu sloupů trakčního tramvajového vedení na Evropské ulici. „Ty stávající doplníme výložníky, musíme k nim ale přivést kabelové vedení. Nové sloupy budeme stavět v úseku od tramvajové smyčky Divoká Šárka po Terminál 3. Nicméně i tady budeme v maximální míře využívat sloupy veřejného osvětlení, tedy bude to výměna starého za nový kombinovaný,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Trolejbusové spojení na Letiště Václava Havla Praha považuje za krok správným směrem i vedení letiště. „Jedná se komfortnější dopravu pro cestující i zaměstnance a zároveň to zapadá do naší strategie ESG s cílem snižovat uhlíkové emise a hluk na letišti a v jeho okolí. Finálním optimálním řešením dopravy z centra metropole na letiště a zpět ale bude až realizace kolejového napojení, jehož výstavba na některých úsecích byla již zahájena,“ dodal Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

TZ DPP + Praha 6