Společnost Flix označuje rok 2022 za svůj historicky nejúspěšnější

Flix SE (Flix) globální poskytovatel cenově dostupné a ekologické mobility, dnes u příležitosti 10. výročí první jízdy autobusu FlixBus oznámil rekordní výsledky. S celosvětovými tržbami přesahujícími 1,5 miliardy EUR a ziskovostí na úrovni EBITDA byl rok 2022 nejúspěšnějším rokem v historii společnosti Flix. Nárůst tržeb oproti roku 2021 činil 185 %. Služeb společností FlixBus, FlixTrain, Greyhound v Severní Americe a Kamil Koc v Turecku využilo více než 60 milionů cestujících. Od založení společnosti FlixBus přepravil téměř 300 milionů cestujících ve 40 zemích světa.

„Rok 2022 byl naším dosud nejúspěšnějším rokem,“ říká André Schwämmlein, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Flix. „Ukazuje se, že společnost Flix má více než kdy jindy pozici ve velmi atraktivním růstovém tržním prostředí – jsme zastánci moderní mobility, udržitelnosti a digitalizace. A to teprve začínáme.“

Společnost rovněž oznámila nadějné vyhlídky na nejméně 20% růst ziskových tržeb v roce 2023 a plánuje pokračovat v investicích do expanze autobusů FlixBus i vlaků FlixTrain. Udržitelnost bude i nadále základem růstové strategie skupiny Flix Group.

Rekordní růst napříč všemi regiony

V roce 2022 dosáhla skupina Flix včetně společností FlixBus, FlixTrain, Greyhound a Kamil Koc tržeb přes 1,5 miliardy eur a zisku na úrovni EBITDA. Navzdory omezením cestování v důsledku COVID v mnoha zemích v prvním čtvrtletí roku využilo nabídky dálkových autobusů a vlaků společnosti Flix a jejích partnerů více než 60 milionů cestujících. Společnost Flix působila v roce 2022 celkem ve 40 zemích na 4 kontinentech.

„Vidíme, že všechny naše trhy se z pandemie velmi dobře zotavily. Pokračujeme v posilování naší pozice na zavedených trzích a zároveň dále rozšiřujeme naši nabídku v nových zemích, abychom umožnili ekologickou mobilitu ještě většímu počtu zájemců,“ říká Schwämmlein. Společnost Flix oznámila více než 20% růst tržeb v roce 2022 a pro rok 2023 očekává další růst zisku ve všech regionech.

Evropa

Společnost Flix působí ve 35 evropských zemích a obsluhuje téměř 3000 destinací. V roce 2022 posílila své vedoucí postavení na klíčových trzích, jakými jsou Německo, Francie, Itálie či Polsko, a zároveň rozšířila svou nabídku do nových zemí, jako je Portugalsko, Velká Británie a do pobaltských států. FlixTrain zůstává vítanou a velmi atraktivní nabídkou pro zákazníky v Německu a Švédsku. Celkově přepravily společnosti FlixBus a FlixTrain v roce 2022 v Evropě více než 38 milionů cestujících.

Společnost FlixBus a její autobusoví partneři od okamžiku útoku na Ukrajinu poskytují zemi humanitární pomoc. Mobilita je pro ukrajinský lid důležitější než kdy předtím. Kromě toho, že společnost a její partneři nabídli více spojů a bezplatné jízdy pro uprchlíky, přepravili také tuny humanitárních potřeb pro lidi v nouzi. Prioritou společnosti FlixBus bylo vždy poskytovat okamžitou a nebyrokratickou pomoc, když je jí nejvíce potřeba. Společnost FlixBus vybudovala již před válkou rozsáhlou síť pro spojení Ukrajiny s Evropou. V poslední měsících rozšiřuje síť do a z Ukrajiny o další nové linky do Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a České republiky. V poslední měsících tuto síť rozšiřuje o další nové linky z Ukrajiny do Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a České republiky. Společnost Flix se věnuje rozvoji spojení s Ukrajinou a plánuje možnosti rozšiřovat i v roce 2023.Společnost Flix se věnuje rozvoji spojení Evropy s Ukrajinou a plánuje možnosti rozšiřovat i v roce 2023.

Flix v České republice, Slovensku a Maďarsku

Od roku 2021 pražská pobočka FlixBusu zastřešuje kromě českého a slovenského trhu také dění v Maďarsku. Nárůst cestujících v této oblasti byl čtyřnásobný oproti roku 2021. Z 285 tisíc přepravených ve druhém a třetím kvartálu loňského roku se počet zvýšil až na 1,3 milionu cestujících v loňské letní sezoně. FlixBus na českém a slovenském trhu loni v srpnu oslavil pět let existence a 5 milionů přepravených cestujících. „Současným tempem překonáme milník 10 milionů cestujících již za pár následujících let,“ s úsměvem doplnil Pavel Prouza, ředitel FlixBusu CZ.

Dětem, studentům do 26 let a seniorům nad 65 let FlixBus na vnitrostátních českých linkách stále nabízí slevu 75 %. Vláda tuto slevu již v dubnu roku 2022 snížila na 50 %, FlixBus ji však pro své cestující udržuje na své náklady na původní výši a umožňuje tak mobilitu i nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Turecko

Součástí společnosti Flix je od roku 2019 Kâmil Koç, lídr tureckého trhu, který obsluhuje více než 300 destinací a přináší lidem v Turecku ekologickou a chytrou mobilitu. V loňském roce využilo služeb společnosti Kâmil Koç více než 13 milionů cestujících, čímž se Turecko stalo jedním z největších a nejdůležitějších trhů dálkových autobusů na světě. Ambicí společnosti Flix je posílit své vedoucí postavení na tureckém trhu a dále zlepšovat nabídku dálkových autobusů do regionů, které Kâmil Koç historicky nepokrýval.

Díky nadšení místního týmu se v posledních dnech a týdnech podařilo výrazně rozšířit nabídku do mnoha oblastí postižených zemětřesením tak, aby se pomoc dostala do zasažených regionů a uprchlíci se mohli dostat do bezpečí v jiných částech Turecka. Kâmil Koç podporoval pátrací a záchranné práce od prvního dne katastrofy 50 autobusy: firma, které vyčlenil: Kâçımıl Kâçıl poskytl 20 autobusů veřejným institucím zdarma na pátrací a záchranné práce v regionu a 30 autobusů soukromým institucím a organizacím občanské společnosti, které se aktivně zapojily do pátracích a záchranných prací v regionu. V prvních osmi dnech po katastrofě tak Kâmil Koç umožnil téměř 200 bezplatných odjezdů.

Severní Amerika

Společnosti Greyhound a FlixBus společně pod hlavičkou Flix North America dosáhly zvýšení obchodní synergie, rozšíření sítě a zlepšení cestovního zážitku pro zákazníky. Od 18. ledna 2023 fungují oba provozy na technologii Flix. Zákazníci si mohou rezervovat cestu se společnostmi Greyhound i FlixBus na webových stránkách a v aplikacích obou značek a využívat tak výhod rozšířené sítě, která zasahuje do více než 1 900 destinací ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V loňském roce využilo služeb společností FlixBus a Greyhound v Severní Americe více než 8 milionů cestujících.

Nové trhy

Společnost Flix zahájila v prosinci 2021 provoz také v Brazílii a nyní tam obsluhuje 25 destinací. V roce 2023 bude společnost Flix pokračovat v rozšiřování místní sítě. Nabídka ekologické a udržitelné dopravy je zákazníky v největší jihoamerické zemi dobře přijímána.

Zahájení provozu sítě 41. země – Plánují se další investice do autobusové a vlakové dopravy

Aby společnost Flix naplnila svou dlouhodobou vizi, bude investovat do vlakové i autobusové dopravy a pokračovat tak ve svém silném růstu. Všechny sítě v Evropě, Severní Americe a Turecku v roce 2023 oproti roku 2022 výrazně porostou. Zároveň se společnost Flix bude i v roce 2023 nadále zaměřovat na ziskovost a zvyšovat marže na úrovni skupiny. Dalším milníkem globální expanze společnosti FlixBus bude v roce 2023 zahájení provozu v Chile. Chile bude po Brazílii druhým největším trhem společnosti FlixBus v Jižní Americe a 41. zemí na světě, kde budou na silnicích jezdit zelené dálkové autobusy.

FlixTrain bude i v budoucnu klíčovou součástí expanze společnosti Flix a bude hrát zásadní roli v udržitelné mobilitě. Evropská železnice se díky pozitivnímu vývoji na regulační úrovni stala slibně rostoucím trhem. Od spuštění služby FlixTrain před pěti lety využily nabídku železniční dopravy v Německu a Švédsku miliony cestujících. Nedávno společnost FlixTrain oznámila, že se v příštích letech zapojí do pilotních služeb EU, které mají posílit přeshraniční železniční dopravu spojením mezi Německem a Švýcarskem a mezi Německem a Švédskem.

Udržitelnost v jádru strategie společnosti Flix

Hlavní vizí společnosti Flix je, že udržitelné a cenově dostupné cestování je právo, které by mělo být dostupné každému. Proto se společnost snaží nejen o ziskový, ale také o odpovědný a udržitelný růst.

André Schwämmlein k tomu dodává: „Podpora zelené revoluce v mobilitě byla vždy základním prvkem DNA společnosti Flix. Díky technologiím umožňujícím inteligentní plánování tras, silným partnerstvím při zkoumání a realizaci alternativních technologií pohonu, jsme na dobré cestě k uhlíkové neutralitě nejpozději do roku 2050.“

Společnost Flix v současné době připravuje svou první dobrovolnou zprávu o environmentálním a sociálním řízení (ESG) v souladu s globálním standardem Global Reporting Initiative (GRI), aby co nejobjektivněji zhodnotila své úspěchy na úrovni udržitelnosti a určila další kroky, které je třeba v tomto ohledu podniknout. Vizi udržitelnosti sleduje společnost Flix také prostřednictvím nedávného závazku k iniciativě SBTi (Science-based Target Initiative), jejímž cílem je sledovat a vyhodnocovat naše budoucí úsilí v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, a k iniciativě UN Global Compact, která poskytuje celosvětově uznávaný politický rámec pro rozvoj, provádění a zveřejňování politik a postupů v oblasti ESG.

Tyto nedávné závazky doplňují úsilí, které společnost Flix vyvíjela po celou dobu své existence v rámci své vlastní strategie ochrany klimatu. V roce 2022 se jen díky používání nejmodernějších vozidel a motivaci lidí, aby dávali přednost hromadným dopravním prostředkům před svými auty a jinými druhy dopravy, podařilo zabránit vzniku 818 000 tun CO2.

Přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě rámuje ve společnosti Flix transformace vozového parku. Společnost mimo jiné jako první uvedla na trh e-busy a solárními panely podporované hybridy na dlouhých trasách, spustila linky na bioplyn a biopalivo z řepkových pokrutin. Spojila síly s předními průmyslovými subjekty, aby dále rozšířila využití alternativních pohonů na dlouhých trasách: příkladem je dohoda s Freudenberg Sealing Technologies a ZF o uvedení prvního autobusu na ekologický vodík v Evropě, nebo partnerství s Daimler Buses na vývoji plně elektrického pohonu pro dálkové autobusy.

Už nyní Flix umožňuje svým zákazníkům přispět na kompenzaci své uhlíkové stopy vzniklé cestou autobusem. Systém kompenzace pro zákazníky je vysvětlen zde. Od roku 2015 bylo kompenzováno více než 98 000 tun CO₂, což odpovídá více než 3,7 miliardám kilometrů ujetých autobusy FlixBus.

TZ Flixbus