Dopravní podcast (156) → Lanovka v Koblenzu

V německém Koblenzu byla v roce 2010 postavena gondolová visutá lanová dráha. Ta je často dávána za vzor pro plánovanou pražskou lanovku Podbaba – Troja – Bohnice. Jakou roli má lanovka v Koblenzu? Funguje jako městská doprava a nebo je z lanovky turistická atrakce? Lanovku jel vyzkoušet Ondřej Matěj Hrubeš na podzim roku 2022 a o svých dojmech si popovídal s Milošem Kellerem.