Škoda Group a Tesmec spojují síly ve vývoji vysoce výkonných a udržitelných železničních řešení

Škoda Group, přední evropský výrobce komponentů a vozidel pro veřejnou dopravu, zahajuje strategickou technologickou spolupráci s renomovanou společností Tesmec Group, která se specializuje na infrastrukturní technologie. Cílem této spolupráce, kterou zprostředkovává Tesmec Rail, dceřiná společnost Tesmec zaměřená na řešení pro železnice, je radikální změna v odvětví železničních pracovních a diagnostických vozidel a vytvoření špičkových, vysoce výkonných a ekologických produktů v celosvětovém měřítku. Dodávky 44 sad komponent budou realizovány v letech 2024 až 2028.

Železniční průmysl hraje zásadní roli v energetické a ekologické transformaci, jelikož ve srovnání se silniční dopravou významně přispívá ke snížení emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem partnerství mezi společnostmi Škoda Group a Tesmec Rail je právě podpora udržitelné mobility. Tato spolupráce potvrzuje společný cíl obou firem rozvíjet své hodnoty prostřednictvím spolupráce, která klade velký důraz na technické inovace. Plně elektrické a hybridní pohonné systémy, včetně převodovek založených na integraci akumulace energie, podpoří železniční vozidla Tesmec vybavená trakční výzbrojí Škoda Group. Kromě snížení dopadu na životní prostředí umožňuje tato integrace také rekuperaci energie.

S velkým potěšením se pouštíme se společností Tesmec, významným hráčem na poli infrastrukturních technologií, do změny dopravního průmyslu. Ve Škoda Group nás vždy poháněly inovace. Jsme odhodláni posouvat hranice. Vybavením vozidel Tesmec naší pokročilou trakční výzbrojí chceme změnit definici bezpečnosti, spolehlivosti a komfortu v železniční dopravě. Toto partnerství je důležitým krokem v našem společném úsilí poskytovat bezproblémová dopravní řešení, která mají minimální dopad na životní prostředí. Chceme také zvýšit bezpečnost na železnici a s těmito cíli jsme se společností Tesmec na jedné lodi,“ popisuje Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group.

Za účelem výroby jedinečného integrovaného ekologického řešení, které zákazníkům poskytuje výhodu na trzích diagnostických kolejových vozidel, vozidel pro stavbu trakčního vedení a vozidel pro údržbu, upravily společnosti Škoda Group a Tesmec Rail své konvenční výrobky. Spojením svých obchodních příležitostí a podporou spolupráce oba podniky posílí své působení a zvýší svůj podíl na trhu v cílových regionech.

Když mluvíme o budoucnosti, udržitelnost a inovace jsou dva pilíře, vítězná kombinace mezi technologickým rozvojem a dodržováním environmentálních politik. Výzva ekologických a udržitelných technologií představuje pro mezinárodní společnost, jako je Tesmec Group, velkou příležitost. Čeká nás mnoho změn. Proto potřebujeme přesné plánování, „technologickou zvědavost“ a strategickou spolupráci, jako je ta se Škodou. Je to cesta, po které budeme i nadále kráčet se stále větším přesvědčením,“ říká Ambrogio Caccia Dominioni, President a CEO společnosti Tesmec.

Partnerství mezi společnostmi Škoda Group a Tesmec train se rozběhlo v roce 2020 poté, co Tesmec Rail získal zakázku od společnosti RFI (Rete Ferroviaria Italiana) na dodání čtyř elektrifikovaných vlakových vozů pro diagnostiku na italské železniční síti. Na základě tohoto úspěchu získala společnost Tesmec Rail v roce 2022 od RFI druhou zakázku na dodávku 44 železničních vozů s elektrickou převodovkou a bimodálním pohonem. Díky tomuto převratnému systému mohou být vozidla poháněna jak z dieselového motorgenerátoru, tak stejnosměrným napětím 3 kV (Lot 1) nebo střídavým napětím 25 kV (Lot 2). K technologickému vývoji, který vyústil v tyto klíčové milníky, významně přispěla práce Škoda Group.

Tato spolupráce vytváří předpoklady pro novou éru udržitelných, technologicky vyspělých železničních řešení. Společnými silami budou obě společnosti i nadále posouvat hranice inovací a poskytovat železničnímu průmyslu nejmodernější produkty, které podporují odpovědnost k životnímu prostředí a přispívají k rozvoji budoucnosti dopravy.

TZ Škoda Group