Scania mění své aktivity v oblasti autobusů

Scania mění své podnikatelské záměry v oblasti autobusů a autokarů, aby mohla zákazníkům poskytovat konkurenceschopná a udržitelná řešení mobility a sobě zajistila ziskový růst v měnícím se tržním prostředí. V důsledku nového směřování, které zahrnuje vytříbenější produktové portfolio a nový produktový plán, bylo přijato rozhodnutí o ukončení výroby karoserií pro podvozky autobusů Scania v závodě v polském Słupsku. Scania bude i nadále svým zákazníkům dodávat kompletní autobusy a autokary. Jde o nabídku, která bude stále více stavět na našich silných stránkách: modulárním výrobním systému, rozsáhlé servisní síti a silných globálních a lokálních partnerstvích s výrobci nástaveb.

Trh s autobusy a autokary byl výrazně zasažen celosvětovou pandemií onemocnění covid-19, a přestože se začal postupně vzpamatovávat, tempo jeho obnovy je pomalé, konkurence roste a chystané legislativní změny vyžadují výrazné investice do nových technologií a to nyní i v budoucnosti.

„Jsme přesvědčeni o tom, že prodej autobusů a autokarů bude i nadále významnou součástí naší nabídky, ale potřebujeme aktualizovanou strategii, která nám umožní dostát závazkům, které dáváme naším zákazníkům, a zajistí nám celosvětově zisk,“ říká Stefano Fedel, vedoucí prodeje a marketingu společnosti Scania.

Aktualizovaná strategie podpoří závazek společnosti Scania vůči zákazníkům, tedy být jejich celosvětovým partnerem, který je schopen dodat kompletní řešení a to s využitím silných stránek modulárního výrobního systému, servisní sítě a globálních i lokálních partnerství.

„S využitím zkušeností společnosti Scania a širokého portfolia pohonných ústrojí nabídneme zákazníkům kompletní řešení zahrnující servis, financování, dobíjecí řešení a inteligentní přepravní systémy,“ říká Stefano Fedel.

Lépe zaměřený produktový plán a štíhlejší, pružnější struktura

Aby bylo možné plnit příslib zákazníkům Scania a lépe odpovědět na požadavky trhu i poptávku ze strany zákazníků, získá naše divize autobusů a autokarů štíhlejší strukturu, která zvýší její rychlost a flexibilitu. Nový přístup k portfoliu výrobků Scania a budoucímu vývoji znamená, že společnost bude i nadále vyrábět podvozky s motory umístěnými vpředu nebo vzadu a s širokou nabídkou pohonných ústrojí, ukončí ale produkci modelů Scania Citywide, Scania Interlink a podvozků pro nízkopodlažní autobusy.

V důsledků toho se Scania rozhodla uzavřít část svého výrobního závodu v polském městě Słupsk, kde se vyráběly nástavby pro podvozky Scania. Jejich produkce bude postupně ukončena do prvního čtvrtletí roku 2024. Toto rozhodnutí nijak neovlivní výrobu podvozků ve Słupsku ani žádné další entity společnosti Scania působící v Polsku.

Kompletní a udržitelná řešení a rozšířená spolupráce

S aktualizovanou strategií bude Scania i nadále nabízet kompletní autobusy a autokary a to díky zesílené spolupráci s vybranými výrobci nástaveb a dalšími partnery v oboru.

„Většina našeho byznysu týkajícího se autobusů a autokarů byla vždy v rámci kooperace s výrobci nástaveb, kde se díky místním nastavením spolupráce podařilo dosáhnout vysoké servisní úrovně a výrazných celosvětových prodejních úspěchů. Tento úspěšný model budeme i nadále rozvíjet, nyní navíc ještě v užší spoluprací s výrobci nástaveb a dalšími partnery, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout kompletní řešení,“ říká Stefano Fedel.

TZ Scania